Բանավոր խոսքի զարգացման մեթոդներ

  • Ստեղծագործական երևակայություն

,,Իրերի կերպավորում,, հնար

,, Աղբամանների բողոքը,,

,,Ակլատիզի գանգատը,,

  • Գործնական աշխատանք / ընթերցած նյութի յուրացում, ընկալում …/

Հ. Թումանյան ..Քամին..

Ա. Խնկոյան ,,Գիշեր,,

Հ. Սահյան ,, Աշուն,,

Կոմիտաս ,,Աշուն օր,,

Ավանդապատումներ

  • Ինտերակտիվ դաս / քննարկում, բանավեճ, վերլուծություն /

Խաղարկային դատարան

«Նկարազարդ, էլեկտրոնային մատենիկներ». նախագծային աշխատանքի փուլերը

Կրտսեր տարիքում ընթերցանությունը խթանելու համար կարևոր է ընթերցվող նյութի ճիշտ ընտրությունն ու դրա գրավիչ ներկայացումը: Ուստի այս փուլում ուսուցիչը պարտավոր է մշակել ընթերցանության այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք հաճելի կդարձնեն ընթերցանության պրոցեսը և երեխային կօգնեն հաղթահարելու այս գործընթացի հետ կապված բոլոր դժվարությունները: Շարունակել կարդալ

Ուսումնահետազոտական ճամբարները` որպես հանրակրթության զարգացման լաբորատորիաներ

Հեղինակներ`

Արմինե Աբրահամյան
Անահիտ Հարությունյան
Նելլի Թովմասյան

Կրթահամալիրի ուսումնական պլաններով սահմանված է, որ ուսումնական տարվա մեջ երկու անգամ՝ դեկտեմբերին և հունիսին, ուսումնական գործունեությունը կազմակերպվում է ուսումնահետազոտական ճամբարների ձևով:

Ուսումնահետազոտական ճամբարների  կազմակերպման նպատակն է` ակտիվ գործունեության միջոցով ամբողջացնել ուսումնական տարվա  ընթացքում ձեռք բերած կարողություններն ու հմտությունները՝ դպրոցի համար սովորական տարիքային խմբերի՝ դասարանների փոխարեն կազմելով հետաքրքրություններով միավորված սովորողների տարատարիք խմբեր, գործունեությանը մասնակից դարձնելով նաև ծնողներին, քաղաքի հանրապետության մարզերի այլ դպրոցների սովորողների և ուսուցիչների: Շարունակել կարդալ

Սելեստեն Ֆրենե. Նոր ֆրանսիական դպրոց

Ռուսերենից թարգմանեցին` Կարինե Պետրոսյանը,
Թամար Ղահրամանյանը

Մտավոր գործունեություն

Իր բազմազան գործունեության ընթացքում օգտագործելով մեր նոր սարքավորումները՝ երեխան աստիճանաբար յուրացնում է աշխատանքի տարբեր մեխանիկական գործիքներ, որոնք, նրա հնարավորությունների սահմաններն ընդարձակելով, նրան թույլ են տալիս նյութն իր կամքին և իր կարիքներին ենթարկելու:

Սակայն գոյություն ունեն այլ՝ անշոշափելի, ոչ նյութական «գործիքներ», որոնց նշանակությունը չի կարելի թերագնահատել: Դրանք երեխային հնարավորություն են տալիս իր նմանների հետ հաղորդակցվելու, իր պահանջները ձևակերպելու և արտահայտելու, շրջապատող աշխարհի, նրա առանձին բաղադրիչների և դրանց կապերի  մասին գիտելիքները զարգացնելու և խորացնելու, աստիճանաբար նվաճելու բնությունը: Նկատի ունենք խոսքը, որը ձեռքերից հետո գլխավոր և ամենահրաշալի գործիքն է. նկարը, գիրը, տպագրությունն ու ընթերցանությունը նույնպես շատ կարևոր են: Շարունակել կարդալ

Խոսքի մասերի ուսուցումը 4-րդ դասարանում

Հեղինակ` Նունե Մովսիսյան

Որպեսզի չորրորդ դասարանի սովորողները ավելի լավ պատկերացնեն քերականության այս կամ այն բաժինը կամ կանոնը, ուսումնական նյութը էլ ավելի հասանելի ու մատչելի դարձնելու համար շատ հաճախ կարիք է լինում դասապրոցեսը վերածելու խաղի, երբեմն էլ… նկարչության դասի: Այդպիսի մի դասի մասին էլ ուզում եմ պատմել:

Դասի սկզբում, իմ խնդրանքով, երեխաները նկարեցին այն ամենը, ինչ տեսան դասարանում: Հետո գրեցին, թե ինչ առարկա են նկարել:

Երկրորդ փուլում երեխաներին հանձնարարվեց գունավորել նկարները և մեկ բառով գրել, թե ինչպիսին է այն` ձևը, չափը, գույնը և այլն:

Երրորդ փուլում երեխաները պիտի կարողանային իրենց նկարած առարկաները գործողությունների մեջ դնել` բացել, փակել, կոտրել, գցել և այլն:
Ի դեպ, այս փուլում երեխաները առավել ակտիվ էին ու աշխույժ, որովհետև «ծնվում» էին շատ հետաքրքիր ու անսպասելի բառակապակցություններ` վազող ժամացույցը, քայլող գրիչը, թռչկոտող գիրքը և այլն: Հետո դրանք դարձան սուտասելուկների, բանաստեղծությունների, շարադրությունների վերնագրեր:

Վերջին փուլում երեխաները սկսեցին հաշվել, թե քանի առարկա են նկարել:
Դասի ավարտին, ամփոփման արդյունքում, պարզ դարձավ, որ երեխաները առանց որևէ էական դժվարության կարողանում են տարբերել առարկա, հատկանիշ, գործողություն և թիվ ցույց տվող բառերը:

Վերջում ավելացնեմ, որ օրերս անցկացրած ստուգման արդյունքները սպասվածից ավելին էին. տասնութ սովորողից տասնյոթը հավաքել էր առավելագույն միավոր:

Աղբյուրը` ,,Դպիր,, էլ ամսագիր, 12-րդ համար