29.02 լրացուցիչ առաջադրանք

Գրել պատում ,,Իմ Թումանյանը,, վերնագրով: Աշխատանքը հրապարակել բլոգում:

Պատրաստել ռադիոնյութ` թեմայի շուրջ հարցազրույց վարելով ընտանիքի անդամների կամ ծանոթների հետ:

Անահիտ Հովհաննիսյան  5.2 դասարան

Մանե Բոյախչյան 

Լուսինե Թադևոսյան

Սրբուհի Մաշինյան