Ինքնաստուգում 1

5-րդ դասարան

  1. Քանի՞ հնչյուն և քանի՞ տառ կա տրված բառերում։

Եղևնի-

Վերարկու-

Ժամացույց-

Տերևաթափ-

Անձրևանոց-

Ելևէջ-

խրճիթ-

կսմթել-

լուսնկա-

2.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Պերճ-

Լռելյայն-

Սաղարթ-

Զեփյուռ-

Խրթին-

Զվարթ-

3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

տհաս-

գոհունակ-

ստահակ-

տգետ-

շատախոս-

հարուստ-

 4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտի՛ր մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-

Բ. Շունչ տալ-

Գ. Սիրտ անել-

Դ. Լույս սփռել-

Ե․ Առյուծ կտրել-

5.. Բացատրի՛ր նույնանունները (համանուններ)։

Սեր-

Բութ-

Գլուխ-

Ափ-

Ակ-

5. Լրացրո՛ւ բաց թողնված ձայնավորները՝ է կամ ե։

-կրան, -ակ, -րաժիշտ, -ներգիա, -զր, -ղջյուր, -լևէջ, -րշիկ, -ջ, -րջանիկ, -ջանիշ, ան-անալ։

6. Առանձին սյունակներով դուրս գրի՛ր նախածանց, վերջածանց, ինչպես նաև թե՛ նախածանց, թե՛ վերջածանց ունեցող բառերը։
Անհայտ, խնձորենի, անմտություն, հակաթույն, մթերային, տգեղ,
վերահաշվում, անհոգաբար, կաղնուտ, անհավատալի, միլիոնավոր, չկամ,
սրբություն, գերադաս, կղզյակ,
հայրական,  անհարմար, ապաշնորհ, դժգոհություն, լսարան, համատեղություն, ծիծաղելի, անթիվ, մորթեղեն։

7. Յուրաքանչյուր տառի դիմաց գրի՛ր նրա գրաբարյան համարժեք անվանումը։

Ա-

Թ-

Ե-

Ի-

Լ-

Ն-

Տ-

Ց-

Ու-

Փ-