Ամանորի հրավեր

Նախագիծը իրականացվում է 4-րդ և 5-րդ դասարաններում, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում:
Տևողությունը՝ 4 շաբաթ
Նախագծի նպատակը՝  ,,Ամանոր,, և ,,Սուրբ Ծնունդ,, ծեսերի ուսումնասիրություն, նախապատրաստություն:
Խնդիրները՝
  • Կիսամյակի ընթացքում ձեռք բերած կարողությունների և հմտությունների կիրառում, փոխանցում, ներկայացում
  • Ընտանեկան, խմբային նախագծերի խթանում, ակտիվացում
  • Ծիսական ուսումնական նյութերի ստեղծում, տարածում
  • Սովորողների ստեղծագործական և հետազոտական ունակությունների զարգացում
  • Աշխարհաճանաչողության ընդլայնում

Շարունակել կարդալ