Բանավոր խոսքի զարգացման մեթոդներ

  • Ստեղծագործական երևակայություն

,,Իրերի կերպավորում,, հնար

,, Աղբամանների բողոքը,,

,,Ակլատիզի գանգատը,,

  • Գործնական աշխատանք / ընթերցած նյութի յուրացում, ընկալում …/

Հ. Թումանյան ..Քամին..

Ա. Խնկոյան ,,Գիշեր,,

Հ. Սահյան ,, Աշուն,,

Կոմիտաս ,,Աշուն օր,,

Ավանդապատումներ

  • Ինտերակտիվ դաս / քննարկում, բանավեճ, վերլուծություն /

Խաղարկային դատարան

Խաղարկային դատարան. Չախչախ թագավորը հեքիաթի շուրջ

Չորս անկյուն. մեթոդ

Խաղավարը՝ դատավորը, հանդիսանում է քննարկման կազմակերպիչը և ամեն մի խախտում գրանցելու իրավունք է ստանում: Կարգապահական կանոնները խախտելու դեպքում, խաղավարը /դատավորը / ընդհատում է խաղը և նախազգուշացնում մասնակիցներին: Անհարժեշտության դեպքում՝ միավորներ պակասեցնելով: Առաջադրաված յուրաքանչյուր հարցից /մեղադրանք, արդարացում/ հետո, խաղավարը գրանցում և հայտարարում է արդյունքները: Քննարկման, բանավեճի ավարտից հետո, հայտարարվում է հաղթանակած թիմի արդյունքը և ըստ այդմ՝ կայացնում դատավճիռը:

Քայլ առաջին

Մասնակիցները բաժանվում են չորս խմբի /հաշվելու, քարտիկների, հաշվարկային խաղերի և այլ միջոցներով/:

Քայլ երկրորդ

Խմբերից երկուսը մեղադրում են աղվեսին / մեղադրանքներ են գրում, հաշվի առնելով աղվեսի բոլոր գործողությունները:

Մյուս երկու խմբերը արդարացնում են աղվեսին, նույն կերպ, արդարացումներ մեջբերելով:

Հարևան խմբերը պետք է անհարժեշտության դեպքում օգնեն իրար՝ դիպուկ հարցադրումներ կամ արդարացումներ մտածելով: Օգնող խումբը նույնպես միավորներ է վաստակում:

Աշխատանքի ընթացքը

  • Խմբի մասնակիցները քննարկում, կետերով նշում են իրենց մեղադրանքները կամ արդարացումները:
  • Քննարկումը սկսում է մեղադրող կողմը, իսկ արդարացնողները փորձում են հիմնավորել իրենց կարծիքը:
  • Քննարկումը շարունակվում է այնքան ժամանակ քանի դեռ հարցադրումները հիմնավորված պատասխաններ են ստանում:

Կարևոր

Խմբերը պարտավոր են մինչև վերջ լսել իրար և հիմանվորումներ բերելով՝ փաստարկված, խաղաղ հաստատել իրենց կարծիքը :

Միավորներ է վաստակում այն թիմը, որը պահպանում է խաղի կանոնները և պատասխանում առաջադրված բոլոր հարցերին:

Աշխատանք ռոդարիական հնարներով`Դ. Սոկոլովի «Ծույլ գետ» հեքիաթի շուրջ

 

Մեր դասի թեման՝,, Մրջնանոց,,-ն էր: Միասին ընթերցում էինք նյութը, վերլուծություններ և համեմատություններ անում: Նոր թեմային անցում կատարելու համար` երեխաներին առաջարկեցի դասից դուրս բերել այն բառերը, որոնց բարեկամ և հակառակորդ բառերը ծանոթ են իրենց: Ի վերջո հասանք ,,աշխատասեր,, բառին, որի հակառակորդ բառը ծուլությունն էր: Մենք  գրատախտակի վրա մեծ տառերով գրեցինք  «աշխատասեր» և «ծույլ» բառերը, հետո երեխաներին առաջարկեցի ,, աշխատասեր,, և ,,ծույլ,, բառեր կազմել: Երեխաները անհատական նոթբուքերում մուտքագրեցին  բառերը, հետո կարդացինք դրանք,  վերլուծինք, քննարկեցինք:

Բարեկամ և հակառակորդ բառեր /հոմանիշ և հականիշ բառեր /

Օրինակ՝ Շարունակել կարդալ

Ընթերցասիրության խթանումը՝ հասարակական պահանջ

Գիրքը կենսունակ է միայն այն դեպքում, եթե նրա ոգին ուղղված է դեպի ապագա:

Օնորե դը Բալզակ

Շատերը կարծում են, որ տեխնիկայի զարգացման նոր դարաշրջանը հետին պլան է մղել ընթերցանությունը և գրքերին փոխարինելու են եկել համակարգչային խաղերն ու ֆիլմերը: Ես այդպես չեմ կարծում, քանզի  ընթերցասիրությանը չի կարող խոչընդոտել ոչ մի տեխնիկական առաջընթաց: Ճի՛շտ հակառակը: Տեխնիկական առաջընթացը եկել է լրացնելու և առավել արդյունավետ դարձնելու կրթության որակն ու անհրաժեշտ ինֆորմացիաների հայթայթումը: Շարունակել կարդալ