Աշուն–գիշեր

Ձյունիկ լուսին
Սարի ուսին,
Դեղին-կարմիր շաղալեն,
Ալիք-ալիք խաղալեն,
Ծովի ծոցին՝
Ալ ժապավեն
Տվել բոցին։

Ծառեր, հողմեր,
Ամեն կողմեր,
Թռչուն դառել երգելով,
Հեռու-հեռու հերկելով,
Երան-երան
Թռչելով

Օդի վրան։

Առաջադրանք

1. Կարդա՛ և առանձնացրո՛ւ նույն վերջավորությունն ունեցող բառերը:

2.Մուտքագրի՛ր ընտրածդ բառերը և դրանք գործածելով, տարբեր շուտասելուկներ հորինի՛ր: