Մանկավարժական նորարարության՝ բլեյան բաց ցանցի ճամբար

Առցանց աշխատանք 02-09 նոյեմբերի

  • Բլեյան կրթական բաց ցանցով մանկավարժական ակումբների, հավաքների կազմակերպում, մասնակցություն
  • «Ուսումնական աշուն» հեռավար ընտանեկան-ինքնակրթության նախագծերի ղեկավարում, խորհրդատվություն
  • աշխատանք մասնախմբերով, լաբորատորիաներով. սեպտեմբեր-հոկտեմբերի ուսումնական աշխատանքի արդյունքների ամփոփում, նոյեմբերի նախագծեր
  • դասավանդողների ՏՏ պարապմունքներ
  • նախագծային մշակումներ, ուսումնական նյութերի, փաթեթների ստեղծում, մեթոդական մշակումներ-պատումներ, փաստաթղթերի քննարկումներ
  • ինքնակրթություն

Տե՛ս Աղբյուրը

02 նոյեմբերի․ երկուշաբթի

Նախագծային մշակումներ, ուսումնական նյութերի, փաթեթների ստեղծում

12:00- 12:30 Մասնակցել եմ դասավանդողների ՏՏ պարապմունքին։

«Ուսումնական աշուն» հեռավար ընտանեկան-ինքնակրթության նախագծերի ղեկավարում, խորհրդատվություն:

Ինքնակրթություն

Աշխատանք ընտանեկան դպրոցում- Դսվիթ Բլեյանի հետ։ Մաթեմատիկայի հեռավար առաջադրանքների կատարում։ Գործնական մաթեմատիկա։

03 նոյեմբերի

Երեքշաբթի

Էլ․ փոստի ստուգում, արձագանք սովորոցների անհատական նախագծերին։

Առցանց նախագծերի հրապարակում բլոգում

Աշխատանք ընտանեկան դպրոցում

04 նոյեմբերի

Չորեքշաբթի

Աշնանային առաջադրանքների, ընթերցարանների կազմում։

Էլ․ փոստի ստուգում, արձագանք սովորողների անհատական նախագծերին։

Սովորողների անհատական նախագծերի հրապարակում բլոգում։

Աշնանային նախագծերի արդյունքների ամփոփում, հրապարակում։

Նախապատրաստություն Աշոտ Տիգրանյանի <<Ես և իմ հայոց լեզուն>> համագործակցային նախագծին։

05 նոյեմբերի

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

09-00-12:00 Մասնակցություն թթուդրիկի ծեսին։ Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ։

12:00-15:30 Արևելյան դպրոցում մասնակցել եմ ձեռագործների ակումբին։

Նոյեմբերի 6

Ուրբաթ

«Ուսումնական աշուն» հեռավար ընտանեկան-ինքնակրթության նախագծերի ղեկավարում, խորհրդատվություն:

13:00- 14:00 Առցանց դաս Աշոտ Տիգրանյանի հետ։

Առցանց շաբաթվա հաշվետվության ամփոփում

Գնահատման մատյանների լրացում։

Ուսումնական աշխատանքի արդյունքների ամփոփում, նոյեմբերի նախագծեր

Նոյեմբերի 7

Շաբաթ

12:00-13:00 Մասնակցություն Գրական ակումբի առցանց քննարկմանը։

Աշնանային ընթերցարան

Ծառերն ինչո՞ւ տերևներ ունեն

Ինչպես բոլոր բույսերին, ծառերին նույնպես տերևներ անհրաժեշտ են՝ կենդանի մնալու համար։ Տերևները ծառի սննդի գործարաններն են։ Նրանք պարունակում են քլորոֆիլ կոչվող կանաչ մածուցիկ նյութ։ Քլորոֆիլն օգտագործում է ջուր, արևի լույս և օդի մեջ եղած ածխաթթու գազ՝ քաղցր սնունդ պատրաստելու համար։ Այնուհետև այդ սնունդը՝ քաղցր ու կպչուն հյութը, որը կոչվում է բուսահյութ, անցնում է ծառի բոլոր մասերին։

Շարունակել կարդալ

Հունձք

Ջեռավ ամառն ու ջեռավ,
Բերավ կատարն ու բերավ,
Ցայտեց ցորեն
Արտեն, ձորեն։

Ճամփաներում՝
Կյանք է եռում՝
Դաշտեն կալեր կիզվելով,
Հասկեն շարեր դիզվելով։

Երգ ու տաղով
Ոսկի սայլեր ու որան.
Հերկ ու բաղով
Պղինձ-քայլեր շորորան։

Երգ ու տաղեր՝
Ոսկի սայլեր օրորում,
Հերկ ու բաղեր՝
Պղինձ քայլեր շորորում։