«Ոսկի քաղաքը»

Առաջադրանքների փաթեթ

Տնային առաջադրանք 17.02 

1. Ընթերցել 1-5-րդ հատվածները /ընթերցարան 5-6 / ,

2. Դուրս գրել և բառարանի օգնությամբ բացատրել անծանոթ բառերն ու արտահայտությունները:

Դասարանական աշխատանք 19.02

1. Անծանոթ բառերի և արտահայտությունների վերլուծություն:

2. Հեքիաթի հատվածների խմբային ընթերցում-ներկայացում:

3. Հատվածների վերլուծություն, քննարկում:

Տնային առաջադրանք 19.02

1. Ընթերցած հատվածների /1-5-րդ / համառոտ պատում:

Դասարանական աշխատանք  20.02

Խմբային աշխատանք

1. ,,Երեք բանալի և մեկ կողպեք,, մեթոդի միջոցով, հեքիաթի  /6-9-րդ/ հատվածների ընթերցում, հենակետային մտքերի և  գաղափարի առանձնացում, վերլուծություն:

2. Տնային առաջադրանք 23.02

Հեքիաթի վերլուծություն անհատական բլոգներում: