05-09 ապրիլի. առաջադրանքների փաթեթ

4.2 դասարան

05 ապրիլի

երկուշաբթի

Տանը

Արտահայտիչ կարդա՛ Ղ․ Աղայանի <<Հիշողություն>> բանաստեղծությունը և կատարի՛ր առաջին և երկրորդ առաջադրանքները։

Շարունակել կարդալ

Առաջադրանքներ 01-05 մարտի

Մարտի 01

երկուշաբթի

Անգիր սովորել << Գարնան առավոտ>> բանաստեղծությունը և նկարել դու երկած հատվածը։

Մարտի 02

երեքշաբթի

Տրված բառերը դասավորի՛ր այբբենական կարգով։

արագ, բնական, արքա, բանիմաց, զավակ, դիմակ, դանակ, գովազդ, զգեստ, թութակ, թակարդ։

Տրված բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի։

Եղնիկ, թռչուն, դուռ, աչք, ձեռք, մարդ, կին, երեխա։

Յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրի՛ր դրան տրվող հարցը։

պայուսակ-

սեղան

համակարգիչ-

լուսավոր-

խաղաղ-

երեք-

հարյուր-

հինգ հարյուր-

<<Բառքամոցի>> մեթոդով <<հեռուստացույց>> բառից հնարավորինս շատ բառեր կազմի՛ր։

Տրված արմատներով բարդ բառեր կազմի՛ր։

միտք

երգ

լույս

գույն

ծաղիկ

04 մարտի

հինգշաբթի

Կարդալ <<Մի կաթիլ մեղրը>> բալլադը։ Դուրս գրել և բացատրել անծանոթ բառերը։ Ավարտին հասցնել 2-րդ տեքստային աշխատանքի առաջին մասը։

Առաջադրանքների փաթեթ 22-26 փետրվարի

22 փետրվարի

Երկուշաբթի

Կարդա՛լ <<Խելոքն ու հիմարը>> հեքիաթը, կատարել առաջադրանքները։

  1. 4-5 նախադասությամբ բնութագրի՛ր խելոք եղբորը։
  2. Դուրս գրիր ամենազվարճալի երկխոսությունը։
  3. Համառոտ պատմի՛ր հեքիաթի սյուժեն։
  4. Խորհուրդ տուր հիմար եղբորը։

23 փետրվարի

երեքշաբթի

Ներբեռնի՛ր կից ֆայլը և կատարի՛ր առաջադրանքները։

24 փետրվարի

չորեքշաբթի

Կարդա՛ <<Կանանչ ապխեր>> բանաստեղծությունը։

Կատարի՛ր էջի առաջադրաները։

25 փետրվարի

հինգշաբթի

Ներբեռնի՛ր և կատարի՛ր առաջադրանքները։

26 փետրվարի

ուրբաթ

Կարդալ, պատմել սովորել Մայրը պատմվածքը, կատարել առաջադրանքները։

Առաջադրանքների փաթեթ 15-19 փետրվարի

Երկուշաբթի

15 փետրվարի

1.Փորձի՛ր «Չախչախ թագավորը» հեքիաթը պատմել աղվեսի և Շահ Մարի անունից:

2.Առանձնացրո՛ւ գլխավոր հերոսներին և բնորոշի՛ր նրանց 3-4 նախադասությամբ:

3.Հեքիաթից դո’ւրս գրիր աղվեսին բնորոշող ամենադիպուկ տողերը։

Շարունակել կարդալ

Առաջադրանքների փաթեթ 08-12 փետրվարի

08 փետրվարի

երկուշաբթի

Անգի՛ր սովորել <<Համերգ>> բանստեղծությունը, լրացնել առաջադրանքների փաթեթն ամբողջությամբ։

09 փետրվարի

երեքշաբթի

Կարդա՛լ <<Փոքրիկ Արտաշեսը>> պատմվածքը և կատարել 1-4-րդ առաջադրանքները։

10 փետրվարի

չորեքշաբթի

Երեկոյան ժամը 19:00-ին, մասնակցել մայրենիի փետրվարյան ֆլեշմոբին։

11 փետրվարի

հինգշաբթի

Ներբեռնի՛ր և կատարի՛ր առաջադրանքները։

12 փետրվարի

ուրբաթ

Կարդա՛լ Հ. Թումանյանի մասին պատմող հիշողությունները և ամենատպավորիչ պատմության շուրջ ռադիոնյութ պատրաստել:

Առաջադրանքների փաթեթ. փետրվարի 01-05

Երկուշաբթի

01 փետրվարի

Ճամբարի հաշվետու պատումների ներկայացում, հրապարակում

Երեքշաբթի

02-փետրվարի

Կարդալ <<Ոսկի քաղաքը>> հեքիաթի 1-6-րդ հատվածները, նկարել ոսկի քաղաքը՝ ձեր պատկերացմամբ։

Հեքիաթից դուրս գրել 6-10 ուրիշի խոսք պարունակող նախադասություն։

Լրացուցիչ

Կարդալ հեքիաթն ամբողջությամբ․ կատարել էջի բոլոր առաջադրանքները։

Չորեքշաբթի

03 Փետրվարի

Կարդալ 6-10-րդ հատվածները, կատարել բառային բոլոր առաջադրանքները (1-6-րդ)

Առաջադրանքներ

1․ Ընդգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր մեկ բառով։ 

2. Հեքիաթից առանձնացրո՛ւ շեղատառերով գրված բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

3. Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները։

ջահել-

դժբախտ-

քաջ-

արդար-

4. Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր այն բառերը, որոնց հոմանիշները կարող ես գրել, առանց բառարանից օգտվելու։

5․ Նկարագրի՛ր Ոսկի քաղաքը՝ ըստ հեքիաթի։

6. Հինգից- վեց նախադասությամբ նկարագրի՛ր Քանաքարային։

04 փետրվարի

հինգշաբթի

Յուրաքանչյուր առածում տեղադրի՛ր ընդգծված բառի հականիշները։

Նախ մտածի՛ր, ․․․․․ գործն սկսի՛ր։

Ինքը՝ կարճ, լեզուն ․․․։

Ինչ որ ցանես, էն էլ․․․։

Թանկից ․․․ չկա։

Ինչպե՞ս կասես մեկ բառով

Ցուրտն ընկնել-

Դադար տալ-

Ցուրտն ընկնել

Ճանապարհ դնել-

Փախուստի դիմել-

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը՝ գրելով է կամ ե։

-ղևնի, -ակ, վայր-ջք, գրեթ-, -ղ-գնուտ, բազմ-րանգ, -րգ, -սկիմոս, ապ-րջանիկ, -րգ, -կ-ղեցի, -ղյամ, նրբ-րշիկ, -ռուզեռ, տի-զերք, -րթուղի։

Լրացրո՛ւ բաց թողնված օ կամ ո տառերը։

-ձիք, ան-թևան, ան-րսալի, ձկն-րս, բաց-թյա, -րորոց, տն-րեն, բար-րակ, շաբաթ-րյակ, հանր-գուտ։

Ձևով նույն, բաց իմաստով տարբեր բառեր գրի՛ր։

Օրինակ՝ բազուկ, հոտ, գլուխ․․․․

Գրի՛ր բառեր, որոնք ունեն մեկ տառի տարբերություն։

Օրինակ՝

Շուտ-շատ

։

Առաջադրանքների 30-04 դեկտեմբերի

4-2դասարան

Երկուշաբթի

30 նոյեմբերի

<<Եղնիկը>> պատմվածքի համար նոր ավարտ հորինել, հրապարակել բլոգներում։

Երեքշաբթի

01 դեկտեմբերի

Թեմա՝ Նախադասության տեսակներն ըստ հնչերանգի։ <<Եղնիկը>> պատմվածքից առանձնացնել և դիտարկել /պատմողական, հարցական, հրամայական և բաչականչական/ հնչերանգ պարունակող նախադասությունները։

Չորեքշաբթի

02 դեկտեմբերի

Դ․ Բիսեթ <<Աշխարհը շուռ է եկել>> հեքիաթի ընթերցում, քննարկում։

Հինգշաբթի

03 դեկտեմբերի

Ստեղծագործական շարադրություն << Շուռ եկած աշխարհը>> վերնագրով։

Ուրբաթ

04 դեկտեմբերի

<<Ցանկությունների ծառը>> հեքիաթի դերային ընթերցում։ Ընթերցում ենք՝ հետևելով ուրիշի ուղղակի խոսքի կետադրությանը։

Փորձում ենք հեքիաթը պատմել ծառի անունից։

Աշխատանքային փաթեթ 16-20 նոյեմբերի

Նոյեմբերի 16

Երկուշաբթի

Մայրենիի նոյեմբերյան ֆլեշմոբի առաջադրանքների քննարկում։

Նոյեմբերի 17

Երեքշաբթի

Կարդում ենք Իսահակյան․ 

Դերերով ընթերցում և քննարկում ենք Նուկիմ քաղաքի խելոքները հեքիաթը։

Աշխատանք հեքիաթի շուրջ

Նկարել դուր եկած հատվածը՝ մեկնաբանելով ընտրությունը։

Մանրամասն նկարագրել Նուկիմ քաղաքը։

Նոյեմբերի 18

Չորեքշաբթի

Աշխատանք <<Նուկիմ քաղաքի խելքները>> հեքիաթի շուրջ։

Կատարել առաջադրանքները։

Նոյեմբերի 19

Հինգշաբթի

<<Երջանիկ խրճիթը >> հեքիաթի ընթերցում, քննարկում։

Բառային աշխատանք տեքստի շուրջ։

Նոյեմբերի 20

Ուրբաթ

Տեքստային աշխատանք <<Երջանիկ խրճիթը >> հեքիաթի շուրջ։

Լրացնել ռաջադրանքների փաթեթը։

Առցանց առաջադրանքների փաթեթ

19 հոկտեմբերի․ երկուշաբթի

  1. Գտնել տրված բառերի հոմանիշները: /Օգտվե′ք բառարաններից: /

Դուրեկան ………………                                                        հարուստ………………

Ծառա     ……………….                                                         hայտնի…………………

Աջակցել ………………                                                          աղքատ…………………

  1. Ինչպե՞ս է կոչվում

Ձիերի խումբը   ……………….                                              կովերի խումբը ……………

Ձկների խումբը  ……………….                                             ուլերի խումբը ……………..

Խոզերի խումբը ………………                                              ուղտերի խումբը……………

Շարունակել կարդալ

Վիլյամ Սարոյան «Սրամիտ երիտասարդը»

Կարդալ առակը, դուրս գրել և բացատրել անծանոթ բառերը:

Արամ քեռիս շատ էր սիրում պատմել թագավորի և երիտասարդի պատմությունը: Թագավորը հակված էր անհեթեթ ու ծիծաղալի մտքերի, իսկ նրա երիտասարդ խորհրդականն ավելի ողջամիտ ու խելացի էր, քան թագավորն ու նրա բոլոր նախնիները միասին վերցրած:

Մի երեկո թագավորն ասում է.

– Մինչև լուսանալը ինձ պետք է զեկուցես, թե քաղաքում քանի կույր կա:

– Լսում եմ, – պատասխանում է երիտասարդը, – ամեն բան հասկանալի է:

Եվ հեռանում է, որպեսզի պատասխան գտնի այդ անհեթեթ խնդրին:

Անմիջապես կանչում է մի փորձառու հաշվապահի, նստեցնում է ախոռի ամենագեղեցիկ ձիու վրա, գրիչն ու տետրը ձեռքն է տալիս և կարգադրում քաղաքով մեկ շրջել իր ետևից և հաշվառել հանդիպած բոլոր կույրերին: Ապա հաստ պարանով եղրևանու մի մեծ ճյուղ է կապում ձիու թամբին և ճյուղը ետևից քարշ տալով, սկսում է շրջել քաղաով:

Որոշ ժամանակ անց հանդիպում է մի ծերունու, ով նրան տեսնելով, բացականչում է.

– Ա’յ որդի, ի՞նչ ես անում:

Երիտասարդ հաշվապահի կողմն է շրջվում և ասում.

– Այս մարդը կույր է, սկսի’ր հաշվել:

Հաջորդ փողոցում մի կին գլուխը դուրս է հանում շքեղ տան պատուհանից և ձայնում.

– Այդ ի՞նչ եք անում, երիտասարդ:

Եվ երիտասարդը հաշվապահին կարգադրում է շարունակել հաշվառումը:

Մինչև առավոտ կույրերի թիվը ներառում է քաղաքի բոլոր բնակիչներին, և խորհրդատուն ու հաշվապահը ձիերի գլուխները դեպի արքայական պարտեզն են շրջում: Նրանք դեռ շարունակում էին իրենց ետևից քարշ տալ եղրևանու ճյուղը:

Ինչի՞ մասին է առակը: Մի քանի նախադասությամբ պատմի՛ր: