Կարդում ենք Տերյան

Անահիտ Հովհաննիսյան ,,Աշնան երգ,,   Շիրակի դաշտերից

Դավիթ Հարությունյան  ,,Աշնան երգ,,

Սաթինե Տեր-Պետրոսյան ,,Գարնանամուտ,,

Լիրա Խաչատրյան ,,Գարնանամուտ,,

Մանե Բոյախչյան ,,Աշնան երգը,,

Մարիա Ավետիսյան Գարնանամուտ