Ռոդարիական օրեր

Նախագծի նպատակը` Ջ. Ռոդարիի ստեղծագործությունների միջոցով  ռոդարիական հնարների կիրառում:

Մասնակիցներ` 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Խնդիրները

  • Ստեղծագործական մտածողության զարգացում
  • Բանավոր և գրավոր խոսքի մշակում` ստեղծագործական հնարների կիրառման արդյունքում
  • Թարգմանական կարողությունների կատարելագործում

Արդյունքում

  • <<Զատիկ>> ստեղծագործական բլոգի սպասարկում
  • Ուսումնական նյութերի ստեղծում, հրապարակում

Բովանդակությունը

4-րդ դասարանի համար

Հասած երկինքը

Փոխեցին գլուխները

Սխալ արձագանք

Պաղպաղակե դղյակը

5-րդ դասարանի համար

Հեքիաթներ երեք վերջաբանով

Լինել և ունենալ

Խամաճիկը

Սև քթերի կղզին

Ապրիլ ամսվա ուսումնական նախագծեր

Untitled<<Ձոն>> նախագծի ամփոփում ապրիլի 3-7-ը նախագծային շաբաթ

Ապրիլի 4-ից- 14-ըԱղայանական օրեր

Սուրբ Հարության տոն— 10-15 Ավագ շաբաթ

Ապրիլի 14-ից -30-ը ռոդարիական օրեր

Ապրիլի 14- Մայրենի լեզվի ֆլեշմոբ

Ապրիլի 27- Էկոտուր 2017