11-15 հոկտեմբերի

4-րդ դասարան

11 երկուշաբթի

4.1 դասարան

Կարդալ << Մայրամուտ>> բանաստեղծությունը։ Ավարտին հասցնել դասարանական աշխատանքը (կից առաջադրանքների կատարումը)։

4.2 և 4.3 դասարաններ

Հայոց լեզու 4 աշխատանքային փաթեթում կատարել 16-րդ էջի առաջադրանքները։

12 երեքշաբթի

Ներբեռնել և կատարել առաջադրանքները։

13 չորեքշաբթի

Դասարանում

Կատարել ինքնաստուգումը

Տանը

Կարդալ Սարոյանի <<Ծիրանի ծառը>> պատմվածքի առաջին հատվածը։ Դուրս գրել և բառարանի օգնությամբ բացատրել անծանոթ բառերը։

14 Հինգշաբթի

Դասարանում

<<Ծիրանի ծառը>> պատմվածքի երկրորդ հատվածի ընթերցում և քննարկում։

Տանը

Ընթերցել <<Ծիրանի ծառը>> պատմվածքի երրորդ հատվածը, կատարել տեքստային 5 և 6-րդ առաջադրանքները։

11-15 հոկտեմբերի առաջադրանքների մեդիափաթեթ

5.2 դասարան

11 երկուշաբթի

Բառի կազմությունը

77. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական  բառով:

Օրինակ՝

սրտի ձև ունեցող — սրտաձև:

Մոր քույրը, դարպասը պահող, ժամանակը ցույց տվող, ջրի աման, գաղտնիք պահող, նավ վարող, ծաղկի թերթիկ, արագ վազող, ամենից մեծ, պոչ չունեցող, անուշ համ ունեցող, քարով շինված, կին բժիշկ, բալի ծառ:

78. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

 Օրինակ՝

բարձր հասակ ունեցող — բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող, խիղճ չունեցող, բարձր ձայնով, միշտ ժպտուն, գանձը պահելու տեղ, կապույտ աչքերով, արքայի որդի, հույների երկիր, փոքր էշ, ծաղիկներով զարդարված, քաղաքում ապրող, հայերի երկիր:

79. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր մեկական բառով:

Ավետիս (բարի լուր) բերող, արագ ընթացող, բաժակը ձեռքին արտասանվող ճառ, վեպ գրող, բառարան գրող, արտասահմանում ապրող մարդ, բույսերի մասին գիտություն:

80.Եթե հնարավոր է՝ ցո՛ւյց տուր բառը կազմող մասերը:

Օրինակ՝

գրասեղան — գր (գիր) + ա + սեղան:

Պահարան — պահ + արան:

Դուռ — չի բաժանվում:

Հականիշ, բանջարանոց, աշակերտ, աշակերտական, տարրական, զլխավոր, կարմիր, դաշտամուկ, հյուր, հարստություն, կերառատ, վտանգ:

81. Ուշադրություն դարձրո՛ւ Ա ե Բ խմբերի բառերի կազմությանը. փորձի´ր բացատել տարբերությունը:

Ա. Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի:

 Բ. Մարդասեր, Տիրամայր, սրտատրոփ, կապտավուն, արքայական, ծաղկել, կատվազգի, բարերար:

12 երեքշաբթի

Կատարի՛ր առաջադրանքները։

13 չորեքշաբթի

Կարդա՛ Սարոյանի <<Հյուսնի պատմությունը>> առակը։ Բլոգում համառոտ ներկայացրո՛ւ առակի ասելիքը։

14 հինգշաբթի

Կարդա՛ Սարոյանի <<Քո կյանքի ժամերը >> պիեսից առանձնացված հատվածը և գրավոր մեկնաբանիր քեզ դուր եկած միտքը։

15 ուրբաթ

Սահյանական ընթերցումներ։ Ընթերցի՛ր քեզ դուր եկած բանաստեղծությունը, տեսագրի՛ր, ձայնագրի՛ր և հրապարակի՛ր բլոգումդ։ Խրախուսվում են ընտանեկան ընթերցումները։