Լավն ու վատը իմ դպրոցում

Աշոտ Բարսեղյան

Սուրեն Ներսիսյան

Վահան Պետրոսյան

Մարի Ավդալյան

Նարեկ Ղարիբյան

Նատալի Մնացականյան

Ֆարզամ Քիմիայինեժադ

Ժորա Գիժլարյան

Յանա Բաղդասարյան

Մանե Մաչկալյան

Արեգ Դուրյան

Նարեկ Ղարիբյան

Եվա Հայրապետյան

Հարություն Կիրակոսյան

Նարե Կարապետյան

Կատրին Ստեփանյան

Տաթևիկ Սարգսյան

Էվելինա Սաֆարյան

Առաջադրանքների փաթեթ 12-19 նոյեմբերի

Արևմտահայերենի օրեր

Առաջադրանքներ 5-րդ դասարան

15-16 նոյեմբերի

Արևմտահայերենի բառարանից օգտվելով, գրի՛ր տրված բառերի ու արտահայտությունների արևելահայերեն տարբերակները։

սովորել-

հոգնել-

լուռ-

պառկել-

կուլ տալ, կլանել-

լրություն-

օղակ-

խենթ, խելառ-

մեգ, մառախուղ-

փուչիկ-

կենդանիներ վարժեցնող-

զզվել-նողկալ-

բաժակ-

Հիմա փորձի՛ր գտնել տրված արևմտահայերեն բառերի բացատրությունները։

ագեվոր-

ագուռ-

դգալ-

դի-

ետքը-

աճապարել-

Գտի՛ր տրված բառերի բացատրությունները։ Դիտարկի՛ր արևմտահայերեն և արևելահայերեն լեզուներում դրանց գրության ձևերի տարբերությունները։

աճիլ

լսվիլ-

լվացվիլ-

ժպտիլ-

լեցվիլ-

լծվիլ-

լորտնիլ-

խամրիլ-

խախտիլ-

խաղաղիլ-

ծփիլ-

17 նոյեմբերի

չորեքշաբթի

Գործնական քերականություն 5 փաթեթից կատարել տրված առաջադրանքները։

111. Անջատ գրվող բարդ բառերի (հարադրությունների) իմաստներն արտահայտի՛ր հոմանիշ բառերով:

Պար գալ, զրույց անել, խաղ անել, թույլ տալ:

112. Տրված բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր հոմանիշ հարադրություններով (անջատ բաղադրիչներով գրվող բառեր) կամ դարձվածքներով:

Օրինակ՝
թափթփել — շաղ տալ, ցիրուցան անել:

Վերադարձնել, անցնել, բուժել (դեղ ու դարմանով), մտնել, կանգնել, կախվել:

113. Անել և տալ բառերով կազմիր հնարավորին չավ) շւստ հարադրություններ ու դարձվածքներ:

114. Այսօր, տանտիրուհի, մորեղբայր բառերով և այս օր(ը), տան տիրուհի, մոր եղբայր բառակապակցություններով կազմի՛ր նախադասություններ:

Օրինակ՝
Հորեղբայրս մեծ ու գեղեցիկ այգի ունի: Հորս ամենամեծ եղբայրն արդեն թոռ ունի:

115. Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստներն արտահայտի՜ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝
դարավերջ – դարի վերջ,

Աշխատասենյակ — աշխատելու համար նախատեսված սենյակ:

Գառնարած, բարեսիրտ, չարամիտ, լեռնագագաթ, արագահոս, հարթավայր, աստղագիտություն, սրտիկ, կեչուտ:

116. Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր բառակապակցություններով:

Օրինակ՝
միաեղջյուր — մի եղջյուր ունեցող:

Վիպագիր, մեծագլուխ, սրընթաց, երկերեսանի, զբոսայգի, սրամիտ, հեռուստացույց, պահարան, հայաստանցի:

117. Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստները բառակապակցություններով արտահայտի՛ր:

Հանքափոր, գրագետ, պատմագիր, խաղագիրք, խնդրագիրք, խնդրագիր, մասրուտ, հեղինակավոր:

Հիշի՛ր

Արմատը բաղադրիչների չբաժանվող, բառի հիմնական իմաստն արտահայտող մասն է:
Արմատից կամ բառից նոր բառ կազմող մասնիկը ածանց է:
Արմատներն իրար կապող ա մասնիկը կոչվում է հոդակապ:
Միայն մեկ արմատից կազմված բառերր պազ են:
Բաղադրիչներից (արմատ, ածանց) կազմված բառերը բաղադրյալ են
:

18 հինգշաբթի

Կարդալ Իսահակյանի <<Այդ ոչինչը ես եմ>> զրույցը։ Տեքստից դո՛ւրս գրի՛ր բաղադրյալ բառերը և բառակազմական վերլուծության ենթարկել։ Չմոռանա՛ք դիտարկել կատարված հնչյունափոխությունները։

Օրինակ՝ կիսափակ-կես-ա-փակ, շ(ը)րջապատված-շուրջ-ա-պատված․․․

Սեբաստացու օրեր․ կրթահամալիրի տոն

Նոյեմբերի 15- 19-ը։

Նախագծի նպատակը՝ սովորողների հեղինակային, ընտանեկան ստեղծագործական աշխատանքների, անհատական և խմբային նախագծերի ներկայացում։

Խնդիրներ՝

 • Տեղեկատվական աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկությունների հայթայթում
 • Կրթահամալիրի գրադարանից, դասավանդողների բլոգներից օգտվելու կարողությունների մշակում
 • Անհրաժեշտ տեղեկության մշակման և վերլուծելու կարողությունների զարգացում
 • Տրված թեմայի շուրջ հարցազրույց վարելու կարողությունների ձեռքբերում
 • Ուսումնական կամ տեղեկատվական նյութի ստեղծում և հրապարակում անհատական բլոգներում

Նախագիծը՝ 5-րդ դասարանում

Նպատակը՝ ծանոթանալ Մխիթար Սեբաստացու կյանքին և մխիթարյանների գործունեությանը:

Խնդիրները՝

 • Տեղեկատվական աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկությունների հայթայթում, մշակում
 • Կրթահամալիրի գրադարանից, դասավանդողների բլոգներից օգտվելու կարողությունների մշակում
 • Անհատական մեդիափաթեթների ստեղծում, հրապարակում
 • Անհրաժեշտ տեղեկության մշակման և վերլուծելու կարողությունների զարգացում
 • Տրված թեմայի շուրջ հարցազրույց վարելու կարողությունների զարգացում
 • Ուսումնական կամ տեղեկատվական նյութի ստեղծում և հրապարակում անհատական բլոգներում

Առաջարկվող աշխատանքների ուղղությունները

 • Գրավոր, բանավոր պատում <<Ինչպես դարձա սեբաստացի>>, <<Ո՞վ է Մխիթար Սեբաստացին>>, << Ո՞վ է իսկական սեբաստացին>>, <<Լավն ու վատը իմ դպրոցում>>։
 • Իմ նվերը կրթահամալիրին․ անհատական, ընտանեկան նախագծեր․/ տեսապատումներ, ռադիոզրույցներ, թարգմանական նախաձեռնություններ, համագործակցային նախագծեր․․․/
 • Հարիսայի ծեսի նախապատրաստություն․ ուսումնական նյութերի ընթերցում, մշակում, ռադիոնյութի ստեղծում․
 • Բլոգային ընթերցումներ / դասավանդողների, կրթահամալիրի այլ դպրոցների ենթակայքերի, <<Դպիր>> ամսագրի ընթերցում, ուսումնասիրություն /։
 • Համագործակցային նախագիծ․ ընթերցում ենք արևմտահայերեն

Բովանդակություն

Նոյեմբերի 16

Համագործակցային դաս․ կարդում ենք արևմտահայերեն

17-27 նոյեմբերի

Նախագծի ամփոփում

<<Կրթահամալիրի հոմանիշները>>

<<Ո՞վ է Մխիթար Սեբաստացին>>

<< Ո՞վ է իսկական սեբաստացին>>

<<Լավն ու վատը իմ դպրոցում>>

<<Իմ սեբաստացիական միջավայրը>>

Աշխատանքի ընթացքը

Յուրաքանչյուր սովորող ընտրում է իրեն հետաքրքրող վերնագիրը և թեմայի շուրջ ներկայացնում իր անհատական կամ խմբային աշխատանքը։

Արդյունքում՝

Աշխատանքները ներկայացվում են սովորողների բլոգներում։ Լավագույն պատումները, նախագծերը թողարկվում են կրթահամալիրի ենթակայքում։

Կարդում ենք Իսահակյան

Նարե Կարապետյան

Նուկիմ քաղաքի խելոքները

Ընտանեկան ռադիոընթերցում․ կարդում են՝ Նելսոն Խաչատրյանն ու մայրիկը։

Ընտանեկան ռադիոթատրոն․ Նուկիմ քաղաքի խելոքները

Արեգ Դուրյան, մայրիկ և հայրիկ

Մեդիաընթերցում․ կարդում է՝ Արթուր Բազիկյանը

Եղնիկը․ մեդիաընթերցում

Կարդում է՝ Տաթև Սարգսյանը

Երջանիկ խրճիթը

Կարդում է՝ Ալեն Նազարյանը

Կարդում ենք Իսահակյան

Ավետիք Իսահակյանի օրեր

Նպատակը՝  Ծանոթացում Ավ.Իսահակյանի ստեղծագործություններին:

Խնդիրները՝

4-րդ դասարանում

 • Բառապաշարի հարստացում
 • Բանավոր խոսքի զարգացում. ընդարձակ և համառոտ պատմելու ունակությունների կատարելագործում
 • Դարձվածքների, փոխաբերությունների ու համեմատությունների վերլուծություն
 • Ստեղծագործության բանալի մտքերի առանձնացում, հիմնական ասելիքի՝ գաղափարի վերլուծություն:

Խնդիրները 5-րդ դասարանում

 • Արձակ /առակ, հեքիաթ, պատմվածք/ և չափածո ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները  /բանաստեղծական հանգավորում, ռիթմ/
 • Առակի և հեքիաթի առանձնահատկությունները /նախաբան, վերջաբան/
 • Ստեղծագործության բանալի մտքերի առանձնացում, հիմնական ասելիքի՝ գաղափարի վերլուծություն:

Բովանդակությունը

Ուսումնական մեդիափաթեթ

4-րդ դասարանում

Նուկիմ քաղաքի խելոքները

Եղնիկը

Երջանիկ խրճիթը

Գետակի վրա

5-րդ դասարանում

Արագածին

Ամենապիտանի բանը

Այդ ոչինչը ես եմ

Երգի հրապույրը

Ահմեդի ուղտը

Ով է ապրում

Լրացուցիչ ընթերցանության նյութեր

Առակներ

Հեքիաթներ

Բանաստեղծություններ

Մեդիափաթեթ

Իսահակյանի 10 իրերը

Մեծերը՝ Իսահակյանի մասին

Իսահակյանի աֆորիզմները

Նախագծի ամփոփում

Ստեղծագործությունների մեդիաընթերցումներ, վերլուծություններ։