Լրացուցիչ առաջադրանք

«Արևքուրիկ»

Մին պիծի ախճիգ հըվնդանում ա, տուս կյամ ծերքավ անում.

— Ա’րև, ա’րև, հիվանդ ըմ, եկ ինձ հետ խաղ ըրա:

Արևն ասում ա.

-Պիծի ախճիգ, ես շատ կործ օնիմ, կարում չըմ կյամ, իմ պիծի քվեր ղարկում ըմ, նհետը խաղ ըրա, լվըննական ըս:

Արևը մին ծաղեգ ա ղարկում` տեղեն, տղնածամ:

Ախճիգը էլ թողում չի քյընի, նհետը խաղ ա անում, լվանում: Ծաղեգն էլ ուրանց հանդին փսնում ա, ախճիգն ու ծաղեգը ամեն օր ուրուր նհետ խաղ ըն անում, ուրուր սիրում:

Ծաղկեն անումը մնամ ա Արևքուրիկ:

 

Կարդա՛ բարբառային տեքստը և փոխադրի՛ր գրական հայերենով: Փոխադրելու ընթացքում ի՞նչ դիտարկումներ արեցիր: