Առաջադրանքների փաթեթ 31-04 փետրվարի

Գործնական քերականություն

Տեքստային աշխատանք

396. Հարցերին պատասխանի´ր և պատասխաններն այնպես գրիր, որ տեքստի համառոտ փոխադրություն ստանաս:

Երբեմն Հովհաննես Թումանյանն ամառներն անցկացնում էր գյուղում: Երբ նա գյուղում էր լինում, շարունակ գնում էր գյուղից գյուղ, խոսում գյուղացիների հետ, ամեն մեկին մի խորհուրդ, մի սրտալի խոսք ասում, կատակում: Գյուղացիներն էլ սիրով գնում էին նրա մոտ` գանգատի, խորհրդի, խոստովանության:

Ամառ էր: Լոռու գյուղերից մեկում մի քանի գյուղացիներ իրար հակառակվել ու անասունները սար չէին տարել: Գյուղում մնացած հորթերն ու կովերը փչացնում, տրորում էին արտերը: Գյուղացիները պահանջում էին, որ բոլոր կովերն անմիջապես սար տանեն, իսկ կովատերերն իրար էին մատնացույց անում.

-Թո´ղ նա տանի, ես էլ տանեմ:

Ու ոչ մեկն իր անասունը սար չէր տանում:

Մարդ ուղարկեցին Թումանյանի հետևից: Նա եկավ երեք ձիավորի հետ: Գյուղամիջում, բոլորի ներկայությամբ, իր հետ եկած տղաներին կարգադրեց.

-Տղե´րք, գնացե´ք մի քիչ հանգստացե´ք, հետո դուրս եկեք, ինչքան կով, հորթ տեսնեք էս հանդում` քշենք, տանենք, ազգային անենք: Հենց որ նա իր ուղեկիցների հետ տուն մտավ, գյուղում մի տարօրինակ շարժում սկսվեց: Իսկ երբ դուրս եկան, գյուղում էլ ոչ մի անասուն չէր մնացել: Թումանյանն այդպես լուծեց գյուղացիների վեճը:

Հարցեր

Ինչո՞ւ էին վիճում գյուղացիները: Նրանք ինչո՞ւ դիմեցին Թումանյանին: Բանաստեղծն ի՞նչ որոշեց: Գյուղացիներն այդ որոշումն ինչպե՞ս ընդունեցին:

401. Տրված նախադասության հիման վրա երկու պատմություն հորինի´ր, որոնցից մեկում դա ուղղակի հասկացվի, մյուսում` փոխաբերաբար:

Քաղցր խոսքն օձն էլ բնից կհանի:

409. Քո սովորական մեկ օրը նկարագրի´ր. ամեն ինչ հերթով գրի´ր, աշխատի´ր ոչինչ բաց չթողնել. քեզ ամենաշատը օրվա ո՞ր պահն է դուր գալիս, ո՞ր գործերդ ես սիրով անում, որո՞նք` ուղղակի որպես պարտականություն, առօրյայիդ մեջ ի՞նչ կուզես փոխել և այլն:

Խոսքի մասեր

159. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի՛ր:

Ա                                 Բ

Դեղին            —           դեղնել
փոքր              —           փոքրանալ
բարի              —           բարիանալ
սիրուն           —           սիրունանալ

160. Ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում և ի՞նչ են ցույց տալիս: Ի՞նչ անուն կտաս այդ բառերին:

Ծանր առարկա, կանաչ արտ, բարձր տանիք, գունավոր նկար, բարակ ժապավեն, նեղ ճանապարհ, պղտոր գետ:

161. Հարցում արտահայտող բառը փոխարինի´ր համապատասխան բառով:

Ինչպիսի՞ արև, ինչպիսի՞ օր, ինչպիսի՞ առվակ, ինչպիսի՞ հեռուստացույց, ինչպիսի՞գիրք, ինչպիսի՞ մարդ:

162. Պարզի´ր, թե տրված բառակապակցությունների մեջ ո՞ր բառն է գոյական, ո՞րը` ածական (Ածական անունն առաջացել է ածել բառից: Հին  հայերենում ածել նշանակում է ավելացնել, վրան դնել, բերել):

Բարակ բարդի, գանգուր մազեր, առասպելական քաղաք, քառաձի կառք, ստորին շերտ, վերին հարթակ, հեռատես գիտնական:

163. Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի՝ գոյականների և ածականների:

Կաղնի, հայտնի, մեծ, կանաչ, աղջիկ, գետ, բուք, բարի, տգեղ, ճշմարտություն, անտուն, բարկացկոտ, Գայանե, տուն, կատու, գունավոր, կաղամբ, հեռուստացույց, խակ, Հայաստան, հետաքրքիր, վարդ, Վարդուհի, փշոտ, լիճ, ալիք, հզոր, բարձր, մարտ, մարտակառք, կառապան, հմուտ, մարտական, եռանիվ, հեծանիվ, ալ, պատմություն, պատմական, թռչուն, թռիչք, խիզախ, բարի, բարեկամական, շքեղ, գարուն, գարնանային, արևոտ, արև, երկար:

164. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի´ր: Ինչպե՞ս են կոչվում այդ բաոերը:

Ա                                 Բ

Մեծ                 —           մեծանալ
բարձր —           բարձրանալ
չոր                  —           չորանալ
չար                 —           չարանալ

168. Ընդգծված բառերն ինչո՞վ են նման:

Անմիջապես հասկացա:
Մտերմորեն խրատում էր:
Վաղուց հասել է:
Ամբողջովին մոռացվել է:
Լիովին բավարարվեց:
Բազմիցս ասել եմ:
Երբեմն լսվում Է:

170. Ընդգծված բառերը դուրս գրի՛ր: Դրանք բառերի ո՞ր խմբին կավելացնես:

Ուշացած տղան շտապ մոտեցավ խմբի ղեկավարին:
Մեքենան դանդաղ պտտվեց ու կանգնեց:
Այդ մասին հաճախ եմ մտածում:
Այդ օրն իր հոտը հեռու քշեց:
Ուշ հասար. ամեն ինչ վերջացել Է:
Կրկին խնդրում եմ, որ անպայման ընդունես հրավերը:

172. Կետերի փոխարեն գրի´ր փակագծում տրված բառերը: Ընդգծի´ր այն բառերը, որոնք առանց փոփոխելու գրեցիր:

Կենդանաբանական … (այգի) տնօրենը պատմում Էր, որ այդ … (փիղ) կապեր քանդելու … (հմուտ) վարպետ էր: Գիշերները նա … (համառորեն) ու … (ճարպկորեն) քանդում էր իր … (ոտքեր) կապած պարանները: Մի անգամ նույնիսկ կարողացել էր ծխնիներից անաղմուկ հանել այն (… շինություն) դուռը, որտեղ նրան … (բանտել): Չանհանգստացնելով խոր քնած … (սպասավոր) նա՝ որպես այցելու, գնացել էր այգու մյուս … (բնակիչներ) հետ ծանոթանալու:

173. Տրված բառերով նախադասություն կազմի´ր պահպանելով դրանց հաջորդականությունը: Ընդգծի´ր այն բառերը, որոնց ձևերը փոխվեցին:

Մրջյուններ, մի, տեսակ, թափառաշրջիկ, կյանք, վարել: Դրանք, գիշատիչ, քոչվոր. մրջյուններ, են:
Ջունգլիներ, բոլոր, կենդանիներ, փախչել, քոչվոր, մրջյուններ, բանակ:
Մինչև, անգամ, հսկա, փիղ, շտապել, գլուխն ազատել, նրանք:
Վա՜յ, քնած, ճանապարհորդ, թափառաշրջիկ, մրջյուններ, նա, միայն, կմախք, թողնել:

174. Նախադասության մեջ վերականգնի´ր ընդգծված բառերի ուղիղ ձևերը: Ի՞նչ փոխվեց դրանից:

Թագավորը ինձ թույլ տվեց իր անտառում որս անել:
Հյուրերն իջան պատշգամբից, որպեսզի մի քիչ զբոսնեն այգում:
Ափին ընդամենը մի նավակ կար, որը միանգամից լցվեց աղմկոտ երիտասարդներով:
Խառը մտքերը անտառում էլ հանգիստ չեն տալու ինձ:

3 փետրվարի

հինգշաբթի

Կարդա՛ <Քաջ Նազարը> հեքիաթի 1-3 հատվածները, և համառոտ պատմել սովորիր։

4 փետրվարի

ուրբաթ

Գործնական քերականություն 5

216. Տրված բառերից յուրաքանչյուրին ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող մի քանի բառեր ավելացրո՛ւ (աշխատիր չկրկնել):

Օրինակ՝
քարե, բարձր, երկհարկանի, բնակելի, գեղեցիկ տուն:

            Քույր, եղբայր, մայր, հայր, տատիկ, պապիկ:

217.Տրված գոյականներին ածանցներ ավելացրո՛ւ, որ ածականներ դառնան:

            Սիրտ, վախ, քար, մայր, երկինք, արև, փայտ, լեռ(ն), փողոց, երկաթ, օդ, ծաղիկ, եղբայր, ոսկի, արծաթ, ծով, Ամերիկա, Ֆրանսիա, Գերմանիա:

218. Ընդգծված ածականները տեքստից հանի՛ր: Ի՞նչ փոխվեց:


            Ըմբշամարտը մարդկությանը ծանոթ է հնագույն ժամանակներից: Այն լայն տարածում ուներ դեռևս Հին Հունաստանում: Այնտեղ դա օգտագործվում էր որպես ուժեղ, ճկուն, հաստատակամ մարդ դաստիարակելու միջոց: Ըմբշամարտը հունական օլիմպիադաների անբաժանելի մասն էր:

219. Ընդգծված ածականները տեքստից հանի՛ր:


Համեմատի՛ր. տրվա՞ծ, թե՞ ստացված տեքստում է վերաբերմունք արտահայտված:

            Ասում են, թե դաժան կոկորդիլոսն իր խեղճ զոհին ուտելուց հետո իսկական արցունքներ է թափում: Ի՞նչ է, այդ վայրենի կոկորդիլոսը թշվառ զոհին խղճո՞ւմ է: Գիտակ մարդիկ ասում են, որ կերածը մարսելու ժամանակ նրա օրգանիզմում ուրիշ գեղձեր էլ են գրգռվում, որից և աչքերից թափվող արցունքանման հեղուկ է առաջանում: Այդ սուտ, կեղծավոր լացը նկատի ունեն, երբ մեկի մասին ասում են, թե «կոկորդիլոսի արցունք է թափում»:

220. Ընդգծված ածականները տեքստից հանի՛ր: Ի՞նչ փոխվեց:

            Աշխարհի ծայրին, Հարավային Արաբիայի անջուր ու վայրի լեռների մեջ, Պարսից ծոցից երկու հարյուր կիլոմետր հեռու, անանցանելի անապատի ծոցում հառնել է երկնաքերների քաղաքը: Անհավատալի է, բայց արդեն մի քանի հարյուր տարի է, որ գոյություն ունի կենդանի, սեփական սուլթանով, շուկայով, փյունիկյան արմավենիների պուրակով այդ տեսիլքը: Այդ անսովոր առանձնատները ձգված են դեպի երկինք, բայց ունեն փոքր դռներ: Դռների փեղկերն ու լուսամուտների շրջանակները ծածկված են առատ ու գեղեցիկ նախշերով: Վերին հարկերում կանգնեցված են քանդակազարդ սյուներ, պատերին կարելի է տեսնել ծեփածո զարդանախշեր:

Կարդում ենք Թումանյան

Ստուգատեսային նախագիծ

Նախագծի ժամկետներ՝ փետրվարի 1-մարտի 11

Նախագծի մասնակիցներ՝ միջին և կրտսեր դպրոցների սովորողներ (4-5-րդ և 6-8-րդ դասարաններ), ծնողներ, դասավանդողներ, այլ ցանկացողներ

Նպատակը՝

 •  Իմանալ Թումանյան գրողի դերն ու նշանակությունը հայ գրականության պատմության մեջ

Խնդիրները՝

 • Բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել Թումանյան հեղինակին, կարդալ, ուսումնասիրել նրա գրական ժառանգությունը
 • Ձևավորել գեղագիտական ճաշակ, քննադատական-վերլուծական մտածողություն
 • Զարգացնել գրավոր և բանավոր խոսքը, մեդիակարողությունները

Ուղղությունները՝

Ընթերցողական

Հետազոտական

Թատերական

Ստեղծագործական

Ճամփորդական

Թարգմանչական

Նախագծի իրականացման քայլերը՝

 • Նախագծի քննարկում, քայլերի-առաջարկների մշակում
 • Ընթերցվող նյութի ընտրություն-քննարկում-վերլուծություն
 • Ընտանեկան, ահնատական, խմբային-բերանացի ընթերցումներ
 • Տեսագրությունների, ձայնագրությունների, պատումների ստեղծում
 • Ֆիլմերի, մուլտֆիլմերի դիտում-քննարկումներ
 • Ծանոթ ստեղծագործությունների թարգմանություններ
 • Մեդիածրագրերի կիրառմամբ առաջադրանքների փաթեթի ստեղծում
 • Ճամփորդություններ, կրթական փոխանակումներ
 • Անհատական հետազոտություն-ուսումնասիրություններ․ նաև թումանյանական վկայություններ Երևանում (հուշարձաններ, հասարակական վայրեր)…
 • Բեմադրություններ (դերային խաղեր, ռադիոթատրոն, կինոպոեզիա)
 • Ֆլեշմոբներ
 • Լուսաբանումներ, հրապարակումներ բլոգներում, մեդամիջավայրում

Նախագծի՝ ակնկալվող արդյունքներ՝

Սովորողների հաշվետու նյութերի ներկայացում բլոգներում՝ պատումներ, ռադիոնյութեր, տեսանյութեր, վերլուծություններ, առաջարկներ, տպավորություններ։

Աշխատանքների  ամփոփում

Յուրաքանչյուր մասնակից (անհատ, խումբ) ընտրում է դուր եկած աշխատանքի թեման ու սահմանված ժամանակահատվածում կազմակերպում, իրակակացնում է նախագծային առաջադրանքը: Աշխանքի ընթացքը, արդյուքները ամփոփվում լուսաբանում, հրապարակվում են ուսումնական բլոգներում, ինչպես նաև դպրոցների ենթակայքի «Թումանյանական օրեր» բաժնում:

Անվանակարգեր

 • Ամենաբլբլոց-ընտանեկան նախագծի ներկայացում (ամենակրտսեր մասնակցի պատում-ներկայացում)
 • Լավագույն մտահղացում
 • Ստեղծագործության ամենաանսպասելի մեկնաբանություն
 • Ամենաընդգրկուն համագործակցային նախագիծ
 • Լավագույն թատերական ներկայացում
 • Մեդիաընթերցում- ռադիոթատրոն
 • Լավագույն հետազոտական նախագիծ
 • Լավագույն ուսումնական փաթեթ

Նախագծի գնահատումը՝

 • Սովորողը գնահատվում է ըստ իր կատարած աշխատանքի։

Նախագծի բովանդակությունը․

Կենսագրություն

Հեքիաթներ՝

Պոեմներ՝

Բալլադներ և լեգենդներ

Պատմվածքներ՝

Բանաստեղծություններ՝

Մուլտֆիլմեր՝

Հուշեր

Քառյակներ՝

Անեկդոտներ Լոռվա կյանքից  

Ճամփորդություններ՝

Թումանյանի ստեղծագործություններ առցանց շտեմարան թանգարանի կայքում

Առաջարկվող գրականություն՝

«Ոչ մի շաբաթ առանց Թումանյանի»

Վարդգես Ահարոնյան «Հովհաննես Թումանյան/ Մարդը և բանաստեղծը»

«Թումանյանը և Ջալալօղլին»․ Լենդրոշ Հակոբջանյան

Նվարդ Թումանյան <Հուշեր և զրույցներ>

Առաջադրանքների փաթեթ 31-04 փետրվարի

31 հունվարի

երկուշաբթի

Կարդում ենք արևմտահայերեն։

Առաջադրանք

 1. Ընթերցի՛ր պատմվածքի առաջին հատվածը:
 2. Առանձնացրո՛ւ այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք շատ նման են արևելահայերեն լեզվին։
 3. Տեքստում գտի՛ր տրված արտահայտությունների հոմանիշները։ Առավոտ շուտ, ցած ընկավ, ի՞նչ կլիներ, բնից դուրս, չեմ կարող։
 4. Մի քանի բառ կամ արտահայտություն էլ ի՛նքդ առանձնացրու և բացատրի՛ր։

01 փետրվարի

4-րդ դասարան

Երեքշաբթի

Ընթերցել <Համերգ> բանաստեղծությունը, կատարել 1-5-րդ առաջադրանքները։

5-րդ դասարան

Ընթերցել <Երկու սև ամպ> բանաստեղծությունը։

Հունվարի 31-փետրվարի 4-ի աշխատակարգ

Երկուշաբթի

<Թումանյանական օրեր> նախագծի քննարկում, սովորողների առաջարկները։

Երեքշաբթի

Կարդում ենք արևմտահայերեն Հուրի Աթթարեանի հետ։

Չորեքշաբթի

Ընթերցողական նախագծերի իրականացում․ կարդում ենք Թումանյանի հեքիաթները։

Հինգշաբթի

Բառային, տեքստային աշխատանքներ ուսումնական փաթեթներով։

Ուրբաթ

Գրավոր աշխատանք․ <Ինչպես ճանաչեցի Թումանյանին>։

Ձմեռային ճամբարի հաշվետվություն

Ձմեռային ճամբարի կազմակերպումը ավելի համակարգված ու արդյունավետ դարձավ շնորհիվ կրթահամալիրային ստուգատեսների։ Ստուգատեսային նախագծերին մասնակցելը, տարատեսակ աշխատանքների իրականացումը մեր ճամբարային հագեցած առօրյայի համակարգողն ու ուղղորդողը դարձան։ Ճամբարականները մեծ ոգևորությամբ մասնակցեցին բոլոր ստուգատեսներին։ Յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունեցավ ընտրելու առավել հետաքրքրող գործունեությունը կամ ընտանեկան նախագիծը։ Ազգագրության փառատոնի մասնակցությունը մեր գործունեության առանցքը դարձավ, որը առավել գունեղ, խաղային և ուսումնական դարձրեց մեր առօրյան։

Ճամբարի առավելությունները

Ճամբարների կազմակերպումը շատ առավելություններ ունի։ Ամենատեսանելի առավելությունը ուսումնական գործընթացի ազատ կազմակերպումն է, որը ջնջում է դասարան-դպրոց-առարկակայական դասավանդող-սովորող սահմանները և ճամբարի յուրաքանչյուր մասնակցի համար գործելու ու ճանաչողության նոր հորիզոններ է բացում։

Ջոկատավարի աշխատանքը ինձ ոչ միայն հնարավորություն տվեց ծանոթանալ սովորողների հետ, որոնց չեմ դասավանդում, այլև օգնեց առավել բազմակողմանի դիտարկել ու ճանաչել իմ սովորողներին։ Ստուգատեսային նախագծերի, ֆլեշմոբների մասնակցությունը, միասին խաղալու, ճամփորդելու, երգելու, պարելու, խոհանոցային գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունները առավել մտերմացրին մեզ։

Ճամբարի մասին պատմում են ճամբարականները

Սովորողների կարծիքով ճամբարների ամենակարևոր առավելությունը կոնկրետ տնային հանձնարարությունների բացակայությունն է, ճամփորդությունների և ուսումնական առօրյայի ավելի ազատ խաղային կազմակերպումը։ Հղումով ծանոթացեք ձմեռային ճամբարի մասին, ճամբարականների կարծիք-առաջարկներին, իսկ մեր ճամբարային տեսապատումների շարքը ամփոփված են իմ ճամբարային օրագրապատումում։

Ամենահաջողված նախագիծը

Որքան էլ որ մեր ճամբարային առօրյան հագեցած էր հետաքրքիր և ուսումնական նախագծերով, ես կառանձնացնեմ ամենահաջողված՝ <Սովորող-սովորեցնող> համագործակցային նախագիծը։ Այս նախագծի ընթացքում կրթահամալիրի տարբերում օղակներում աշխատող դասավանդողներն ու սովորողները ծանոթացան իրար հետ, հնարավորություն ունեցան միասին աշխատելու և իրարից սովորելու։ Այս նախագիծը ինձ՝ որպես դասավանդողի, նոր հայացք տվեց։ Ես շատ բան սովորեցի իմ կրտսեր և ավագ ընկերներից, որպես դասավանդող սկսեցի այլ տեսանկյունից դիտարկել քսանմեկերորդ՝ թվային դարաշրջանի իմ սովորողների պահանջմունքները, կարիքները, ճանոթացա նրանց նոր հմտություններին ու թերացումներին, սկսեցի մտածել իմ դասավանման մեթոդների, առաջարկած հանձնարարությունների արդյունավետության մասին։

Ճամբարականներին հրճվանք պատճառող ու ամենասիրած ստուգատեսը ձմեռային մարզական խաղերի կազմակերպումն է, որին մեծ ոգևորթյամբ մասնակցեցին բոլորը։ Կարծում եմ, որ ձմեռային ճամբարը չէր կայանա առանց այս ձյունառատ ճամփորդությունների և խաղերի վայելքի։

Ճամբարային շրջանների առավելությունները

Կրթահամալիրում ճամբարի կազմակերպումը տարեցտարի զարգանում ու ավելի հետաքրքիր է դառնում։ Ամառային և ձմեռային ճամբարները առանձնանում, արժևորվում են իրենց գրավիչ առանձնահատկություններով և յուրաքանչյուր սովորող անհամբեր է սպասում կրթահամալիրային ճամբարներին։ Կարծում եմ, որ ուսումնական երկրորդ և չորրորդ շրջանի ճամբարային կազմակերպումը օգտակար է և՛ սովորողների և՛ դասավանդողների համար։ Սրանք կարևոր, ամփոփիչ ժամանակահատվածներ են, որոնք միավորում ու ամբողջացնում են ողջ ուսումնական շրջանի աշխատանքը, առավել ցցուն դարձնում հաջողություններն ու թերացումները։

Տերյանական օրեր

Մասնակիցներ՝ 4-րդ և 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ փետրվարի 1- 14-ը

Նպատակը՝ ծանոթություն Վահան Տերյանի կյանքին և ստեղծագործություններին։

Խնդիրները՝

Գեղարվեստական ճաշակի, լեզվազգացողության կատարելագործում

Արտահայտիչ ընթերցելու կարողության կատարելագործում

Բանաստեղծության բովանդակությունը արձակ շարադրանքով՝ բացատրելով, նրա արտահայտած գաղափարը վերարտադրելու կարողությունների ձևավորում

Գեղարվեստական պատկերավորման միջոցների կրկնություն․ համեմատություններ, փոխաբերություններ, մակդիրներ

Բանաստեղծությունների բերանացի իմացում

Միասնական և անհատական ընթերցումներ

Աշխատանքային ուղղությունները

 • Միասնական, ընտանեկան, անհատական ընթերցումներ — ռադիոթատրոնի նախագծեր
 • Կենդանի ընթերցումներ- համագործակցային նախագծեր

Բովանդակություն

 1. Տեղեկություններ, հետաքրքրող փաստեր Վահան Տերյանի մասին
 2. Թումանյանը՝ Տերյանի մասին
 3. Մեծեը՝ Տերյանի մասին
 4. Երկիր Նաիրի— բանաստեղծությունների շարք

Բանաստեղծություններ՝

 1. Թողի երկիրն իմ հայրենի
 2. Կարծես թե դարձել եմ ես տուն
 3. Գարնանամուտ
 4. Հայտնություն

Այլ բանաստեղծություններ սովորողների ընտրությամբ։

Արդյունքում

Տերյանական բառարանի ստեղծում

Տերյանական ստեղծագործությունների անհատական և ընտանեկան փաթեթների ստեղծում

<Իմ Տերյանը>․ անհատական հետազոտական նախագծերի ներկայացում

Մխիթար Սեբաստացու ծննդյան օրը` բառարանընթերցման ֆլեշմոբ

Բառարանընթերցման ֆլեշմոբ դպրոցում` ուսումնական պարապմունքներին, տանը, դասարանական, խմբային, անհատական, ընտանեկան նախագծերի իրականացում։

Բովանդակությունը՝

 • Հայերենի բառարաններ
 • Բառարանների տեսակներ
 • Բառարանները nayiri.com-ում
 • Բառարանների ընտրություն, ընթերցում
 • Բառարանաստեղծում՝ թումանյանական, տերյանական, չարենցյան, … բառերի բառարան, էպոսաբառարան,  գրաբարյան, բարբառային, խաղողագործ-գինեգործության բառարան, քանդակագործի բառարան և այլն
 • Բառարանագովք-բառարանագովազդ
 • Սեփական և ընկերների խոսքում գործածվող օտար, ժարգոնային բառերի բառարան
 • Սոցիալական կայքերի լեզվի բառարան
 • Մեր լրատվականների բառարանից. նորաբանություններ, օտարաբանություններ
 • Պատերազական, հետպատերազմական շրջանի բառարանը
 • Բառագործածության սխալներն իմ շրջապատում, սոցիալական մեդիայում
 • Այլ։

Օգտակար կայքէջեր՝

Ակնկալվող արդյունքներ (անհատական, խմբային, ընտանեկան)

 • Բառարանների, բառարանների տեսակների մասին պատմող տեսանյութեր, ձայնագրություններ
 • Բառարանից օգտվելու հմտությունների տեսագրություններ (թե ինչպես են օգտվում բառարաններից)
 • Տարատեսակ բառարանների կազմում (հեղինակային, բարբառային, օտարալեզու, համացանցային և այլն)։

Աշխատանքների հրապարակում-ամփոփումը`

Նախագծի ամփոփում

 • Դասավանդողների բլոգներում, դպրոցների ենթակայքերում, mskh.am-ում։

Աղբյուրը՝ Խոսքի մշակույթ բլոգ

Կարդում ենք Թումանյան

Նախագծի տևողությունը՝ փետրվարի 1-ից- մարտի 31-ը։

Նպատակը՝ շարունակում ենք ճանաչել ու միասին բացահայտել Հովհաննես Թումանյանին

Նախագծային ուղղությունները՝

Անհատական և ընտանեկան ընթերցումներ

Ստեղծագործությունների վերլուծություն-քննարկումներ

ժողովրդական հեքիաթները՝ Թումանյանի մշակմամբ

Խնդիրները՝  4-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների ձևավորում և գրական ճաշակի զարգացում
 • Ստեղծագործության հիմնական գաղափարի ընկալման կարողության զարգացում
 •  Արտահայտիչ ընթերցանության կատարելագործում
 •  Տարբեր ժանրերի և ծավալների ստեղծագործությունները հասկանալով կարդալու կարողություն
 • Տեքստի բովանդակության վերարտադրում նկարագրական և դատողական տարրերի օգտագործմամբ
 • Տեքստի հիմնական միտքը որոշելու և դրա շուրջ դատողական խոսք կառուցելու կարողությունների զարգացում
 •  Տեքստի առաջին և վերջին նախադասությունները, հիմնական
  միտքը, հենակետային բառերը որոշելու կարողությունների ձևավորում /երեք բանալի և մեկ կողպեք հնարի կիրառում/
 • Տեքստի բովանդակությունը համառոտ վերարտադրելու կարողության մշակում
 • Տեքստից կերպարներին բնութագրող հատվածները առանձնացնելու և հերոսների համեմատական բնու-
  թագիրը կազմելու հմտությունների զարգացում /Վենի դիագրամ հնարի կիրառման միջոցով/
 • Հեքիաթի, պատմվածքի և այլ ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկությունների դիտարկում
 • Բառի արտահայտչական հնարավորությունները ճանաչելու և
  խոսքում կիրառելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակություն

Հովհաննես Թումանյան- մեդիափաթեթ 

Մեծերը՝ Թումանյանի մասին

Թումանյանն ու Աղայանը

Հետաքրքիր դրվագ Թումանյանի և Աղայանի մասին

Հովհաննես Թումանյան- Դստեր՝ Նվարդի հուշերից, կարդա՛ նաև

Թումանյանի պատգամը՝ զավակներին

4-րդ դասարան

Հեքիաթներ

Հեքիաթներ սովորողների ընտրությամբ

Բանաստեղծություններ

Պատմվածք

Խնդիրները՝ 5-րդ դասարանում

 • Արտահայտիչ ընթերցելու կարողության կատարելագործում
 • Արձակ և չափածո ստեղծագործություններ. ընդհանուր գաղափար դրանց բնորոշ առանձնահատկությունների մասին
 • Հեքիաթի, պատմվածքի, առակի ժանրային բնութագրերը, լեզվական ձևավորման առանձնահատկությունները տարբերելու կարողությունների զարգացում
 • Ըմբռնել հեքիաթի և իրականության տարբերությունը
  . վերարտադրել ընթերցած հեքիաթը՝ բնութագրելով և կերպարները վերլուծելու միջոցով
 • Կարդացած ստեղծագործության դեպքերի հաջորդականությունը գրավոր կամ բանավոր շարադրելու կարողությունների զարգացում
 • Անծանոթ տեքստի վերաբերյալ առաջադրված հենակետային բառերի և նախադասությունների միջոցով  տեքստը վերականգնելու և վերնագրելու հմտությունների մշակում
 • Տրված տեքստը  պարբերությունների բաժանելու, հիմնական միտքը որոշելու  և պարբերությունների իմաստային կապը վերականգնելու կարողությունների մշակում
 •  Ստեղծագործության գործող անձանց խոսքի
  առանձնահատկությունները որոշելու,  տարբեր անձանց արարքները հակադրելու, նրանց վերաբերմունքը շրջապատի նկատմամբ որոշելու կարողությունների զարգացում
 •  Հերոսների արարքների դրդապատճառները որոշելու և դրանց նկատմամբ վերաբերմունք արտահայտելու, գնահատելու հմտությունների զարգացում
 •  Բանաստեղծության բովանդակությունը արձակ շարադրանքով՝ բացատրելով, նրա արտահայտած գաղափարը վերարտադրելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակություն

Հեքիաթներ

Պատմվածքներ

 Բանաստեղծություններ

Հոդված

Լրացուցիչ

 • Քառյակներ /սովորողների ընտրությամբ/

Նախագծի ամփոփում

Ուսումնական տարատեսակ մեդիափաթեթների ստեղծում

Իմ Թումանյանը

Ինչպես ճանաչեցի Թումանյանին

Իմ Թումանյանը․ անհատական ընթերցումներ

Թումանյանի քառյակները

Գրավոր վերլուծություններ

Ընտանեկան նախագծեր․

Թումանյանի մշակած ժողովրդական ստեղծագործությունները

<Թումանյանն իմ ընտանիքում> ․ Ընթերցողական ֆլեշմոբ նվիրված Թումանյանի ծննդյան օրվան։

Գրքատոն․ փետրվարի 19-ը գրքի նվիրատվության օր։

Քաղաքային ընթերցումներ․ այցելություն Թումանյանի տուն-թանգարան։

Արևմտահայերենը կրտսեր դպրոցում

Համագործակցային նախագիծ արևմտահայերենի դասավանդող՝ Հուրի Աթթարեանի հետ

Նախագծի տևողությունը-շուրջտարյա

Մասնակիցներ-4-րդ, 5-րդ դասարանների սովորողներ

Նախագծի նպատակը-Ծանոթացում արևմտահայերեն լեզվին

Խնդիրները

Կարդալ արևմտահայերեն փոքրիկ տեքստեր, բանաստեղծություններ

Լսել, դիտարկել արևմտահայերեն լեզվի առանձնահատկությունները

Ծանոթանալ արևմտահայերենի ուղղագրությանն ու ուղղախոսությանը

Ուղղությունները

Տեքստերի ընթերցում, դիտարկում,

Ինտերակտիվ դասեր

Բառարանաընթերցում— բառային աշխատանքներ

Բերանացի ընթերցումներ-Անդաստան, Սուրբ Ծնունդ, Կաղանդի գիշեր

Բովանդակություն

Առակներ

Արդյունքում՝ անհատական, դերային ընթերցումների մեդիափաթեթի ստեղծում, համագործակցային նախագծերի, բաց դասերի իրականացում։

Կարդում ու դիտարկում ենք արևմտահայերենի ուղղագրությունն ու ուղղախոսությունը։