Հղում

IMG_0161Ասում են, շա~տ ու շա~տ տարիներ առաջ, ամպերը ծովի ալիքներ են եղել, սակայն այնքան ժամանակ է անցել, որ ամպերը ոչինչ չէն հիշում այդ մասին:  Հենց այդ է պատճառը, որ մինչ օրս  շարունակվում է քամու ու ամպերի  ընկերությունը: Հիմա կպատմեմ ձեզ մի հետաքրքիր պատմություն, նրանց ընկերության մասին:

         Կար- չկար մի ամպիկ կար: Քամին ամեն օր խաղում էր նրա հետ այնպես, ինչպես տարիներ առաջ ծովի փրփուր ալիքների հետ էր խաղացել: Նա մեղմորեն փչում էր ամպիկի վրա և  նրա շնչից ամպիկը տարբեր ձևեր էր ստանում: Մեկ կախարդական ամրոցի էր նմանվում, մեկ թռչունների երամի,  մեկ սարերի ու ծառերի կերպարանք էր առնում ու միշտ անկրկնելի էր… Շարունակել կարդալ

,,Տիեզերք,, նախագիծ

,,Im%20molorak%40

Նախատեսված է երրորդ դասարանում սովորողների համար

Նախագիծն իրականացվում  էկրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով՝սեպտեմբերի 11-հոկտեմբերի 15-ը

Նպատակը`

 Աշխարհաճանաչողությանձևավորում, տիեզերքիմասինտարրականգիտելիքներիհաղորդում, շարջակա աշխարհի ուսումնասիրություն Շարունակել կարդալ