Դիստերվեգ- Աֆորիզմներ կրթության մասին

  •  Կրթությունը գիտելիքների քանակը չէ, այլ լիակատար ըմբռնումն ու հմուտ կիրառումն այն ամենի, ինչ գիտես:
  • Վատ ուսուցիչը ճշմարտությունը մատուցում է, լավը` սովորեցնում գտնել այն:
  • Առավել կարևոր է մեկ առարկան դիտարկել տասը տարբեր կողմերից, քան տասն առարկաներ` միակողմանի: