Մեդիաստուգում 22.04

Պարզ համառոտ նախադասություններն ընդարձակիր հարց պահանջող լրացումներով:

(Ինչպիսի՞ )

…………..  ,  …………..  արծիվը ճախրում է:

………… , …………… , մեքենան սլանում է:

………… , ………….. , աքաղաղը կանչում է:

…………. , …………. , ծերուկը վարում է հողը:

(Ինչի՞ և ինչպե՞ս)

…………  , ………… , զանգը հնչեց:

……….. , ………… , ջրերը ալեկոծվում է:

………  , ………..  ,տերևները թափվեցին:

……..  , …………. , կաթիլները շողշողում են:

Ուղղակի խոսքով արտահայտված նախադասությունները դարձրո’ւ անուղղակի:

-Կապույը իմ նախընտրած գույնն է,-ասաց աղջիկը:

-Ես մորի շատ եմ սիրում,-ասաց արջը:

— Իսկ ես գազար եմ սիրում,-ասաց նապաստակը:

— Մայրի’կ,- ասաց տղան,- ես քեզ շա~տ եմ սիրում:

Կետադրի’ր տրված նախադասությունները:

Ջան ինչ գեղեցիկ ծաղիկ է

Մեծ գոլն ընկավ ձնհալն ընկավ հողը շնչեց զեփյուռն եկավ

Սառցի ներքև քնած ես դեռ

Դուրս եկեք դուրս շուտ դեպի լույս

Ընդգծի’ր կոչականները:

Արև՛-արև՛, ե՜կ, ե՜կ,

Զիզի քարին վե՜ր եկ:

Անցիր սև ամպ դու իմ սրտից.

Բացվի’ր, երկինք կապուտակ.

Տխուր, խավար թուխպի միջից

Ցոլա գարնան արեգակ:

Բացատրի’ր առածի իմաստը:

Արևն ամպի տակ չի մնա:

Ուրբաթ ամպեց, շաբաթ պարզեց: