01․09-04.09 աշխատանքային փաթեթ

01 սեպտեմբերի

չորեքշաբթի

Ծանոթանալ <<Իմ ուսումնական ամառը>> նախագծին և առաջարկներ անել։

02 սեպտեմբերի

Հինգշաբթի

<<Ինչպես եմ անցկացրել իմ ամառային արձակուրդը>> թեմայով գրավոր կամ բանավոր պատում ներկայացնել։ Աշխատանքի բոլոր սկզբունքները ներկայացված են նախագծում։

Լրացուցիչ աշխատանք

Կատարի՛ր տրված առաջադրանքները։

Տրված բառերում գտի՛ր թաքնված արմատները։

Ընկուզենի

Ծուլություն

Փութաջան

Ջրազուրկ

Գուժել

Լուսանալ

Ձնաբուք

Յուրաքանչյուր բառի հնչյունները վերադասավորիր այնպես, որ նոր բառ ստանաս:

Ափսե, գեր,սարդ, վիճակ, թանաք, կանթ, նուշ, մական, հյուս, մուկ, տեգ, ուլ, թութ:

Բառերի սկզբից և վերջից ավելացրո՛ւ մեկական հնչյուն և նոր բառ ստացիր:

Վազ, կար, շուն, ական, վար, բար, հեր, որ:

Տրված հնչյուններնն այնպես դասավորիր, որ բառեր ստանաս:

Ա մ ի ք-

Ռ ա թ ո –

Ռ ե ձ ք —

Կ ա ժ բ ա –

Ղ ն ի ա կ

Ք ո ս խ

Տ ք ի մ —

Ր ի պ ն ա –

Կ չ ա կ ա –