Կարդում ենք Սահյան

Նախագիծն իրականացվում է հոկտեմբերի 05-ից – 21-ը։

Նպատաակը՝ Ծանոթացում Սահյանի ստեղծագործություններին։

Խնդիրները՝

4-րդ դասարանում

 • Գրական ճաշակի զարգացում
 • Բառապաշարի հարստացում
 • Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստների գործածություն
 • Բառերի, բառակապակցությունների և դարձվածքների գործառական կարողությունների զարգացում
 • Աշխարհաճանաչողության ընդլայնում
 • Դիտարկումներ անելու կարողությունների զարգացում

5-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների զարգացում
 • Գրական ճաշակի զարգացում
 • Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստների գործածություն
 • Բառերի, բառակապակցությունների և դարձվածքների գործառական կարողությունների զարգացում
 • Տեքստի տեակն ըստ ձևի՝ արձակ և չափածո ստեղծագործություններ
 • Բանաստեղծության առանձնահատկությունների՝ հանգավորում, երաժշտականություն, պատկերավորման միջոցներ /փոխաբերություններ, համեմատություններ, մակդիրներ / տարբերակում
 • Բառի արտահայտչական հնարավորությունները ճանաչելու և խոսքում կիրառելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակությունը

4-րդ դասարանում

5-րդ դասարանում

Արդյունքում

Սահյանական ընթերցումների մեդիափաթեթի ստեղծում և տարածում

Սահյանական աշուն․ ստեղծագործում և վերլուծում են սովորղները։

2021-22 ուս․տարվա նախագծերը՝ ամփոփումներով

Սեպտեմբեր

Իմ ուսումնական ամառը

Կարդում ենք Սարոյան

Կոմիտասյան շաբաթ

Հոկտեմբեր

Կարդում ենք Սահյան

Ուսումնական աշուն

Նոյեմբեր

Կարդում ենք Իսահակյան

Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոն

Դեկտեմբեր

Ուսումնական ձմեռ

Հունվար

Ձմեռային ճամբար

Փետրվար

Բառարանաընթերցման ֆլեշմոբ

Կարդում ենք Տերյան

Կարդում ենք Թումանյան

Մարտ

Կարդում ենք Չարենց

Ապրիլ

Կարդում ենք Ռոդարի

Սուրբ Հարության տոնին ընդառաջ

Մայիս

Քաղաքային ընթերցումներ․ համագործակցային նախագիծ

Հունիս

Ստուգատեսային ճամբար

Սովորողի հաշվետու նախագծեր

Լեզվագործունեության ամառային բաց ճամբար

27-01 հոկտեմբերի

27 Երկուշաբթի

<<Գործնական քերականություն 5>> փաթեթից կատարել տրված առաջադրանքները։

Բառագիտություն

33.Մի բառով գրի´ր:

ա) Առարկա, որը վերից վար կախվելով՝ ծածկում, փակում  է որևէ բան: Դա նաև բեմն է  բաժանում հանդիսասրահից:

բ) Միջատ, որ երկու թև ունի ու բարալիկ կնճիթ, որով սնվում է: Իսկ սնվում է արյունով:

գ) Արհեստավոր, որն զբաղվում է երեսը սափրելու, մազերը կտրելու, հարդարելու գործով:

դ) Պղնձյա առարկա, որի մեջ մետաղյա լեզվակ է կախված: Բարակ կամ հաստ պարանով լեզվակը պատերին են խփում՝ հնչեցնելու համար:

34.Գրավոր պատմի՛ր, թե տրված բառն ի՞նչ է նշանակում:

Գիրք, դիմակ, դերասան, ընկույզ, ժպիտ, երեխա:

39.Բացատրի´ր, թե  գլուխ  բառը ամեն մի նախադասության մեջ  ի՞նչ իմաստով է կիրառված՝ փոխարինելով խելք, ղեկավար,  կատար, ծայր, մաս, վրա բառերով: Ո՞ր նախադասության  մեջ գլուխ բառն այլ բառով չես կարող փոխարինել:

Արջը գլուխը բարձրացրեց:

Սարի  գլխին ինչ-որ բան է փայլում:

Այս մարդը  գլուխ չունի:

Գրքի առաջին գլուխը շատ հետաքրքիր էր:

-Իսկ ո՞վ էր ձեր գլուխը,- որոտաց զորավարը՝դիմելով գլխիկոր զինվորներին:

Ինչ-որ մեկը թերթ է մոռացել պահարանի գլխին:

Գերանի գլխից բռնի՛ր:

28 Երեքշաբթի

Աշխատել <Իմ Կոմիտասը>> անհատական հետազոտական նախագծի շուրջ։

Ընթերցանության փաթեթից ընտրել և ներկայացնել մեկ ստեղծագործություն։

29 Չորեքշաբթի

Ընթերցել Կոմիտասի մասին պատմող տեքստը և հարցեր մշակել։ Կարող եք նաև ձեր իմացած ծրագրով խաղ-առաջադրանքների փաթեթ ստեղծել։

01 Ուրբաթ

Գործնական քերականություն 5 փաթեթից կատարի՛ր նշված առաջադրանքները։ Չմոռանա՛ս աշխատանքդ հրապարակել բլոգումդ։

55.Սխալ կամ ոչ տեղին գործածված բառերը գտի´ր և ուղղի´ր՝ դրանց հոմանիշները գրելով:

Մի թարմ աշակերտ կա մեր դասարանում:

Հիվանդին լավ դիտիր , որ շուտ լավանա:

Տարվա ծայրին մի անակնկալ էլ կար:

Մատանու ակը գլորվեց մինչև անծանոթի կոշիկն ու հանգստացավ:

56.Բառերը գույգ- զույգ խմբավորի´ր  ըստ օրինակի: Եթե մոտ, նման իմաստ ունեցող բառերը հոմանիշներ են, ինչպե՞ս կկոչվեն հակառակ իմաստ ունեցողները:

Օրինակ`

բարձր — ցածր,

 տալ — վերցնել:

Միշտ, անարատ, ոչնչացնել, արատավոր, բացահայտ, թույլ, վերջին, համաձայնել, հանգստանալ, գտնել, երբեք, հավաքել, աջ, արթուն, քնած, հրաժարվել, առաջին, գաղտնի, ամուր, աշխատել, ընդունել, կորցնել, ստեղծել, վատնել, մերժել, ձախ:

57.Տրված բառերի հականիշները գրի´ր:

Սիրուն, լավ, մեծ, ներքև, ուշադիր, բարեկամ, աղքատ, կուշտ, դիտավորյալ, հիշել, վառել, դրական, հրաժեշտ տալ, հյուսել, թույլատրել, ընկնել, գումարել, թափթփել, պապանձվել, գիշեր, ելք, ավարտել, օգնել, արագացնել:

58. Կետերը փոխարինի´ր ընդգծված բառերի հականիշներով:

Կենսաբանները պնդում են, որ գազանները միայն շարժվող առարկաներն են տեսնում. … կենդանին անհետանում է նրանց աչքից:

Մարդիկ դատարկ երկինք են տեսնում, իսկ ծիծեռնակի, ջրածիծառի և մի քանի ուրիշ թռչունների համար երկինքը … է  միջատներով:

Գիտնականները պարզել են, որ ստորջրյա աշխարհը ոչ թե …, այլ աղմուկի աշխարհ է:

30 հինգշաբթի

Անգիր սովորել <<Ժայռից մասուր է կաթում>> բանաստեղծությունը։

27-01 հոկտեմբերի

4.1, 4.2 և 4.3 դասարաններ

27 երկուշաբթի

Ներբեռնի՛ր և կատարի՛ր տեքստային աշխատանքը։

28 երեքշաբթի

Կարդալ <<Աշուն օր>> բանաստեղծությունը և կատարել առաջադրանքները։

29 չորեքշաբթի

Հայոց լեզու 4 աշխատանքային փաթեթից կատարել 11 -րդ էջի առաջադրանքները։

Գրի՛ր հարցերի պատասխանները։

Ինչպիսի՞ նապաստակն է ցատկոտում։

_____________________________________ նապաստակն է ցատկոտում:

Նապաստակը ե՞րբ է ցատկոտում։

Նապաստակը________________________  է ցատկոտում։

Նապաստակը ինչի՞ հետ է ցատկոտում։

Նապաստակը_________________________ է ցատկոտում։

Նապաստակը որտե՞ղ է ցատկոտում։

Նապաստակը__________________________է ցատկոտում։

Նապաստակը ինչպե՞ս է ցատկոտում։

Նապաստակը__________________________ ցատկոտում է։

Գտածդ բառերով նախադասությունն ընդարձակի՛ր.

____________________ նապաստակը ___________________________________________________________________________________________________________________ցատկոտում է:

Կարդա՛ պատմությունները. Նմանությունները գտի՛ր և կարմիր գույնով ընդգծի՛ր:

Արջն ու տղաները

Երկու ընկեր գնում էին, դեմառդեմ դուրս եկավ արջը։ Մեկը ծառը բարձրացավ, թաքնվեց, մյուսը մեռած ձևացավ։ Արջը հոտոտեց, տղան շունչը պահեց, լսել էր՝ մեռածներին արջը ձեռք չի տալիս։ Արջը հեռացավ։ Ընկերն իջավ, հարցրեց՝ արջն ի՞նչ շշնջաց։

-Ասաց՝ ճամփա մի՛ գնա ընկերոջ հետ, որը լքում է։

Արջն ու տղաները

Երկու ընկեր ճանապարհ էին գնում, մեկ էլ հանկարծ դեմառդեմ դուրս եկավ արջը։ Մեկն անմիջապես ծառը բարձրացավ ու թաքնվեց, մյուսը չհասցրեց փախչել, ընկավ գետնին ու մեռած ձևացավ։ Երբ արջը դունչը մոտեցրեց նրան և հոտոտեց, տղան շունչը պահեց, որովհետև լսել էր, որ մեռածներին արջը ձեռք չի տալիս։

Երբ արջը հեռացավ, ընկերն իջավ ծառից ու հարցրեց, թե արջն ի՞նչ շշնջաց նրա ականջին: Նա պատասխանեց.

-Արջն ասաց՝ սրանից հետո ճամփա մի՛ գնա այնպիսի ընկերոջ հետ, որը փորձանքի մեջ քեզ լքում է։

30 հինգշաբթի

Արտահայտիչ կարդալ սովորել Համո Սահյանի <<Ժայռից մասուր է կաթում>> բանաստեղծությունը։ Այս բանաստեղծությունը մեր դպրոցի ուրբաթ-համերգի պարտադիր ընթերցումների ցանկում է։

22-25-09 առաջադրանքների փաթեթ

4.1, 4.2, 4.3 դասարաններ

Կետադրի’ր տեքստը:

Հորթը և ոզնին

մի օր կանաչ դաշտում հանդիպեցին հորթն ու ոզնին

երբ չալ հորթը լիզեց ոզնուն փուշը ծակեց հորթի լեզուն

այն ժամանակ ոզնին նրանց ասաց ինչ պատահի` մի տար բերանդ

Տրված արմատներով բառե’ր կազմիր:

Բուժ

բույս

հյութ

ցույց

սենյակ

Բառաշարքից տրված բառերին իմաստով մոտ 2 – ական բա’ռ ընտրիր:

Հյուրասեր, բարեսեր, լուռումունջ, բարկանալ, անխոս, զայրանալ, վանատուր, հյուրատուն, շատախոս, հյուրանոց:

Լռելյայն

հյուրընկալ

ջղայնանալ

Տրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով։

Արթնացնող ժամացույց

ներկայացումներ բեմադրելու տեղը

փղի քիթը

մարդու ամենափոքր մատը

կիսախարխուլ տնակ

ձյունով ծածկված

մրցույթը վարող

արծաթով օծված

լույս արձակող

Լրացրո՛ւ բաց թողնված հականիշ զույգերը և կարդա՛ ժողովրդական առածները։

Խոսքը ․․․․ ջուրը՝ ․․․․․․։

․․․․ նստենք, ․․․․․ խոսենք։

Թող ․․․․ գեշ է, թող չասեն ․․․ է։

․․․․ մեռի, ․․․․ սիրեմ։

24 սեպտեմբերի

ուրբաթ

Ներբեռնե՛լ և կատարե՛լ առաջադրանքները։

25 սեպտեմբերի

շաբաթ

Կոմիտասյան շաբաթի մեկնարկ

Ծանոթանալ նախագծին

Կատարել <<Աշուն>> բանաստեղծության առաջադրանքերը։

22-25-09 առաջադրանքների փաթեթ

5.2 դասարան

22 սեպտեմբերի

Չորեքշաբթի

Ընթերցի՛ր առակը և տեքստի շուրջ հարցեր կազմի՛ր։

23 հինգշաբթի

հինգշաբթի

<<Ճառ մարդկային քթի մասին>> բանավոր վերլուծություն։

24 ուրբաթ

Ինքնաստուգում

Առաջադրանքների փաթեթ 13-17 սեպտեմբերի

5.2 դասարան

13 Երկուշաբթի

Քննարկում ենք <<Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը>> կերպարների վերլուծություն։

Դասարանական աշխատանք

<<Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը>> պատմվածքի գաղափարի քննարկում։

Շարադրի՛ր մտքերդ <<Ի՞նչ է գողությունը>> թեմայի շուրջ։ Չմոռանա՛ս վերլուծությունդ հրապարակել բլքգում։

14 երեքշաբթի

Տանը

 • Ո՞ր շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։

1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ, այգեգործություն, այգեպան

2. բախտ, բախտավոր, բակ, բաղադրիչ, բաղաձայն

3. թավիշ, թատերագետ, թարգմանել, թարթիչ, թիթեռ

4. լավատես, լավորակ, լեգենդ, լեռնային, լեռնալիճ

5. երանգ, երանելի, երաշխիք, երաշտ, երգ

6. զանգ, զավակ, զարդարել, զարմանալ, զբաղվել

7. կատու, կարապ, կղզի, հազար, հաղթել

Կապակցությունների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով։

Բուրդ տվող

Հոգի խռովող

Դեմքի գիծ

Պատիժ տալ

Խորհուրդ տվող

Բարի սիրտ ունեցող

Գինի վաճառող

Պտուղ տվող

Կուռք պաշտող

Միտք անել

Տրված բառերում գտի՛ր թաքնված արմատները։

Ընկուզենի

Ծուլություն

Ջրազուրկ

Գուժել

Լուսանալ

Ձնաբուք

Այս հղումով կարդա՛ քեզ հետաքրքրող տեղեկությունը և ընկերներիդ համար հակիրճ և հետաքրքրական (բանավոր) պատում պատրաստիր։

15 չորեքշաբթի

հինգշաբթի

Կատարել առաջադրանքները

25.Տրված բառերը հնչյունախմբերի են բաժանված: Ուշադրությո´ւն դարձրու դրանց մեջ մտնող ձայնավորներին ու բաղաձայններին և պատասխանի´ր հարցերին:

Մարդասեր — մար-դա-սեր, կառապան — կա-ռա-պան, ձեռագիր

-ձե-ռա-գիր, հեռագիր-հե — ռա-գիր, մեղեդի — մե-ղե-դի, բարեկամ

-բա-րե-կամ,աշակերտ — ա-շա-կերտ, ուրիշ- ու-րիշ, օղապարան

-օ-ղա-պա-րան, օրինակ — օ-րի-նակ:

Վանկը քանի՞ հնչյունից կարող է կազմվել:

Վանկում ինչպիսի՞ հնչյունի առկայությունն  է պարտադիր:

26. Նախորդ վարժության օրինակով՝ տրված բառերը վանկերի բաժանի´ր (փակագծում տրված է դրանց քանակը):

Արահետ (3), կածան (2), հերոս (2), բերանբաց (3), արկածային

(4), արդարադատ (4), կարգապահ (3), հերթական (3),

մատակարարել (5), ազատասեր (4):

27.Տրված են վանկեր: Վերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանված) բառերը:

Օրինակ՝

թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև, ա-րև-մուտք, ա-րև-կող, Տա-թև:

Բ. Տե-րե-վա-թափ, անձ-րե-վա-յին, ա-րե-վոտ, հե-վալ, բե-վե-ռա- յին, ձե-վա-կան, թե-վա-վոր, ու-ղե-վոր,սե-վա-նալ:

28.Տրված բառերը վանկատի´ր (վանկերի բաժանի՛ր): Ընդգծի՛ր այն  ևերը, որոնք վանկատման ժամանակ երկու տառով (ե, վ) չեն գրվում:

Սևուկ, թեթևություն, անձրև, բարևել, կարևոր, արևշող, թևանցուկ, տևական, թեթև:

17 ուրբաթ

Կարդալ Սարոյանի <<Գողացված հեծանիվ>> պատմվածքը։

Առաջադրանքների փաթեթ 13-17 սեպտեմբերի

4.1, 4.2 և 4.3 դասարաններ

13 երկուշաբթի

Ավարտին հասցնել տեքստային առաջադրանքները։ Նախապատրաստվել հեքիաթի դերային ընթերցանությանը։

14 երեքշաբթի

Դասարանական աշխատանք

Ներբեռնի՛ր և կատարի՛ր առաջադրանքները։

Տանը

 1. Տրված հնչյունները գործածելով` հնարավորինս շատ բառե’ր կազմիր: Մրցի’ր ընկերոջդ հետ:

Ն, կ, ե, ու, յ, ղ, ա, ր, տ:

 • Հնչյունների տեղերը փոխելով` նոր բառե’ր  կազմիր:

Երգ…………., զոր……….., ձոր………….., աղտ……….., գես……….., ծլել……………….,

դրամ…………, ծառա…………….., կարապ……………, ափսոս……………….,

հարս……….., կաղին………………:

 • Կազմի՛ր բարդ բառեր:

տերև              աչք

իջևան             ծածկել

արև                տուն

սև                    վառել

Գրի՛ր մեկ բառով։

Կճղակ ունեցող-

Սմբակ ունեցող-

Թև ունեցող-

Պոչ ունեցող- Ձայն ունեցող

Ի՞նչ մասնիկով են նման այս բառերը: Այդ մասնիկը գրի՛ր՝

Հիմա գրի՛ր՝ ի՞նչ է ցույց տալիս այդ մասնիկը:

 1. Տրված արմատներով բարդ բառեր կազմի՛ր:

Անուշ                        հեր

Վատ                         խիտ

Սև                              հոտ

Մայր                         մարդ

1. Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:

Ճանկ                                      անհագ

Կտրիճ                                   տնակ

Խրճիթ                                    մեգ

Մառախուղ                           քաջ

Անկուշտ                                ճիրան

15 չորեքշաբթի

Կարդա՛ առակը և կատարի՛ր առաջադրանքները։

16 հինգշաբթի

Դասարանում

Կարդացել, քննարկել ենք <<Առաջին օրը դպրոցում>> պատմվածքը։

17 ուրբաթ

Տանը

Առաջարկում եմ կատարել տեքստային առաջադրանքները։