Աղայանական օրեր. ուսումնական նախագիծ

Ապրիլի 5- 30-ը:

Նախագիծը 4-րդ դասարանում

Նպատակը` ծանոթացում Ղ. Աղայանի ստեղծագործություններին:

Խնդիրները` 

  • Ճանաչողության և վերլուծական մտածողության զարգացում
  • Բառապաշարի հարստացում
  • Կարդացածը համառոտ պատմելու կարողության ձևավորում:
  • Տեքստից գլխավոր միտքը, ստեղծագործության ասելիքը առանձնացնելու և եզրահանգումներ անելու կարողությունների ձևավորում:

Բովանդակություն

Լրացուցիչ ընթերցանության նյութեր. տե’ս Ղազարոս Աղայան մեդիափաթեթ

Նախագիծը` 5-րդ դասարանում

Նպատակը` Ծանոթացում Ղ. Աղայանի կյանքին, գործունեությանը և գրական ժառանգությանը:

Խնդիրները`

  • Բառապաշարի հարստացում
  • Համառոտ պատմելու, ընդհանուր տեքստից գլխավոր միտքը առանձնացնելու կարողության զարգացում
  • Վերլուծական-համադրական մտածողության զարգացում
  • Գեղարվեստկան արտահայտչամիջոցների առանձնացում, վերլուծություն

Բովանդակություն

Արդյունքում

Կարդում ենք Աղայան․ 4.2 դասարան