Դիջիթեք 2014 + Ես կարող եմ…

Նախագիծը 4-րդ և 5- րդ դասարաններում

Նպատատակը՝ կիսամյակային աշխատանքների, ձեռք բերած կարողությունների և հմտությունների ամփոփում, ներկայացում:

Խնդիրները՝ 

  • աշխատանքաին նախագիծը ընթերցելու և վերլուծելու կարողությունների զարգացում
  • անհատական աշխատանքային պլան մշակելու, որևէ թեմայի շուրջ աշխատանք ծավալելու կարողությունների մշակում
  • վերլուծական մտածողության զարգացում
  • ասելիքը հակիրճ ձևակերպելու, գրագետ ու տրամաբանված խոսք շարադրելու կարողությունների մշակում
  • թեմայի շուրջ դիպուկ հարցադրումներ մշակելու և ձայնագրիչի գործածությամբ ինքնուրույն հարցազրույց վարելու կարողությունների զարգացում
  • ձեռք բերած կարողությունները ամբողջացնելու և թվային միջոցների, նոր ծրագրերի գործածությամբ դրանք ներկայացնելու, հրապարակելու  հմտությունների ցուցադրություն / ռադիոմոնտաժ, տեսանյութերի պատրաստում,/ վիդեոմոնտաժ /  հրապարակում, աշխատանք ուսումնական բլոգներում/
  • անցած նյութերի կրկնություն, ամրապնդում, թվային միջոցների կիրառմամբ, ուսումնական նյութերի պատրաստում

Բովանդակություն

  • Սովորողի կիսամյակային հաշվետվություն կամ Դիջիպատում
  • Ռադիոթատրոն — /դասարանական կամ խմբային ներկայացումներ /
  • ,,Թվային տեխնոլոգիաների կիրառության առավելություններն  ու առաջացրած խնդիրները մեր ուսումնական պրոցեսում,, ուսումնասիրություն-հարցախույզ Դպրոց-պարտեզի տարարատրիք սովորողների ու դասավանդողների հետ. արդյունքում՝ ռադիոհաղորդումների շարք   
  • կրթահամալիրի կայքը, ուսումնական բլոգները ուսումնասիրության, ընթերցանության մեդիատարածք
Реклама