Առաջադրանքներ 15-19

4-2 դասարան

մարտի

երկուշաբթի

Ծանոթացե՛ք հղումին։ Ձեր ընտրությամբ անգի՛ր սովորեք Թումանյանի քառյակներից մեկը, տեսագրեք կամ ձայնագրեք և հրապարակեք բլոգներում։

16 մարտի

երեքշաբթի

Կատարե՛ք առաջադրանքները։

Բաց թողնված բառերը լրացրո՛ւ 1, 2, 4, 5, 7, 10, 1000 թվերի անուններով և գտի՛ր ժողովրդական  դարձվածքներն ու առածները։

․․․․․․․․․․ չափի՛ր, ․․․․․․․․․․ կտրի՛ր։

․․․․․․․․․․․ էլ ․․․․․․․․․․ սանրի կտավ են։ 

․․․․․․․․․․ոտքը ․․․․․․․․․․․․․․ անել։

․․․․․․․․․․․․․․․ մատի պես իմանալ։

․․․․․․․․․․․ սարի, ․․․․․․․․․․․․․․․․ ձորի հետևում լինել։

․․․․․․․․․․ խելքը լավ է, ․․․․․․․․․․․․․․ ավելի։

․․․․․․․․․․ ձեռքով ․․․․․․․․․․․․ ձմերուկ չես բռնի։

․․․․․․․․․․․․․ կա ․․․․․․․․․․․ չարժե։

․․․․․․․․․․․․․ ոտքը ․․․․․․․․․․․ մաշիկ դնել։

Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ տառերով։

17-

24-

64-

93-

121-

805-

741-

1753-

6018-

100.000-

Տրված քանակական թվականներից կազմի՛ր դասական թվականներ։

Յոթ-

Տասն-

Քսան-

Հիսունվեց-

Տասնմեկ-

Տրված դասական թվականները դարձրո՛ւ քանակական։

Չորրորդ-

Տասնութերորդ-

Տասներորդ-

Առաջին-

Քսաներորդ-

Փակագծերում գրի՛ր ընդգծված բառերին տրվող հարցը։

Տարին ու տասներկու (……….)    ամիս և չորս (…………) եղանակ։

Եղբայրս նստած էր առաջին (………..) շարքում։

Քույրս սովորում է իններորդ (……………) դասարանում։

Համացանցից և այլ տեղեկատվական աղբյուրներից գտի՛ր հետաքրքիր տեքստեր, որոնց մեջ թվականներ լինեն։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s