Բլոգային աշխատանք

04 ապրիլի

Առաջադրանք 1

Կարդալ օրագրապատումները և

 • նշել բովանդակային տարբերությունները: Ի՞նչ տարբերություններ, զարգացումներ էին նկատելի
 • նշել ընդհանրությունները
 • օրագրերի ընթերցումից ի՞նչ սովորեցինք
 • երկու պատումներից դուրս գրել ակենակարևոր թվացող մտքերը

Օրագրապատում առաջին

Օրագրապատում 997-րդ

Առաջադրանք 2

Ընտրել պատահական երեք օրագրապատում և դրանցից դուրս բերել ամենաուսումնական հատվածները:

Ընթերցել և ձայնագրել:

Նախագծի ամփոփում

Տիար Բլեյանի օրագրերի վերնագրերը, որպես ամենահետաքրքիր մտքեր

Կարդացե՛ք Սաթինե Տեր Պետրոսյանի բլոգում

Դավթապատում— Իմ նախընտրած հատվածները- Ներկայացնում է՝ Կարինա Մանուկյանը

 

05 ապրիլի նախագծային աշխատանք

Խմբային աշխատանք

Սովորողներ բաժանվում են խմբերի

Յուրաքանչյուր խումբ  Ղազարոս ԱղայանՄեդիափաթեթից ընտրում է իր աշխատանքի ուղղությունը

Խմբերը ընթերցում են նախընտրած նյութը, մշակում, խմբագրում և ընկերներին են ներկայացնում իրենց աշխատանքի արդյունքը:

Տնային առաջադրանք

Օրվա խմբային աշխատանքի նախագիծը ներկայացվում է սովորողի բլլոգում: Ներկայացման ձևն ազատ է:

 

04 ապրիլի. նախագծային աշխատանք

Ընթերանություն բաց երկնքի տակ

Մասնակիցներ` 4-րդ դասարանի սովորողներ

Սովորողները ծանոթանում են Ղազարոս ԱղայանիՄանկական պատմվածքներ-ին:

Ընթերցում են դուր եկած պատմվածքները և նախընտրած պատմվածքի շուրջ կատարում հետևյալ առաջադրանքները:

 • Ո՞ր պատմվածքը առավել հետաքրքրեց. ինչո՞ւ
 • Գրավոր կամ բանավոր պատումի / ձայնագրության, տեսագրության միջոցով/ ներկայացնել պատմվածքը:
 • Պատմվածքի գաղափարի վերլուծություն /Ինչի՞ մասին էր, ի՞նչ էր սովորեցնում/
 • Ստեղծագործությունների շուրջ ընդհանուր քննարկաման ծավալում, օրվա ամփոփում:

Տնային առաջադրանք

 • Պատմվածքի ընտանեկան, խմբային դերային ընթերցում
 •  Ռադիոթատրոնի ստեղծում
 • Պատմվածքի նկարազարդում