Արևմտահայերենը կրտսեր դպրոցում

Համագործակցային նախագիծ արևմտահայերենի դասավանդող՝ Հուրի Աթթարեանի հետ

Նախագծի տևողությունը-շուրջտարյա

Մասնակիցներ-4-րդ, 5-րդ դասարանների սովորողներ

Նախագծի նպատակը-Ծանոթացում արևմտահայերեն լեզվին

Խնդիրները

Կարդալ արևմտահայերեն փոքրիկ տեքստեր, բանաստեղծություններ

Լսել, դիտարկել արևմտահայերեն լեզվի առանձնահատկությունները

Ծանոթանալ արևմտահայերենի ուղղագրությանն ու ուղղախոսությանը

Ուղղությունները

Տեքստերի ընթերցում, դիտարկում,

Ինտերակտիվ դասեր

Բառարանաընթերցում— բառային աշխատանքներ

Բերանացի ընթերցումներ-Անդաստան, Սուրբ Ծնունդ, Կաղանդի գիշեր

Բովանդակություն

Առակներ

Արդյունքում՝ անհատական, դերային ընթերցումների մեդիափաթեթի ստեղծում, համագործակցային նախագծերի, բաց դասերի իրականացում։

Կարդում ու դիտարկում ենք արևմտահայերենի ուղղագրությունն ու ուղղախոսությունը։