Փետրվարի ուսումնական-համագործակցային նախագծեր

«Կարդում ենք Տերյան, Թումանյան» 

Նախագիծն իրականացվում է կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի համաձայն՝ փետրվարի 6-ից մարտի 13-ը:

Նպատակը՝ շարունակում ենք ճանաչել ու միասին բացահայտել մեր մեծերին:

Խնդիրները՝  4-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների ձևավորում և գրական ճաշակի զարգացում
 • Ստեղծագործության հիմնական գաղափարի ընկալման կարողության զարգացում
 •  Արտահայտիչ ընթերցանության կատարելագործման խթանում
 •  Տարբեր ժանրերի և ծավալների ստեղծագործությունները հասկանալով կարդալու կարողության տիրապետում
 • Տեքստի բովանդակության վերարտադրում նկարագրական և դատողական տարրերի օգտագործմամբ
 • Տեքստի հիմնական միտքը որոշելու և դրա շուրջ դատողական խոսք կառուցելու կարողությունների զարգացում
 •  Տեքստի առաջին և վերջին նախադասությունները, հիմնական
  միտքը, հենակետային բառերը որոշելու կարողությունների ձևավորում /երեք բանալի և մեկ կողպեք հնարի կիրառում/
 • Տեքստի բովանդակությունը համառոտ վերարտադրելու կարո-ղության մշակում
 • Տեքստից կերպարներին բնութագրող հատվածները առանձնացնելու և հերոսների համեմատական բնու-
  թագիրը կազմելու հմտությունների զարգացում /Վենի դիագրամ հնարի կիրառման միջոցով/
 • Հեքիաթի, պատմվածքի և այլ ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկությունների դիտարկում
 • Բառի արտահայտչական հնարավորությունները ճանաչելու և
  խոսքում կիրառելու կարողությունների ձևավորում

Կարդում ենք ՏերյանՏե՛ս հղումը

Բովանդակություն

Հովհաննես Թումանյան- մեդիափաթեթ 

Հովհաննես Թումանյան- Դստեր՝ Նվարդի հուշերից

Հեքիաթներ

 • Չախչախ թագավորը
 • Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ

Բանաստեղծություններ

 • Համերգ
 • Ամենից լավ տունը

Պատմվածք

 • Ծղրիդը

Խնդիրները՝ 5-րդ դասարանում

 • Արտահայտիչ ընթերցելու կարողության կատարելագործում
 • Արձակ և չափածո ստեղծագործություններ. ընդհանուր գաղափար դրանց բնորոշ առանձնահատկությունների մասին
 • Հեքիաթի, պատմվածքի, առակի ժանրային բնութագրերը, լեզվական ձևավորման առանձնահատկությունները տարբերելու կարողությունների զարգացում
 • Ըմբռնել հեքիաթի և իրականության տարբերությունը
  . վերարտադրել ընթերցած հեքիաթը՝ բնութագրելով և կերպարները վերլուծելու միջոցով
 • Կարդացած ստեղծագործության դեպքերի հաջորդականությունը գրավոր կամ բանավոր շարադրելու կարողությունների զարգացում
 • Անծանոթ տեքստի վերաբերյալ առաջադրված հենակետային բառերի և նախադասությունների միջոցով  տեքստը վերականգնելու և վերնագրելու հմտությունների մշակում
 • Տրված տեքստը  պարբերությունների բաժանելու, հիմնական միտքը որոշելու  և պարբերությունների իմաստային կապը վերականգնելու կարողությունների մշակում
 •  Ստեղծագործության գործող անձանց խոսքի
  առանձնահատկությունները որոշելու,  տարբեր անձանց արարքները հակադրելու, նրանց վերաբերմունքը շրջապատի նկատմամբ որոշելու կարողությունների զարգացում
 •  Հերոսների արարքների դրդապատճառները որոշելու և դրանց նկատմամբ վերաբերմունք արտահայտելու, գնահատելու հմտությունների զարգացում
 •  Բանաստեղծության բովանդակությունը արձակ շարադրանքով՝ բացատրելով, նրա արտահայտած գաղափարը վերարտադրելու կարողությունների ձևավորում

Կարդում ենք Թումանյան

Բովանդակություն

Հեքիաթներ

Պատմվածքներ

 • Ահմադը
 • Գրազը
 • Շունը

Պոեմներ

 • Թմկաբերդի առումը
 • Լոռեցի Սաքոն

Գրառումներ

 • Ադամյանի օրերից
 • Ինքնակենսագրություն

 Բանաստեղծություններ

 • Պատրանք
 • Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վրա
 • Երկու սև ամպ

Հոդված

 • Ձևն ու հոգին

Լրացուցիչ

Նախագծի ամփոփում

Անհատական և ընտանեկան ընթերցումներ` սովորողների ընտրությամբ

Թատերական սրահի բացում. <<Շունն ու կատուն>> — երաժշտական ներկայացում. Համագործակցային նախագիծ երաժշտության դասավանդողներ` Սոֆյա Գրիգորյանի և Տաթև Մանվելյանի հետ: Մասնակիցներ 4-րդ դասարանի սովորողներ:

Վահան Տերյան

 • Միասնական, ընտանեկան, անհատական ընթերցումներ — ռադիոթատրոնի նախագծեր
 • Կենդանի ընթերցումներ- համագործակցային նախագծեր

Բովանդակություն

 1. Տեղեկություններ, հետաքրքրող փաստեր Վահան Տերյանի մասին
 2. Թումանյանը՝ Տերյանի մասին
 3. Երկիր Նաիրի— բանաստեղծությունների շարք

Բանաստեղծություններ՝

 1. Թողի երկիրն իմ հայրենի
 2. Կարծես թե դարձել եմ ես տուն
 3. Գարնանամուտ
 4. Հայտնություն

Այլ

Նախագծի ամփոփում

Տերյանական ընթերցումներ

փետրվարի 19- թատերական անկյունի բացում

փետրվարի 24՝ «Կարդում ենք» ստուգատեսի մեդիաուրբաթ

Փետրվարի 20-մարտի 9՝ մայրենիի ստուգատես. գրաբարի օլիմպիադա

Մայրենի լեզվի օրեր

Նախագծի նպատակը՝ մայրենի լեզվի պատմական զարգացման ճանաչողության, կիրառության ընդլայնում

 • Մտքեր, վերլուծություններ մայրենի լեզվի մասին- արդյունքում՝ գրավոր շարադրանք, ռադիոնյութեր
 • Գրաբարի՝ որպես հայերենի զարգացման հին շրջանի մասին պատկերացումների որոշակիացումը- վարպետության դաս՝ Վանուհի Բաղմանյանի հետ
 • Լեզվական խաղերի, առաջադրաքների ստեղծում- համագործակցություն Մարինե Ամիրջանյանի հետ
 • Գրաբարից-աշխարհաբար փոխադրությունների իրականացում, գրաբարյան բառերի, դարձվածքների վերլուծություններ, աշխարհաբար լեզվում գրաբարյան հետքերի որոնումներ։