Ապրիլ ամսվա հաշվետվություն

download<<Կարդում ենք Աղայան>> նախագծի ամփոփում

Կարդում և վերլուծում ենք Աղայանի հեքիաթները․ ներկայացնում են 5-րդ դասարանի սովորողները։

Ռադիոընթերցումներ․

Աղայանի մանկական պատմվածքները

<<Ցախավլի գաղտնիքը>>- 4․2 դասարան

<<Տորք Անգեղ և Հայկանուշ Գեղեցիկ>>-5-րդ դասարանցիներ

<<Ապրիլի 7-ի խորհուրդը> >- ռադիոթողարկում

 

 

Ռոդարիական օրեր

20160915_093231Նախագծի նպատակը` Ջ. Ռոդարիի ստեղծագործությունների ընթերցում, ռոդարիական հնարների կիրառում:

Իրագործաման ժամկետը՝ ապրիլի 27-ից- մայիսի 18-ը։

Մասնակիցներ` 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Խնդիրները

  • Ստեղծագործական մտածողության զարգացում
  • Բանավոր և գրավոր խոսքի մշակում` ստեղծագործական հնարների կիրառման արդյունքում
  • Թարգմանական կարողությունների կատարելագործում
  • Համագործակցություն տարատարիք սովորողների հետ

Արդյունքում

  • <<Զատիկ>> ստեղծագործական բլոգի սպասարկում
  • Ուսումնական նյութերի՝ ռադիոնյութերի, տեսապատումների ստեղծում, հրապարակում։

Բովանդակությունը

4-րդ դասարանի համար

Հասած երկինքը

Փոխեցին գլուխները

Սխալ արձագանք

Պաղպաղակե դղյակը

5-րդ դասարանի համար

Հեքիաթներ երեք վերջաբանով

Լինել և ունենալ

Խամաճիկը

Սև քթերի կղզին

Մի՞թե դժվար է․․․

download… Կյանքն՝ իր ամբողջության մեջ՝ մեծ է, շատ է մեծ։ Կյանքը— տիեզերական կյանքն է, և մարդու կյանքի ամբողջ վեհությունն ու քաղցրությունն էլ հենց էն է, որ իր շրջապատի միջոցով ապրի էն մեծ կյանքով։ Բայց մարդը սովորաբար չի կարողանում ապրել էն մեծ կյանքով, ապրում է միայն նրա մի մասով― մարդկության կյանքով։ Սակայն նույնիսկ դրանով― մարդկության կյանքով ապրելու էլ քչերն են ընդունակ։ Չէ՞ որ կյանքն ինչպես անսահման մեծ է, էնպես էլ փոքր է անսահման։ Եվ ահա ընդհանրապես ապրում են ավելի նեղ ու փոքրիկ կյանքերով։ Կա ազգային կյանք, պետական կյանք, դասակարգային կյանք, կուսակցական կյանք, ավելի ― նեղ թայֆայական կյանք ― թշնամու բանակների պես կանգնած իրար դեմ մինչև էն պստլիկ ես-ը… Էսպես էլ գնալով, գնալով էնքան է նեղանում ու նեղսոտանում, մինչև կտրում է մարդ արարածի ազատ շունչը, ու բանն էնտեղ է հասնում, որ նույնիսկ իրար հարազատ մարդիկ զարմանում են, որ կարող են իրար կողքի կանգնել ու միասին ուրախանալ։ Շարունակել կարդալ

Մասնախմբի աշխատակարգ 25․04

20170722_183244Նպատակը՝ Հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ամենամյա մայիսյան 13-րդ հավաքի նախապատրաստության քննարկում, քայլեր։

Պարապմունքի անցկացման վայրը՝ Ավագ դպրոց․ 3․2 լսարան

Օրակարգում․

Տորք Անգեղ և Հայկանուշ Գեղեցիկ

Ընթերցում են 5․2 դասարանի սովորողները

Ատղիկ Հակոբյան և մայրիկ

Սեդա Հովհաննիսյան և մայրիկ

Կարդում է՝ Լուիզա Եղիազարյանը․ 5․2 դասարան

Էդուարդ Սարգսյան-5․2 դասարան

Հասմիկ Վարդանյան-

Տիգրան Մարջանյան

 

 

Հատված Անուշ պոեմից

ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՐԳ
X
(Համբարձման առավոտը)
Համբարձումն եկավ, ծաղկունքը ալվան
Զուգել են հանդեր նախշուն գորգերով։Փունջ-փունջ աղջիկներ սարերը ելան
Վիճակ հանելու աշխույժ երգերով։

— Համբարձում, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա,
Սև սարեր, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա։

Երգ ու բույր խառնած,
Թև-թևի բըռնած

Զուգում են լեռներ,
Ծաղիկ են քաղում,

Ծաղկի հետ խաղում,
Ինչպես թիթեռներ։

Համբարձում, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա,
Լավ օրեր, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա։

Եկավ Համբարձում՝
Ծաղկով զարդարված,
Մեր բախտին հարցում.
— Ո՞վ է մեզ գըրված։

— Ա՛յ ջան տղա, չոբա՛ն տղա, ո՞ւմն ես դու։
— Աստված գիտի, աշխարհ գիտի՝ իմն ես դու։

Դե հանի՛ր, ա՛ղջի,
Վիճակն ի բարին,
Երգերով գովենք
Էն իգիթ յարին։

— Բեղը ծիլ-ծիլ, բոյը թիլ-թիլ էն յարի,
Ի՜նչ դարդ ունեմ, քանի նա կա աշխարհի։

Համբարձում, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա,

Հուր սըրտեր, յա՛յլա։
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա։

Թընդում են երգեր, խընդում են սըրտեր,
Ու շուրջ բոլորած վիճակ են հանում.
Ելնում է մեկին իր երազն ու սեր,
Մյուսի մուրազը սըրտումն է մընում։

VI
Կըժերն ուսած՝ թըռվըռալով
Ջուրն են իջնում աղջիկներ,

Խընդում իրար ուսի տալով,
Երգը զընգում սարն ի վեր։

— Ամպի տակից ջուր է գալի,
Դոշ է տալի, փըրփըրում.
Էն ո՞ւմ յարն է նըստած լալի
Հոնգուր-հոնգուր էն սարում։

Ա՜յ պաղ ջըրեր, զուլալ ջըրեր,
Որ գալիս եք սարերից,
Գալիս՝ անցնում հանդ ու չոլեր,
Յարս էլ խըմե՞ց էդ ջըրից։

Յարաբ խըմե՞ց, յարաբ հովցա՞վ։
Վառված սիրտը էն յարի,
Յարաբ հովցա՞վ, յարաբ անցա՞վ
Անքուն ցավը ջիգյարի…

— Աղջի՛, քու յարն եկավ անցավ
Վառված, տարված քու սիրով,
Էրված ջիգյարն՝ եկավ անցավ,
Չըհովացավ պաղ ջըրով…

Ամպի տակից ջուր է գալի,
Դոշ է տալի, փըրփըրում.

Ա՜խ, իմ ազիզ յարն է լալի
Հոնգուր-հոնգուր էն սարում։

VII

Անուշ

ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ
(Համբարձման գիշերը)
Բազմած լուսնի նուրբ շողերին,
Հովի թևին՝ թըռչելով՝
Փերիները սարի գըլխին
Հավաքվեցին գիշերով։

— Եկե՜ք, քույրե՜ր, սեգ սարերի
Չըքնաղագեղ ոգիներ,
Եկե՜ք, ջահել սիրահարի
Սերը ողբանք վաղամեռ։

Օխտն աղբյուրից ջուր է առել

Կույս սափորով, լուռ ու մունջ,
Օխտը ծաղկից ծաղիկ քաղել,
Կապել սիրո ծաղկեփունջ։

Ջուրն ու ծաղիկ աստղունք դըրել,
Խընդիրք արել աստղերին,
Փափագ սըրտով խընդիրք արել՝
Բարի ժըպտան իր սերին…

Ափսո՜ս, Անո՜ւշ, սարի ծաղիկ,
Ափսո՜ս իգիթ քու յարին.
Ափսո՜ս բոյիդ թելիկ-մելիկ,

Ափսո՜ս էդ ծով աչքերին…։

  Ու նըրանց հետ՝ ցող-արցունքով
Լըցված սըրտերն ու աչեր՝
Սարի ծաղկունք տըխուր սյուքով
Հառաչեցին էն գիշեր։

— Վուշ-վո՜ւշ, Անո՜ւշ, վուշ-վո՜ւշ, քուրի՜կ,
Վո՜ւշ քու սերին, քու յարին…
Վուշ-վո՜ւշ, Սարո՜, վուշ-վո՜ւշ, իգի՜թ,
Վո՜ւշ քու սիրած սարերին…

— Եկե՜ք, քույրե՜ր, սեգ սարերի

Չըքնաղագեղ ոգիներ…
Ու փերիներն էսպես տըխուր
Երգում էին ողջ գիշեր։

Կանչում էին հըրաշալի
Հընչյուններով դյութական,
Ու հենց շողաց ցոլքն արևի՝
Անտես, անհետ չըքացան։

Խոր սուզվեցին ակն աղբյուրի,
Մըտան կաղնին հաստաբուն,
Ու լեռնային վըտակների

Ալիքները պաղպաջուն։

Կարդում և քննարկում ենք Աղայանի հեքիաթները

Ներկայացնում են 5-րդ դասարանի սովորողները։

<<Օձամանուկ և Արևահատ>>․ հեքիաթը պատմում և վերլուծում է Անժելիա Սիմոնյանը։

<<Եղեգնուհի>> Աստղիկ Հակոբյան

Ես Սեդան և Իռենը որոշեցինք ընտրել՝ <<Եղեգնուհի>> հեքիաթը։ Ես ընտրել եմ հենց դա, որովհետև առաջին հայացքից ինձ գրավեց հեքիաթի անվանումը։

<<Եղեգնուհի>> Իռեն Կարապետյան- Ինձ ամենաշատը գրավեց այն մասը, որտեղ թագավորը հանուն իր որդուընկավ աշխարհեաշխարհ, որպեսզի գտնի այնպիսի աղջիկ, որին իր որդին էր ուզում։ Նա դա արեց հանուն իր որդու երջանկության։

<<Խիզախը կամ աներկյուղը>> Գոռ Միրզոյան- Ես կարդացել եմ « Խիզախը կամ Աներկյուղը » հեքիաթը,  ինձ շատ հետաքրքրեց այդ հեքիաթի վերնագիրը, դրա համար ընտրեցի այդ հեքիաթը:

Հովհաննես ԱճեմյանԵս ընտրեցի <<Վիշապին հաղթողը>>, որովհատև վերնագիրը ինձ հուշեց, որ ինչ-որ  հերոսի մասին պետք է կարդամ:

Արթուր Մկրտչյան- Ղազարոս Աղայանի <<Ասլան Բալան>> — Ինձ  դուր  եկավ    Աղայանի  Ասլան  Բալա հեքիաթը,  որոհետևվ  նա  շատ  հետաքրիր  էր:  Հեքիաթը   ինձ գրավեց հենց սկզբից,   երբ  որսորդը  տեսնում,   թե  Այռուծն   ինչպես է  խնամում   Երեխային: