Կարդում ենք Տերյան․․․

126570929792Բանաստեղծություններ միասնական ընթերցման համար

Ոսկեհանդերձ եկար և միգասքող,
Տխուրաչյա աշուն, սիրած աշուն.
Տերևներիդ դանդաղ թափվող ոսկով,
Մետաքսներով քնքշաշրշյուն:

Նայվածներով խորին, եկար ներո՜ղ,
Եկար կրկին գերող, խորհրդավո՜ր.
Եկար հուշիկ, անչար ավաղներով,
Օրորներով ամենօրոր:

Քո արևին հատնող և քո երգին, երգին,
Եվ շրշյունիդ փափուկ, և բեկումիդ — ողջո՜ւյն.
Օ՜, հարազա’տ, սիրա’ծ, եկա՜ր կրկին,
Իմ քնքշագի՜ն աշուն… Շարունակել կարդալ

«Կարդում ենք Թումանյան» ստուգատեսի նախագիծ

Ստուգատեսում ներկայացվում են նախակրթարանից մինչև ավագ դպրոցի, քոլեջի սովորողների, նրանց ընտանիքների, դասավանդողների աշխատանքները:

Նպատակը՝ ստեղծագործությունների միջոցով  բացահայտում ու ճանաչում ենք Հ. Թումանյանին: Շարունակել կարդալ

«Կարդում ենք Տերյան, Թումանյան, Չարենց » ուսումնական նախագիծ

Նախագիծն իրականացվում է կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի համաձայն՝ փետրվարի 8-ից մարտի 13-ը:

Նպատակը՝ շարունակում ենք ճանաչել ու միասին բացահայտել մեր մեծերին:

«Ազդեցությունը Էն սանդուղքն է, որով սկսնակը բարձրանում է դեպի ինքնուրույնություն…»

Հ.Թումանյան

Խնդիրները՝  4-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների ձևավորում և գրական ճաշակի զարգացում
 • Ստեղծագործության հիմնական գաղափարի ընկալման կարողության զարգացում
 •  Արտահայտիչ ընթերցանության կատարելագործման խթանում
 •  Տարբեր ժանրերի և ծավալների ստեղծագործությունները հասկանալով կարդալու կարողության տիրապետում
 • Տեքստի բովանդակության վերարտադրում նկարագրական և դատողական տարրերի օգտագործմամբ
 • Տեքստի հիմնական միտքը որոշելու և դրա շուրջ դատողական խոսք կառուցելու կարողությունների զարգացում
 •  Տեքստի առաջին և վերջին նախադասությունները, հիմնական
  միտքը, հենակետային բառերը որոշելու կարողությունների ձևավորում /երեք բանալի և մեկ կողպեք հնարի կիրառում/
 • Տեքստի բովանդակությունը համառոտ վերարտադրելու կարո-ղության մշակում
 • Տեքստից կերպարներին բնութագրող հատվածները առանձնացնելու և հերոսների համեմատական բնու-
  թագիրը կազմելու հմտությունների զարգացում /Վենի դիագրամ հնարի կիրառման միջոցով/
 • Հեքիաթի, պատմվածքի և այլ ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկությունների դիտարկում
 • Բառի արտահայտչական հնարավորությունները ճանաչելու և
  խոսքում կիրառելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակություն

Հովհաննես Թումանյան- մեդիափաթեթ 

Հովհաննես Թումանյան- պաշտոնական կայք

Հեքիաթներ

 • Չախչախ թագավորը
 • Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ

Էպոս

 • Սասունցի Դավիթ

Առակ

 • Մոծակն ու մրջյունը

Բանաստեղծություններ

 • Համերգ
 • Ամենից լավ տունը

Պատմվածքներ

 • Ծղրիդը

Խնդիրները՝ 5-րդ դասարանում

 • Արտահայտիչ ընթերցելու կարողության կատարելագործում
 • Արձակ և չափածո ստեղծագործություններ. ընդհանուր գաղափար դրանց բնորոշ առանձնահատկությունների մասին
 • Հեքիաթի, պատմվածքի, առակի ժանրային բնութագրերը, լեզվական ձևավորման առանձնահատկությունները տարբերելու կարողությունների զարգացում
 • Ըմբռնել հեքիաթի և իրականության տարբերությունը
  . վերարտադրել ընթերցած հեքիաթը՝ բնութագրելով և կերպարները վերլուծելու միջոցով
 • Կարդացած ստեղծագործության դեպքերի հաջորդականությունը գրավոր կամ բանավոր շարադրելու կարողությունների զարգացում
 • Անծանոթ տեքստի վերաբերյալ առաջադրված հենակետային բառերի և նախադասությունների միջոցով  տեքստը վերականգնելու և վերնագրելու հմտությունների մշակում
 • Տրված տեքստը  պարբերությունների բաժանելու, հիմնական միտքը որոշելու  և պարբերությունների իմաստային կապը վերականգնելու կարողությունների մշակում
 •  Ստեղծագործության գործող անձանց խոսքի
  առանձնահատկությունները որոշելու,  տարբեր անձանց արարքները հակադրելու, նրանց վերաբերմունքը շրջապատի նկատմամբ որոշելու կարողությունների զարգացում
 •  Հերոսների արարքների դրդապատճառները որոշելու և դրանց նկատմամբ վերաբերմունք արտահայտելու, գնահատելու հմտությունների զարգացում
 •  Բանաստեղծության բովանդակությունը արձակ շարադրանքով՝ բացատրելով, նրա արտահայտած գաղափարը վերարտադրելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակություն

Հ.Թումանյան

Հեքիաթներ

Պատմվածքներ

 • Ահմադը
 • Գրազը
 • Շունը

Պոեմներ

 • Թմկաբերդի առումը
 • Լոռեցի Սաքոն

Գրառումներ

 • Ադամյանի օրերից
 • Ինքնակենսագրություն

 Բանաստեղծություններ

 • Պատրանք
 • Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վրա
 • Երկու սև ամպ

Հոդված

 • Ձևն ու հոգին

Լրացուցիչ

Վահան Տերյան

Բովանդակություն

 1. Տեղեկություններ, հետաքրքրող փաստեր Վահան Տերյանի մասին
 2. Թումանյանը՝ Տերյանի մասին

Բանաստեղծություններ՝

 1. Թողի երկիրն իմ հայրենի
 2. Կարծես թե դարձել եմ ես տուն
 3. Այլ բանաստեղծություններ, սովորողների ընտրությամբ —Արշիլ Խաչատրյան 4.1 դասարան, Սեդա Հակոբյան 5.1 դասարան

Աշխատանքի նկարագրություն

Քայլ առաջին.

 • Ինչ գիտենք Վահան Տերյանի մասին /հարց ու պատասխան, քննարկում 10 րոպե /
 • Խմբային աշխատանք. Սովորողներին առաջակվում է համացանցից կամ այլ աղբյուրներից համառոտ կենսագրական տեղեկություններ հայթայթել Վահան Տերյանի մասին /15 ր /
 • Այնուհետև յուրաքանչյուրը ,,Փոփքորն,, մեթոդի կիրառմամբ ներկայացնում է մի տեղեկություն, չկրկնելով ու չընդհատելով ընկերոջը /5 րոպե/ :
 • Բանաստեղծության վերլուծություն

Դասարանական աշխատանք

 1. Սովորողներին առաջարկվում է Վահան Տերյանի բանաստեղծությունների առաջարկված շարքից ընտրել ամենից դուր եկածը և բարձրաձայն, արտահայտիչ ընթերցել: /15-20 րոպե/
 2. Յուրաքանչյուրն իր բլոգում վերլուծում, մեկնաբանում է նախընտրած բանաստեղծության տրամադրությունը: /15 րոպե/ Արեն Կարապետյան-5.2 դասարան
 3. Աշխատանք բանաստեղծության շուրջ
 4. Ընթերցում ենք՝ դուրս գրելով կամ ընդգծելով անծանոթ բառերը
 5. Առանձնացնում և վերլուծում փոխաբերությունները, դարձվածքներն ու համեմատությունները:
 6. Աննա Ղազարյան 5.1 դասարան
 7. Արշակ Հակոբյան 5.2 դասարան
 8. Պատրաստում ենք ստեղծագործության մեդիաներկայացում՝ ռադիոպոեզիայի կամ աուդիոգրքի տարբերակով: Անհարժեշտության դեպքում սովորողները աշխատանքը լրամշակում, ամբողջացնում են տանը՝ ընկերների հետ առցանց աշխատելու կամ ,,երկարացաված օր,, ծրագրի ընթացքում համագործակցելու արդյունքում:
 9. Աշխատանքը ամբողջացնում, ներկայացնում ենք բաց դասի միջոցով, համագործակցելով նաև կրթահամալիրի այլ դպրոցների սովորողների հետ:

Տնային առաջադրանք-ընտանեկան նախագծեր, ընթերցում-քննարկումներ

Ալեքս Մանթաշյան 4.1 դասարան

Եղիշե Չարենց- մեդիափաթեթ

Բովանդակություն

 • Ես իմ անուշ Հայաստանի
 • Մորս համար գազել
 • Ռուբայաթներ

Իմ Չարենցը-ռադիոնյութ

Բանաստեղծության վերլուծություն

Այցելություն Չարենցի տուն թանգարան

Կարդում ենք Չարենց — ,,Անքնություն,,  / 5. 1 դասարան /

Նախագծային աշխատանքներ՝

 • Գրական ստեղծագործությունների /բանաստեղծություններ, հեքիաթներ, պոեմներ… / հոդվածների, կենսագրական հետաքրքիր տեղեկությունների ընտրություն, ընթերցում, գրավոր և բանավոր  վերլուծություն

Արդյունքում՝ վերլուծական-գրական /դասարանական կամ անհատական / ռադիոնյութի ստեղծում, ստեղծագործական-վերլուծական պատում՝ սովորողի բլոգում

 • Չափածո ստեղծագործությունների բերանացի ուսուցում

Արդյունքում՝ Ռադիոպոեզիա, կենդանի դասարանական ընթերցում-ներկայացումներ

 • Նախընտրած ստեղծագործության /հեքիաթ, պատմվածք, պոեմ, բանաստեղծությունների շարք/  անհատական, ընտանեկան այլընտրանքային ներկայացումներ

Արդյունքում՝ խմբային և անհատական էլեկտրոնային գրքի, փաթեթի, մեդիաներկայացման ստեղծում

Այցելություններ-բաց դասեր Թումանյանի, Չարենցի տուն թանգարաններում, նկարչական պլեներների կազմակերպում՝ զբոսայգիներում: