Կյանքի իմաստություններ Վինի Թուխից

1. – Դնչիկ. «Ինչպե՞ս է արտասանվում սեր բառը»:

— Թուխ. «Դու այն չես արտասանում, դու այն զգում ես»:

09cd805a3bae4e75c9c6ced14d1c2654

2. Դու խիզախ ես ավելի քան կարծում ես: Ուժեղ ես ավելի քան քեզ թվում է և խելոք՝ քան մտածում ես: Շարունակել կարդալ