Մանկավարժական նորարարության՝ բլեյան բաց ցանցի ճամբար

Առցանց աշխատանք 02-09 նոյեմբերի

  • Բլեյան կրթական բաց ցանցով մանկավարժական ակումբների, հավաքների կազմակերպում, մասնակցություն
  • «Ուսումնական աշուն» հեռավար ընտանեկան-ինքնակրթության նախագծերի ղեկավարում, խորհրդատվություն
  • աշխատանք մասնախմբերով, լաբորատորիաներով. սեպտեմբեր-հոկտեմբերի ուսումնական աշխատանքի արդյունքների ամփոփում, նոյեմբերի նախագծեր
  • դասավանդողների ՏՏ պարապմունքներ
  • նախագծային մշակումներ, ուսումնական նյութերի, փաթեթների ստեղծում, մեթոդական մշակումներ-պատումներ, փաստաթղթերի քննարկումներ
  • ինքնակրթություն

Տե՛ս Աղբյուրը

02 նոյեմբերի․ երկուշաբթի

Նախագծային մշակումներ, ուսումնական նյութերի, փաթեթների ստեղծում

12:00- 12:30 Մասնակցել եմ դասավանդողների ՏՏ պարապմունքին։

«Ուսումնական աշուն» հեռավար ընտանեկան-ինքնակրթության նախագծերի ղեկավարում, խորհրդատվություն:

Ինքնակրթություն

Աշխատանք ընտանեկան դպրոցում