Խմբային աշխատանք ձայնագրիչի գործածությամբ

Թեման՝ Աշնանային արձակուրդներ

Նպատակը՝ Տրված թեմայի շուրջ քննարկման ծավալում և ռադիոնյութի պատրաստում

Խնդիրները՝

  • Բանավոր խոսքի մշակում
  • Հաղորդակցային կարողությունների զարգացում
  • Տրված թեմայի շուրջ խմբովի մտածելու, քննարկելու, կարծիքները գրանցելու կարողությունների զարգացում
  • Բանավոր խոսքը ձևակերպելու, գրանցելու կարողությունների մշակում
  • Արտահայտվելու, խոսողին լսելու կարողությունների զարգացում
  • Քննարկելու, ուրիշի կարծիքը ընդունելու և վերլուծություններ անելու հմտությունների զարգացում
  • Հարցադրումներ անելու, հարցազրույց վարելու կարողությունների ձևավորում

Շարունակել կարդալ