Առաջադրանքների փաթեթ․փետրվարի 01-05

Երկուշաբթի

01 փետրվարի

Ճամբարի հաշվետու պատումների ներկայացում, հրապարակում:

Երեքշաբթի

02 փետրվարի

Կարդալ <<Ոսկի քաղաքը>> հեքիաթը, դուրս գրել 5-ական պարզ և բարդ նախադասություններ։

Չորեքշաբթի

03 փետրվարի

Բառային աշխատանք <<Ոսկի քաղաքը>> հեքիաթի շուրջ։ Կատարել 1-7-րդ առաջադրանքները:

Համառոտ պատմել հեքիաթը։

Հինգշաբթի

04 փետրվարի

Սուսան Մարկոսյանի Գործանական քերականություն 5 փաթեթի <<Ուղղագրություն և ուղղախոսություն>> բաժնից կատարել հետյալ առաջադրանքները։

118. Կարդա´ տրված բառերը և պարզի´ր, թե ինչպե՞ս է կարդացվում ընդգծված սկզբնատառ ե-ն:

Երևան, երազ, եկեղեցի, ելակ, երգ, երկինք, երդում, եզակի, երակ:

119. Տրված նախադասություններում գտի´ր այն բառերը, որոնց սկզբնատառ են կարդացվում է է:

Ձեր հարևանի որդին եմ:
Այդ թիմի մարզիկների՞ց ես:
Մենք լավ ընկերներ ենք:
Արդեն մեծ տղաներ եք:
Իմ բարեկամներն են:

120. Կարդա´ տրված բառերը և պարզի´ր, թե ինչպե՞ս են  կարդացվում ընդգծված ե տառերը:

Լեռնային, գերազանց, դերասան, բերանբաց, մեղավոր, տարեկան, ջրաներկ, Նարե, ծովեզր, տասներեք, քառասուներկու, մեներգ, համերգ, ապերջանիկ, աներևակայելի, աներևույթ:

121. Կարդա´ տրված բառերը և պարզի´ր, թե ի՞նչ տառով է արտահայտվում բառասկզբի օ հնչյունը:

Օգտակար, օ թյակ, օ թևան, օ րական, օ ղակաձև, օ տար, օ րենք, օ րինակ, ով, ովքեր:

122. Կարդա´բառերը և պարզի´ր, թե ո՞ր դեպքում ինչպե՞ս է կարդացվում ընդգծված ո տառը:

Ա. Ոտք, որոշում, որկրամոլ, որոտալ, որակ, ոգևորել, ոգևորություն:
Բ. Կարոտ, հեռավոր, բաճկոն, արոտ, հորդ, հովազ, ուղևոր, բարձրորակ, արագոտն, հայորդի, պարզորոշ, բազմոտանի, առողջ:

123. Կարդա´տրված բառերը և պարզի´ր, թե ինչո՞վ է տարբերվում ընդգծված ե տառի արտասանությունը Ա ե Բ խմբի բառերում:

Ա.Ամենաերևելի, ամենաերգեցիկ, ամենաերջանիկ, ինքնաեռ, ամենաերկար:
Բ. Հորեղբայր, աներես, անեփ, խուռներամ,ապերախտ, անեղծ, շքերթ:

124. Կարդա´ տրված բառերը և պարզի՛ր, թե ինչո՞վ է տարբերվում ընդգծված ոտառի արտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում:

Ա. Ամենաորոշակի, ամենաորակյալ, արջաորս. նրբաոճ,եռաոստ:

Բ.Անողնաշար, քեռորդի, Արագածոտն, փղոսկր, անորոշ, երկոտանի, չորքոտանի:

125. Կարդա´ տրված բառերը և պարզի´ր, թե ինչո՞վ է տարբերվում և տառի արտասանությունը Ա և Բ խմբի բառերում: Փորձի՛ր բացատրել այդ տարբերության պատճառը:
Ա. Արևոտ, անձրևային, թև, տերևաթափ, հևասպառ, բարևել, մինչև:
Բ. Նաև, և, թեև:

126. Ի՞նչ սկզբունքով են ընտրված յուրաքանչյուր շարքի բառերը, և ո ՞ր բառը դրան չի համապատասխանում:
Ա. Վայրէջք, երբևէ, մանրէ, մանրէաբան, լայնէկրան, բազմերանգ:
Բ. Գետեզր, վերելք, ամենաերջանիկ, ուղերթ, քսաներեք, ապերջանիկ, տասներկու:

127. Ի՞նչ սկզբունքով են ընտրված յուրաքանչյուր շարքի բառերը: Բարձրաձայն կարդա´ և գտի՛ր, թե ո՞ր բառը դրան չի համապատասխանում:

Ա. Ամենաերկար, համաեվրոպական, հայելի, ամենաեռանդուն, կիսաեզրափակիչ, կիասեփ, վրաերթ:
Բ. Նայել, վայել, վայելել, վայելք, հայելանման, հայեր, ինքնաեռ, շղթայել, Կայեն, ծառայել:

128. Կետերի փոխարեն է, օ, ե,ո տառերից մեկը գրի´ր: Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ ճշտի´ր այդ բառերի գրությունը:

Միջ.րեի շոգից ու տ.թից կարծես ամ.ն ինչ հալվել ու ան.ացել էր: Թվում էր, թե բացի .ձերից ոչ մի կ.նդանի արարած չկա աշխարհում: Լավ .ր, որ նախ.րոք պատրաստվել .ինք: Կես.րվա տ.թին մնում .ինք մեր զով սենյակում, .րեկոն անցկացնում .ինք բաց.թյա տաղավարում:

129. Գրի´ր բառամիջում է ունեցող յոթ բառ: Այդ բառերով կազմի´ր նախադասություններ:

 130.Գրի´ր բառամիջում о ունեցող յոթ բառ: Այդ բառերով կազմի´ր նախադասություններ:

Առաջադրանքների փաթեթ. փետրվարի 01-05

Երկուշաբթի

01 փետրվարի

Ճամբարի հաշվետու պատումների ներկայացում, հրապարակում

Երեքշաբթի

02-փետրվարի

Կարդալ <<Ոսկի քաղաքը>> հեքիաթի 1-6-րդ հատվածները, նկարել ոսկի քաղաքը՝ ձեր պատկերացմամբ։

Հեքիաթից դուրս գրել 6-10 ուրիշի խոսք պարունակող նախադասություն։

Լրացուցիչ

Կարդալ հեքիաթն ամբողջությամբ․ կատարել էջի բոլոր առաջադրանքները։

Չորեքշաբթի

03 Փետրվարի

Կարդալ 6-10-րդ հատվածները, կատարել բառային բոլոր առաջադրանքները (1-6-րդ)

Առաջադրանքներ

1․ Ընդգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր մեկ բառով։ 

2. Հեքիաթից առանձնացրո՛ւ շեղատառերով գրված բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

ջահել-

դժբախտ-

քաջ-

արդար-

4. Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր այն բառերը, որոնց հոմանիշները կարող ես գրել, առանց բառարանից օգտվելու։

5․ Նկարագրի՛ր Ոսկի քաղաքը՝ ըստ հեքիաթի։

6. Հինգից- վեց նախադասությամբ նկարագրի՛ր Քանաքարային։

04 փետրվարի

հինգշաբթի

Յուրաքանչյուր առածում տեղադրի՛ր ընդգծված բառի հականիշները։

Նախ մտածի՛ր, ․․․․․ գործն սկսի՛ր։

Ինքը՝ կարճ, լեզուն ․․․։

Ինչ որ ցանես, էն էլ․․․։

Թանկից ․․․ չկա։

Ինչպե՞ս կասես մեկ բառով

Ցուրտն ընկնել-

Դադար տալ-

Ցուրտն ընկնել

Ճանապարհ դնել-

Փախուստի դիմել-

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը՝ գրելով է կամ ե։

-ղևնի, -ակ, վայր-ջք, գրեթ-, -ղ-գնուտ, բազմ-րանգ, -րգ, -սկիմոս, ապ-րջանիկ, -րգ, -կ-ղեցի, -ղյամ, նրբ-րշիկ, -ռուզեռ, տի-զերք, -րթուղի։

Լրացրո՛ւ բաց թողնված օ կամ ո տառերը։

-ձիք, ան-թևան, ան-րսալի, ձկն-րս, բաց-թյա, -րորոց, տն-րեն, բար-րակ, շաբաթ-րյակ, հանր-գուտ։

Ձևով նույն, բաց իմաստով տարբեր բառեր գրի՛ր։

Օրինակ՝ բազուկ, հոտ, գլուխ․․․․

Գրի՛ր բառեր, որոնք ունեն մեկ տառի տարբերություն։

Օրինակ՝

Շուտ-շատ

։