Կարդում ենք Թումանյան

Նախագծի տևողությունը՝ փետրվարի 1-ից- մարտի 31-ը։

Նպատակը՝ շարունակում ենք ճանաչել ու միասին բացահայտել Հովհաննես Թումանյանին

Նախագծային ուղղությունները՝

Անհատական և ընտանեկան ընթերցումներ

Ստեղծագործությունների վերլուծություն-քննարկումներ

ժողովրդական հեքիաթները՝ Թումանյանի մշակմամբ

Խնդիրները՝  4-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների ձևավորում և գրական ճաշակի զարգացում
 • Ստեղծագործության հիմնական գաղափարի ընկալման կարողության զարգացում
 •  Արտահայտիչ ընթերցանության կատարելագործում
 •  Տարբեր ժանրերի և ծավալների ստեղծագործությունները հասկանալով կարդալու կարողություն
 • Տեքստի բովանդակության վերարտադրում նկարագրական և դատողական տարրերի օգտագործմամբ
 • Տեքստի հիմնական միտքը որոշելու և դրա շուրջ դատողական խոսք կառուցելու կարողությունների զարգացում
 •  Տեքստի առաջին և վերջին նախադասությունները, հիմնական
  միտքը, հենակետային բառերը որոշելու կարողությունների ձևավորում /երեք բանալի և մեկ կողպեք հնարի կիրառում/
 • Տեքստի բովանդակությունը համառոտ վերարտադրելու կարողության մշակում
 • Տեքստից կերպարներին բնութագրող հատվածները առանձնացնելու և հերոսների համեմատական բնու-
  թագիրը կազմելու հմտությունների զարգացում /Վենի դիագրամ հնարի կիրառման միջոցով/
 • Հեքիաթի, պատմվածքի և այլ ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկությունների դիտարկում
 • Բառի արտահայտչական հնարավորությունները ճանաչելու և
  խոսքում կիրառելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակություն

Հովհաննես Թումանյան- մեդիափաթեթ 

Մեծերը՝ Թումանյանի մասին

Թումանյանն ու Աղայանը

Հետաքրքիր դրվագ Թումանյանի և Աղայանի մասին

Հովհաննես Թումանյան- Դստեր՝ Նվարդի հուշերից, կարդա՛ նաև

Թումանյանի պատգամը՝ զավակներին

4-րդ դասարան

Հեքիաթներ

Հեքիաթներ սովորողների ընտրությամբ

Բանաստեղծություններ

Պատմվածք

Խնդիրները՝ 5-րդ դասարանում

 • Արտահայտիչ ընթերցելու կարողության կատարելագործում
 • Արձակ և չափածո ստեղծագործություններ. ընդհանուր գաղափար դրանց բնորոշ առանձնահատկությունների մասին
 • Հեքիաթի, պատմվածքի, առակի ժանրային բնութագրերը, լեզվական ձևավորման առանձնահատկությունները տարբերելու կարողությունների զարգացում
 • Ըմբռնել հեքիաթի և իրականության տարբերությունը
  . վերարտադրել ընթերցած հեքիաթը՝ բնութագրելով և կերպարները վերլուծելու միջոցով
 • Կարդացած ստեղծագործության դեպքերի հաջորդականությունը գրավոր կամ բանավոր շարադրելու կարողությունների զարգացում
 • Անծանոթ տեքստի վերաբերյալ առաջադրված հենակետային բառերի և նախադասությունների միջոցով  տեքստը վերականգնելու և վերնագրելու հմտությունների մշակում
 • Տրված տեքստը  պարբերությունների բաժանելու, հիմնական միտքը որոշելու  և պարբերությունների իմաստային կապը վերականգնելու կարողությունների մշակում
 •  Ստեղծագործության գործող անձանց խոսքի
  առանձնահատկությունները որոշելու,  տարբեր անձանց արարքները հակադրելու, նրանց վերաբերմունքը շրջապատի նկատմամբ որոշելու կարողությունների զարգացում
 •  Հերոսների արարքների դրդապատճառները որոշելու և դրանց նկատմամբ վերաբերմունք արտահայտելու, գնահատելու հմտությունների զարգացում
 •  Բանաստեղծության բովանդակությունը արձակ շարադրանքով՝ բացատրելով, նրա արտահայտած գաղափարը վերարտադրելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակություն

Հեքիաթներ

Պատմվածքներ

 Բանաստեղծություններ

Հոդված

Լրացուցիչ

 • Քառյակներ /սովորողների ընտրությամբ/

Նախագծի ամփոփում

Ուսումնական տարատեսակ մեդիափաթեթների ստեղծում

Իմ Թումանյանը

Ինչպես ճանաչեցի Թումանյանին

Իմ Թումանյանը․ անհատական ընթերցումներ

Թումանյանի քառյակները

Գրավոր վերլուծություններ

Ընտանեկան նախագծեր․

Թումանյանի մշակած ժողովրդական ստեղծագործությունները

<Թումանյանն իմ ընտանիքում> ․ Ընթերցողական ֆլեշմոբ նվիրված Թումանյանի ծննդյան օրվան։

Գրքատոն․ փետրվարի 19-ը գրքի նվիրատվության օր։

Քաղաքային ընթերցումներ․ այցելություն Թումանյանի տուն-թանգարան։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s