Առցանց ուսուցման առաջադրանքների փաթեթ

Գործնական քերականություն

19 հոկտեմբերի․ երկուշաբթի

Ուշադիր կարդա՛ և շարունակի՛ր կիսատ թողնված պնդումները։

Երկու ձայնավորների միջև արտասանվող ,,յ,, հնչյունը կոչվում է…

 Յ կիսաձայնի և որևէ ձայնավորի կապակցությունը կոչվում է …

  • Կազմի՛ր երկհնչյուններ և մուտքագրի՛ր:
  • Ընդգծի՛ր երկհնչյունները տրված բառերում:

Բույն, գույն, հաճույք, այրել, ձայն, անկյուն, հյութ, մատյան, եղյամ, նայել, յոթ, թեյ, հայերեն, գնային, զղջային:

  • Լրացրո՛ւ բաց թողնված երկհնչյունները:

Նժ…գ, Պար…ր, հա…լի, հա…րեն, երկ…ղ, խար…կ, ողկ…զ, կ…նք, եղ…մ, …րել, հ…ս:

  • Կազմի՛ր նորբառեր՝ անհարժեշտ տեղում ավելացնելով  յ կիսաձայնը:

Հուն, պատ, սալ, հնչուն, կուտ, բուն, գալ, ագի:

  • Գրի՛ր յա և այ երկհնչյուն ունեցող 10-ական բառ:
  • Գրի՛ր յու և  ույ  երկհնչյուն ունեցող 10 –ական բառ:

21 հոկտեմբերի․ 9 չորեքշաբթի

Այս բառերում ո՞ր երկհնչյուններն են թաքնված․ գտի՛ր և ընդգծի՛ր։ Յուրաքանաչյուր բառի դիմաց գրի՛ր, թե ինչ  արմատներից են կազմված:

Մատենադարան                այ        յա

ձնծաղիկ                               ույ       յու

բնավորվել                           ույ       յու

արնանման                          յու       ույ

առօրեական                        այ        յա

Գրի՛ր բառեր, որոնցում  կան ,, ույ,, և ,, յու,,երկհնչյունները։

Ինքնաստուգում

Լրացուցիչ աշխատանք․ 19-30 հոկտեմբերի

Ներբեռնի՛ր <<Գործնական քերականություն 5>> աշխատանքային փաթեթը և կատարի՛ր <<Բառագիտություն>> բաժնի առաջադրանքները։ 

Հեղինակ՝ Սուսան Մարկոսյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s