Նախագծային շաբաթ 06 -10 նոյեմբերի

Julia

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ։

 • <<Ուսումնական աշուն>> նախագծային առցանց աշխատանքների ամփոփում ներկայացում։
 • Հոկտեմբեր ամսվա ընթերցողական նախագծերի ներկայացում-քննարկումներ։
 • Ուսումնական բլոգի ներկայացվող պահանջերը․ անհատական բլոգների ուսումնասիրություն, գնահատում։

 

 

 

Սեբաստացու օրեր․ կրթահամալիրի տոն

IMG_6636Նոյեմբերի 13- 18-ը։

Նախագծի նպատակը՝ սովորողների հեղինակային, ընտանեկան ստեղծագործական աշխատանքների, անհատական և խմբային նախագծերի ներկայացում։

Խնդիրներ՝

 • Տեղեկատվական աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկությունների հայթայթում
 • Կրթահամալիրի գրադարանից, դասավանդողների բլոգներից օգտվելու կարողությունների մշակում
 • Անհրաժեշտ տեղեկության մշակման և վերլուծելու կարողությունների զարգացում
 • Տրված թեմայի շուրջ հարցազրույց վարելու կարողությունների ձեռքբերում
 • Ուսումնական կամ տեղեկատվական նյութի ստեղծում և հրապարակում անհատական բլոգներում

Նախագիծը՝ 5-րդ դասարանում

Նպատակը՝ ծանոթանալ Մխիթար Սեբաստացու կյանքին և մխիթարյանների գործունեությանը:

Խնդիրները՝

 • Տեղեկատվական աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկությունների հայթայթում, մշակում
 • Կրթահամալիրի գրադարանից, դասավանդողների բլոգներից օգտվելու կարողությունների մշակում
 • Անհատական մեդիափաթեթների ստեղծում, հրապարակում
 • Անհրաժեշտ տեղեկության մշակման և վերլուծելու կարողությունների զարգացում
 • Տրված թեմայի շուրջ հարցազրույց վարելու կարողությունների զարգացում
 • Ուսումնական կամ տեղեկատվական նյութի ստեղծում և հրապարակում անհատական բլոգներում

Առաջարկվող աշխատանքների ուղղությունները

 • Գրավոր, բանավոր պատում <<Ինչպես դարձա սեբաստացի>>, <<Ո՞վ է Մխիթար Սեբաստացին>>, << Ո՞վ է իսկական սեբաստացին>>, <<Լավն ու վատը իմ դպրոցում>>։
 • Իմ նվերը կրթահամալիրինանհատական, ընտանեկան նախագծեր․/ տեսապատումներ, ռադիոզրույցներ, թարգմանական նախաձեռնություններ, վարպետության դասեր․․․/
 • Հարիսայի ծեսի նախապատրաստություն․ ուսումնական նյութերի ընթերցում, մշակում, ռադիոնյութի ստեղծում․
 • Բլոգային ընթերցումներ / դասավանդողների, կրթահամալիրի այլ դպրոցների ենթակայքերի ընթերցում, ուսումնասիրություն /

Բովանդակություն

Նոյեմբերի 13

 • Բանավոր և գրավոր պատումներ, տեսապատումներ, ռադիոզրույցներ նշված թեմաներով։

<<Ինչպես դարձա սեբաստացի>>, <<Ո՞վ է Մխիթար Սեբաստացին>>, << Ո՞վ է իսկական սեբաստացին>>, <<Լավն ու վատը իմ դպրոցում>>։

Աշխատանքի ընթացքը

Յուրաքանչյուր սովորող ընտրում է իրեն հետաքրքրող վերնագիրը և թեմայի շուրջ ներկայացնում իր անհատական կամ խմբային աշխատանքը։

Արդյունքում՝

Աշխատանքները ներկայացվում են սովորողների բլոգներում։ Լավագույն պատումները, նախագծերը թողարկվում են կրթահամալիրի ենթակայքում։

Սոնա Շահսուվարյան 4․2 դասարան- <<Լավն ու վատը իմ դպրոցում>>

Լուիզա Եղիազարյան 5․2 դասարան- <<Լավն ու վատը իմ դպրոցում>>

Արև Սուքիասյան 5․2 դասարան-<<Ինչպես դարձա սեբաստացի>>

Գոռ Միզոյան․ 5․1 դասարան <<Լավն ու վատը իմ դպրոցում>>

Սիլվի Կարապետյան 5․1 դասարան <<Ինչպես դարձա սեբաստացի>>

Մանան Սեմիրջյան 5․1 դասարան <<Ինչպես դարձա սեբաստացի>>

Ինեսա Մկրտչյան 5․1 դասարան <<Իմ դպրոցում պակասում է ամառը․>>

Լուսինե Գյուլզադյան 5․1 դասարան << Ինչպես դարձա սեբաստացի>>

Լարիսա Մկրտչյան 5․1 դասարան <<Լավն ու վատը իմ դպրոցում>>

Ռադիոպատումներ

Ռուզաննա Բաբաջանյան 5․2 դասարան <<Ինչպես դարձա սեբաստացի>>

Տիգրան Մամիկոնյան 4․2 դասարան << Ինչպես դարձա սեբաստացի>>

Քեթրին Եփրեմյան 4․2 դասարան  <<Ինչպես դառնալ սեբաստացի>>

Եվա Սահրադյան 5․2 դասարան  <<Ինչպես դարձա սեբաստացի>>

Հասմիկ Վարդանյան 5․2 դասարան <<Ինչպես դարձա սեբաստացի>>

Հայկ Ղազարյան և Ռոբերտ Դավթյան․ 5․1 դասարան <<Ինչպես դարձա սեբաստացի>>

 

 

 

Նոյեմբերի 14

Բլոգային ընթերցանության օր

Աշխատանքի ընթացքը

Սովորողները ծանոթանում են կրթահամալիրի պատանեկան ամսագրերի հետ, ընթերցում նախընտրած ամսագրերը։ Քննարկում, մեկանաբանում են իրենց կարծիքները։

Արդյուքնում՝

Ստեղծվում է տեսախատում բլոգային ընթերցանության թեմայով։

Ռադիոընթերցում․ Սիլվի Կարապետյան և Մանան Սեմիրջյան

Նոյեմբերի 15-16

Իմ նվերը կրթահամալիրին․

Աշխատանքի ուղղությունները

 • Տեսագովազդ, ռադիոգովազդ
 • Ընտանեկան կամ անհատական ընթերցումներ
 • Երաժշտական կատարում
 • Բլոգի նորամուտ
 • Շնորհավորական բացիկ

Արդյունքում՝

Անհատական նախագծերի, ուսումնական նյութերի ստեղծում, ներկայացում։

Համագործակցային նախագիծ Մարինե Ամիրջանյանի հետ։ Լեզվական խաղ-մրցույթ կրթահամալիրի այլ դպրոցներում սովորողների հետ։

Մեդիաբացիկներ

Անժելինա Սիմոնյան 5․2 դասարան 

Տիգրան Մարջանյան 5․2 դասարան

Իռեն կարապետյան և ընկերներ

Նարեկ Սարգսյան 4․2 դասարան

Արև Սուսքիասյան 5․1 դասարան

Նոյեմբերի 17

Նախապատրաստվում ենք հարիսայի ծեսին։

Նախապատրաստություն տոնական մեդիաուրբաթին։