Առցանց առաջադրանքների փաթեթ

5-րդ դասարան

Երկուշաբթի

01-05 նոյեմբերի

Հղումով կատարել բառային աշխատանքը Բառային աշխատանք

Կարդալ Ահմեդի ուխտը պատմվածքը և կատարել առաջադրանքները։

Գործնական քերականություն 5 փաթեթից

98. Սխալները գտի´ր և ուղղի´ր:

Օրինակ՝

Բնության մեջ ամեն ինչ՝ փոքրիկ թիթեռնիկն անգամ շատ բան կարող է սովորեցնել մարդուն: — 1. Բնության մեջ ամեն ինչ՝ փոքրիկ թիթեռն անգամ շատ բան կարող է սովորեցնել մարդուն:


2. Բնության մեջ ամեն ինչ՝ թիթեռնիկն անգամ շատ բան կարող է  սովորեցնել մարդուն:

Փոքրիկ բլրակն էլ անցիր ու կհասնես ասածս ծառին:
Փոքրիկ ձկնիկը ջրիմուռների տակ էր թաքնվել:
Քաղաքի ծայրին՝ մի փոքրիկ տնակում, ապրում էր կախարդը:
Մի փոքրիկ առվակ իջնում  էր սարն ի վար:
Անտառից դուրս եկավ մի պստլիկ ձիուկ:
Հավն ածեց մի փոքրիկ ձվիկ:
Քամին դես ու դեն էր քշում կտոր-կտոր ամպիկները:

 99. Տրված բառերից կամ արմատներից նոր բառեր կազմիր՝ ակ, իկ, ուկ ածանցներով: Այստեղ այդ ածանցները փոքրացնում կամ քնքշացնո՞ւմ են:

ա) Թափանց(ել), շրջ(ել), մարտ(նչել), սիրտ ճմլ(ել), ճանճ քշ(ել):
 բ) Օրեն(ք), ճաշ, ախորժ, սահուն, պահել, ընդուն(ել), մոլոր(ել), գիտ(ենալ), պատվիր(ել), բուռն(ն):
 գ) Կտր(ել), դիպչ(ել), խուսափ(ել):

100. Տրված բառերից տեղ ցույց տվող ածանցավոր բառեր կազմի՛ր: Գրի՛ր գործածված մասնիկները (ածանցները): Կազմածդ ո՞ր բառերն են մեծատառով սկսվում:

Օրինակ՝
հույն — Հունաստան:

Հիվանդ, ծաղիկ, մուկ, հայ, նիստ, այբուբեն, դաս, դպիր, դարբին, հյուր, զոր(ք), ռուս, գործ, բրուտ, կույս, ուզբեկ, հնդիկ, թուփ, ծիրանի:

101. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով:

Շատ ու շատ դարեր առաջ ասորիների երկրում մի իմաստուն մարդ էր ապրում:
Մորու թփերով ծածկված տեղում մի առարկա էր  թաքցրել:
Նա որոշել էր այդտեղ իր համար բնակվելու տեղ կառուցել:
Տունը դարձրել ես հավեր պահելու տեղ:
Երեկոյան դարբինների աշխատանքի վայրում կհսւնդիպենք:
Գետի ափին մի փոքր հյուղ ուներ, որտեղ ապրում էր իր սիրելի կենդանու հետ:
Իրենց փոքր գյուղի փողոցներն ու այգիները հիշեց:

03 նոյեմբերի

Կատարի՛ր առաջադրանքները։

Նախադասությունների մեջ լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։

Այբուբեն բառը կազմված է հայերենի առաջին երկու տառերի անվանումներից՝ ․․․․ և ․․․․․ ։

Հայոց գրերը 405 թվականին ստեղծել է ․․․․․ ․․․․․․․։

Նա թաղված է Արագածոտնի մարզի ․․․․․․ գյուղում։

Հին հայերեն՝ գրաբարյան այբուբենը, ունեցել է ․․․․․ տառ՝ (ա-ից) ․․․․ մինչև (ք-ն)․․․․․։

Հայերենի այբուբենի վերջին երկու տառերը՝ ․․․․-ն և ․․․-ն, ավելացել են միջին դարերում։

Հայերենն ունի 6 ……. և 30 բաղաձայն։

Տրված բառերի ընդգծված բաղաձայն հնչյունը փոփոխելով, նոր բառեր ստացիր։

կարապ

մարդ

սարդ-

դարան-

հորթ

Գրի՛ր բառեր, որոնք սկսվում և ավարտվում են նույն ձայնավորով։

Օրինակ՝ ապագա

Ո՞ր ձայնավորն է կրկնվում գաղտնագրված բառերի մեջ։ Տեղադրի՛ր և կարդա՛ բառերը։

-ռ-ստ-ղ, ք-ր-վ-ն, կ-րկ-նդ-կ։

Գրի՛ր մեկ բառով։

խաղողի վազ-

ծառի, թփի բարակ ճյուղ-

արջի բույն-

այծերի խումբ-

կովերի խումբ-

երեք կողմ ունեցող-

Տրված երկհնչյուններով երեքական բառ կազմի՛ր։

Այ-

Ոյ-

յու-

եյ-

Լրացրո՛ւ բաց թողնված երկհնչյունները։

դղ—կ, ոստ—ն, հ—որդի, վ—րի, սեն—կ, ք—ր, մատ—ն, մակ—կ, ս—նակ, ձ—ն, հանգ—ց։

Հոմանիշ բառերը իրար դիմա՛ց գրիր։

Զվարթ, հորդառատ, խորդուբորդ, լուրթ, արդի, զարդարել, խախուտ, ուրախ, վարար, անհարթ, կապույտ, ժամանակակից, զուգել, անհաստատ։

Բառարանից օգտվելով՝ մի քանի բառի հոմանիշներ գրի՛ր։

Օրինակ՝ վճիտ- պարզ, մաքուր, հստակ, անամպ, պայծառ, հստակ փայլ ունեցող, հստակորեն փայլող՝ ցոլացող, մաքուր, անարատ, անմեղ։

Աշնանային ընթերցարան

Ծառերն ինչո՞ւ տերևներ ունեն

Ինչպես բոլոր բույսերին, ծառերին նույնպես տերևներ անհրաժեշտ են՝ կենդանի մնալու համար։ Տերևները ծառի սննդի գործարաններն են։ Նրանք պարունակում են քլորոֆիլ կոչվող կանաչ մածուցիկ նյութ։ Քլորոֆիլն օգտագործում է ջուր, արևի լույս և օդի մեջ եղած ածխաթթու գազ՝ քաղցր սնունդ պատրաստելու համար։ Այնուհետև այդ սնունդը՝ քաղցր ու կպչուն հյութը, որը կոչվում է բուսահյութ, անցնում է ծառի բոլոր մասերին։

Շարունակել կարդալ