Ուսումնական աշուն

Նախագծի տևողությունը հոկտեմբերի 27-նոյեմբերի 14-ը։

Անհատական և ընտանեկան նախագծեր

Նախագիծը նախատեսված է 4-րդ և 5-րդ դասարաններում։

Իրականացման ժամանակահատվածը իր մեջ ներառում է նաև սովորողների աշնանային արձակուրդը, ինչը հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտ դիտարկումներն անելու, անհատական և ընտանեկան նախագծեր իրագործելու։

ՆպատակըԱնհատական նախագծերով ուսուցում

Ուղղությունները

Ընթերցողական, ստեղծագործական, հետազոտական, ճամփորդական նախագծեր։

Առաջարկվող թեմաները

 • Աշունը իմ բնակավայրում
 • Աշնանային մտորումներ
 • Աշունը պոեզիայում
 • Աշունը կերպարվեստում
 • Աշունը երաժշտության մեջ
 • Այլ նախագծեր՝ սովորողների նախասիրությամբ

Արդյունքում

Նախագծային փաթեթների հրապարակում

Սահյանական օրեր

Նախագիծն իրականացվում է հոկտեմբերի 05-ից – 18-ը։

Նպատաակը— Ծանոթացում Սահյանի գրական ժառանգությանը

Խնդիրները՝

4-րդ դասարանում

 • Գրական ճաշակի զարգացում
 • Բառապաշարի հարստացում
 • Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստների գործածություն
 • Բառերի, բառակապակցությունների և դարձվածքների գործառական կարողությունների զարգացում
 • Աշխարհաճանաչողության ընդլայնում
 • Դիտարկումներ անելու կարողությունների զարգացում

5-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների զարգացում
 • Գրական ճաշակի զարգացում
 • Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստների գործածություն
 • Բառերի, բառակապակցությունների և դարձվածքների գործառական կարողությունների զարգացում
 • Տեքստի տեակն ըստ ձևի՝ արձակ և չափածո ստեղծագործություններ
 • Բանաստեղծության առանձնահատկությունների՝ հանգավորում, երաժշտականություն, պատկերավորման միջոցներ /փոխաբերություններ, համեմատություններ, մակդիրներ / տարբերակում
 • Բառի արտահայտչական հնարավորությունները ճանաչելու և խոսքում կիրառելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակությունը

4-րդ դասարանում

5-րդ դասարանում

Արդյունքում

Սահյանական ընթերցումների մեդիափաթեթի ստեղծում և տարածում

Սահյանական աշուն․ նկարչական պլեների կազմակերպում

Անհատական ընթերցումներ

<<Իմ Սահյանը>>

Սամվել Մխիթարյան

Հայաստան ասելիս

Դասարանական ընթերցում․ ներկայացնում են 5-1-րդ դասարանի սովորողները։