Ճամբարի հաշվետու պատումներ

Տրված կետերի վերաբերյալ մի քանի նախադասությամբ ամբողջական մտորումներ գրելով՝ ստեղծիր քո ճամբարային հաշվետ-պատումը։ Կարող ես նաև այլ ձևաչափ ընտրել։ Չմոռանա՛ս տեղադրել ճամբարային նախագծերի հղումները։

Ճամբարի դերը իմ առօրյայում

Ճամբարային օրվա առավելությունները

Իմ ճամբարային օրագիրը․ կցել հղումը

Իմ ջոկատը

Ամենալավն իմ ջոկատում

Դժվարություններն իմ ջոկատում

Ի՞նչ նախագծերի եմ մասնակցել․ նշել հղումներով

Ի՞նչ ճամփորդությունների եմ մասնակցել․ նշել հղումներով

Ամենատպավորիչ նախագիծը կամ գործունեությունը

Ամենատպավորիչ օրը

Հունվարյան ճամբարի իմ ձեռքբերումը

Իմ առաջարկը կամ խորհուրդը՝ ջոկատավարներիս

Այլ…

4-2 դասարան

Գառնիկ Բարսեղյան

Վաչե Վելիցյան

Անետա Կտակյան

Նարե Կարապետյան

Հարություն Կիրակոսյան

Մարինե Մադոյան

Ռուբեն Շահվերդյան

Տաթև Սարգսյան

Արփի Փիրումյան

Արեն Վարդանյան

5-1 դասարան

Բաղրամյան Հասմիկ

Արման Աբրահամյան

Դավիթ Մուրադյան

Արեգ Քեշիշյան

Արեգ Հարությունյան

Միքայել Հովհաննիսյան

Սամվել Մխիթարյան

Մարկ Բուդաղյան

Մարիա Խանյան

Վահագն Մաշինյան

Կարդում ենք Թումանյան

Նախագծի տևողությունը՝ փետրվարի 19-ից- մարտի 31-ը։

Նպատակը՝ շարունակում ենք ճանաչել ու միասին բացահայտել մեր մեծերին:

Նախագծային ուղղությունները՝

անհատական և ընտանեկան ընթերցումներ

ստեղծագործությունների վերլուծություն-քննարկումներ

բարբառային հեքիաթները՝ Թումանյանի մշակմամբ

Խնդիրները՝  4-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների ձևավորում և գրական ճաշակի զարգացում
 • Ստեղծագործության հիմնական գաղափարի ընկալման կարողության զարգացում
 •  Արտահայտիչ ընթերցանության կատարելագործման խթանում
 •  Տարբեր ժանրերի և ծավալների ստեղծագործությունները հասկանալով կարդալու կարողության տիրապետում
 • Տեքստի բովանդակության վերարտադրում նկարագրական և դատողական տարրերի օգտագործմամբ
 • Տեքստի հիմնական միտքը որոշելու և դրա շուրջ դատողական խոսք կառուցելու կարողությունների զարգացում
 •  Տեքստի առաջին և վերջին նախադասությունները, հիմնական
  միտքը, հենակետային բառերը որոշելու կարողությունների ձևավորում /երեք բանալի և մեկ կողպեք հնարի կիրառում/
 • Տեքստի բովանդակությունը համառոտ վերարտադրելու կարողության մշակում
 • Տեքստից կերպարներին բնութագրող հատվածները առանձնացնելու և հերոսների համեմատական բնու-
  թագիրը կազմելու հմտությունների զարգացում /Վենի դիագրամ հնարի կիրառման միջոցով/
 • Հեքիաթի, պատմվածքի և այլ ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկությունների դիտարկում
 • Բառի արտահայտչական հնարավորությունները ճանաչելու և
  խոսքում կիրառելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակություն

Հովհաննես Թումանյան- մեդիափաթեթ 

Մեծերը՝ Թումանյանի մասին

Թումանյանն ու Աղայանը

Հետաքրքիր դրվագ Թումանյանի և Աղայանի մասին

Հովհաննես Թումանյան- Դստեր՝ Նվարդի հուշերից, կարդա՛ նաև

Թումանյանի պատգամը՝ զավակներին

4-րդ դասարան

Հեքիաթներ

Բանաստեղծություններ

Պատմվածք

Խնդիրները՝ 5-րդ դասարանում

 • Արտահայտիչ ընթերցելու կարողության կատարելագործում
 • Արձակ և չափածո ստեղծագործություններ. ընդհանուր գաղափար դրանց բնորոշ առանձնահատկությունների մասին
 • Հեքիաթի, պատմվածքի, առակի ժանրային բնութագրերը, լեզվական ձևավորման առանձնահատկությունները տարբերելու կարողությունների զարգացում
 • Ըմբռնել հեքիաթի և իրականության տարբերությունը
  . վերարտադրել ընթերցած հեքիաթը՝ բնութագրելով և կերպարները վերլուծելու միջոցով
 • Կարդացած ստեղծագործության դեպքերի հաջորդականությունը գրավոր կամ բանավոր շարադրելու կարողությունների զարգացում
 • Անծանոթ տեքստի վերաբերյալ առաջադրված հենակետային բառերի և նախադասությունների միջոցով  տեքստը վերականգնելու և վերնագրելու հմտությունների մշակում
 • Տրված տեքստը  պարբերությունների բաժանելու, հիմնական միտքը որոշելու  և պարբերությունների իմաստային կապը վերականգնելու կարողությունների մշակում
 •  Ստեղծագործության գործող անձանց խոսքի
  առանձնահատկությունները որոշելու,  տարբեր անձանց արարքները հակադրելու, նրանց վերաբերմունքը շրջապատի նկատմամբ որոշելու կարողությունների զարգացում
 •  Հերոսների արարքների դրդապատճառները որոշելու և դրանց նկատմամբ վերաբերմունք արտահայտելու, գնահատելու հմտությունների զարգացում
 •  Բանաստեղծության բովանդակությունը արձակ շարադրանքով՝ բացատրելով, նրա արտահայտած գաղափարը վերարտադրելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակություն

Հեքիաթներ

Պատմվածքներ

 • Ահմադը
 • Այլ․ սովորողների ընտրությամբ

Պոեմ

 Բանաստեղծություններ

Հոդված

Լրացուցիչ

Արդյունքում՝

Ուսումնական տարատեսակ մեդիափաթեթների ստեղծում

Իմ Թումանյանը

Ինչպես ճանաչեցի Թումանյանին

Իմ Թումանյանը․ անհատական ընթերցումներ

Թումանյանի քառյակները

Ընթերցումներ՝ Վերնատանը

Թումանյանի քառյակները

Գրավոր վերլուծություններ

Ընտանեկան նախագծեր․

Թումանյանի մշակած ժողովրդական ստեղծագործությունները

Թումանյանն ընտանիքում