Գրաբարյան օրեր

2068362Նախագիծն իրականացվում է կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով՝ հոկտեմբերի 17-23-ը։

Նախագծի մասնակիցներ՝ 5․1 դասարանի սովորողներ։

Նպատակը՝ ծանոթացում գրաբարյան լեզվին։

Խնդիրները

 • Ճանաչողության զարգացում
 • Դիտողական և վերլուծական մտածողության զարգացում, աշխարհաբար և գրաբար լեզուները համեմատելու, դիտարկելու արդյունքում։
 • Տեղեկություններ հավաքելու, մշակելու և դրանք ներկայացնելու կարողությունների զարգացում։

Ուսումնական նյութեր

Մ․ Խորենացի <<Վահագնի ծնունդը>>

Վահագն Վիշապաքաղ ,  այլ աղբյուրներից տեղեկությունների հայթայթում

<<Վահագնի ծնունդը>>— աշխարհաբար․ Հեղինակ՝ Հովհաննես Հովհաննիսյան

Այբենական աղոթք— Մեսրոպ Մաշտոց

Հայ գրերի գյուտը

Հայոց այբուբենի թվային արժեքը

Արդյունքում՝ ուսումնական մեդիանյութերի ստեղծում

 • Ռադիոընթերցում
 • Տեղեկատվական ռադիոնյութ Վահագն հեթանոսական աստվածության մասին
 • Նկարազարդ ընթերցարան
 • Առաջադրանքների փաթեթ

Աշխատանքի ձևերը

 • Դասարանական խմբային նախագծեր
 • Ընտանեկան նախագծեր
 • Համագործակցային նախագծեր

Հայոց այբուբենի տառերի թվային արժեքը

 

Հայոց այբուբենի տառերի թվային արժեքը

Մաշտոցյան գրի ստեղծումից հետո հայերեն տառերն օգտագործվել են նաև իբրև թվարժեքներ: Այդ տառ-թվերով են ստեղծվել միջնադարյան Հայաստանի ճշգրիտ գիտություններին վերաբերող բոլոր գրքերը: Հայերեն 36 տառերը գրվել են 9-ական տառ պարունակող 4 շարքով, որոնք համապատասխանորեն նշանակում են միավորներ, տասնավորներ, հայրուրավորներ և հազարավորներ:

ա = 1 ժ = 10 ճ = 100 ռ = 1000
բ = 2 ի = 20 մ = 200 ս = 2000
գ = 3 լ = 30 յ = 300 վ = 3000
դ = 4 խ = 40 ն = 400 տ = 4000
ե = 5 ծ = 50 2 = 500 ր = 5000
զ = 6 կ = 60 ո = 600 ց = 6000
է = 7 հ = 70 չ = 700 ւ (ու) = 7000
ը = 8 ձ = 80 պ = 800 փ = 8000
թ = 9 ղ = 90 ջ = 900 ք = 9000

Այս 36 տառերի զուգորդմամբ կարելի է գրել 1-ից մինչև 9999 բոլոր ամբողջ թվերը, օրինակ. ծա = 51, ռջղ = 1990, քջղթ = 9999: Հետագայում հայկական այբուբենում ավելացված օ տառը նշանակել է 10000: Մեծ թվերի համար հայերենն ունեցել է հատուկ անվանումներ և պայմանանշաններ: Օրինակ, 10000-ն անվանել են բյուր և նշանակել ^, որը դրվելով տառաթվանշանի վրա, այն մեծացրել է 10000 անգամ: Այսպես՝

^                   ^              ^             ^
ա = 10000 բ = 20000 ժ = 100000 ք = 90000000

Աղբյուր՝ qahana.am 

Ուսումնական աշուն-նախագիծ

Հոկտեմբերի 5-15-ը:

Նպատակը— Ստեղծագործական, վերլուծական մտածողության զարգացում,

Խնդիրները՝

4-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների ձևավորում
 • Գրական ճաշակի զարգացում
 • Բառապաշարի հարստացում
 • Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստների գործածություն
 • Բառերի, բառակապակցությունների և դարձվածքների գործառական կարողությունների զարգացում
 • Աշխարհաճանաչողության ընդլայնում
 • Դիտարկումներ անելու կարողությունների զարգացում

5-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների զարգացում
 • Գրական ճաշակի զարգացում
 • Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստների գործածություն
 • Բառերի, բառակապակցությունների և դարձվածքների գործառական կարողությունների զարգացում
 • Տեքստի տեակն ըստ ձևի՝ արձակ և չափածո ստեղծագործություններ
 • Բանաստեղծության առանձնահատկությունների՝ հանգավորում, երաժշտականություն, պատկերավորման միջոցներ /փոխաբերություններ,համեմատություններ, մակդիրներ / տարբերակում
 • Բառի արտահայտչական հնարավորությունները ճանաչելու և խոսքում կիրառելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակությունը

4-րդ դասարանում

 • Քամու համբույրը
 • Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է
 • Մայրամուտ
 • Մշուշների շղարշի տակ

5-րդ դասարանում

Համո Սահյան 

 • Անտառում
 • Ժայռից մասուր է կաթում
 • Ուշ աշնան երգը

Նախագծային աշխատանքների ամփոփում.

Լուիզա Եղիազարյան <<Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է>>

Վերլուծություններ

Ռուզաննա Բաբաջանյան

Աստղիկ Հակոբյան

Իռեն Կարապետյան