Առցանց ուսուցման նախագիծ

Հոկտեմբերի 19-30

Նպատակը՝ առցանց ուսուցման միջոցով, սովորողների անհատական կրթության կազմակերպում։

Խնդիրները՝

Ինքնուրույնության, ինքնակազմակերպման հմտությունների խթանում

Ինքնակրթությունը կարևորելու գիտակցության ձևավորում

Ձեռք բերած հմտությունների կիրառում և կատարելագործում

Անհատական հետաքրքրությունների ներկայացում

Հետազոտական աշխատանքի հմտությունների զարգացում

Նախագծային աշխատանքի իրագործում՝ հերթական քայլերի մշակմամբ։

Մասնակիցներ՝ 4-րդ, 5-րդ դասարանի սովորողներ, ծնողներ, այլ մասնակիցներ։

Նախագծային աշխատանքների ուղղությունները՝

 • Անհատական հետազոտական նախագծեր
 • Թարգմանական նախագծեր
 • Ընթերցողական, ստեղծագործական նախագծեր

Առաջարկվող գործնական առաջադրանքների մեդիափոթեթ- 4-րդ դասարանի համար, 5-րդ դասարանի համար։

Իրականացման քայլեր

Առցանց դասի ընթացքում ներկայացվում, քննարկվում է աշխատանքային նախագիծը։

Սովորողներն ընտրում ու առաջադրում են իրենց նախընտրած աշխատանքի ուղղությունն ու թեման։

Դասավանդողը հետևում է սովորողների բլոգներում ներկայացված աշխատանքներին, անհրաժեշտության դեպքում ուղղորդում է, դիտարկումներ անում / էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով/։

Արդյունքներն ամփոփվում են առցանց ուսուցման երկու շաբաթների ընթացքում՝ հրապարակվելով դասավանդողի բլոգում և դպրոցի ենթակայքում։

Առցանց ուսուցման դասացուցակ

Երկուշաբթի- 13:40-14:20 / 4-2 դասարան

Երեքշաբթի— 12:55-13։ 35 / 5-1 դասարան

Չորեքշաբթի-12:55-13։ 35 / 5-1 դասարան , 13:40-14:20 / 4-2 դասարան

Ուրբաթ-12:55-13։ 35 / 5-1 դասարան , 13:40-14:20 / 4-2 դասարան

Առաջադրանքների փաթեթ 12-16 հոկտեմբերի

12 հոկտմբերի երկուշաբթի

Կարդում ենք Սահյան

5-րդ դասարան

Ժայռից մասուր է կաթում

Սահյանական բանաստեղծությունների ընթերցում ազատ ընտրությամբ։

4-րդ դասարան

Մայրամուտ

13 հոկտեմբերիերեքշաբթի

5-րդ դասարան

Գործնական աշխատանք

4-րդ դասարան

Տեքստային աշխատանք

14 հոկտեմբերի․ չորեքշաբթի

Կարդում ու քննարկում ենք Սարոյանի առակները

5-րդ դասարան

<<Թե ինչ կարող է պատահել, երբ գոհացնում ես անշնորհակալ մարդկանց>>

4-րդ դասարան

Սրամիտ երիտասարդը

15 հոկտեմբերի․ հինգշաբթի

Սահյանական նախագծի ամփոփում

4-րդ դասարան

Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է։

5-րդ դասարան

Մայրամուտ բանաստեղծության ընթերցում, աշխատանք ստեղծագոչծության շուրջ։

16 հոկտեմբերի․ ուրբաթ

5-րդ դասարան

Երկհնչյուններ

4-րդ դասարան

Բառային աշխատանք

Ուսումնական աշուն

Նախագծի տևողությունը հոկտեմբերի 27-նոյեմբերի 14-ը։

Անհատական և ընտանեկան նախագծեր

Նախագիծը նախատեսված է 4-րդ և 5-րդ դասարաններում։

Իրականացման ժամանակահատվածը իր մեջ ներառում է նաև սովորողների աշնանային արձակուրդը, ինչը հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտ դիտարկումներն անելու, անհատական և ընտանեկան նախագծեր իրագործելու։

ՆպատակըԱնհատական նախագծերով ուսուցում

Ուղղությունները

Ընթերցողական, ստեղծագործական, հետազոտական, ճամփորդական նախագծեր։

Առաջարկվող թեմաները

 • Աշունը իմ բնակավայրում
 • Աշնանային մտորումներ
 • Աշունը պոեզիայում
 • Աշունը կերպարվեստում
 • Աշունը երաժշտության մեջ
 • Այլ նախագծեր՝ սովորողների նախասիրությամբ

Արդյունքում

Նախագծային փաթեթների հրապարակում

Սահյանական օրեր

Նախագիծն իրականացվում է հոկտեմբերի 05-ից – 18-ը։

Նպատաակը— Ծանոթացում Սահյանի գրական ժառանգությանը

Խնդիրները՝

4-րդ դասարանում

 • Գրական ճաշակի զարգացում
 • Բառապաշարի հարստացում
 • Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստների գործածություն
 • Բառերի, բառակապակցությունների և դարձվածքների գործառական կարողությունների զարգացում
 • Աշխարհաճանաչողության ընդլայնում
 • Դիտարկումներ անելու կարողությունների զարգացում

5-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների զարգացում
 • Գրական ճաշակի զարգացում
 • Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստների գործածություն
 • Բառերի, բառակապակցությունների և դարձվածքների գործառական կարողությունների զարգացում
 • Տեքստի տեակն ըստ ձևի՝ արձակ և չափածո ստեղծագործություններ
 • Բանաստեղծության առանձնահատկությունների՝ հանգավորում, երաժշտականություն, պատկերավորման միջոցներ /փոխաբերություններ, համեմատություններ, մակդիրներ / տարբերակում
 • Բառի արտահայտչական հնարավորությունները ճանաչելու և խոսքում կիրառելու կարողությունների ձևավորում

Բովանդակությունը

4-րդ դասարանում

5-րդ դասարանում

Արդյունքում

Սահյանական ընթերցումների մեդիափաթեթի ստեղծում և տարածում

Սահյանական աշուն․ նկարչական պլեների կազմակերպում

Անհատական ընթերցումներ

<<Իմ Սահյանը>>

Սամվել Մխիթարյան

Հայաստան ասելիս

Դասարանական ընթերցում․ ներկայացնում են 5-1-րդ դասարանի սովորողները։

Ուսումնական փաթեթ 22-26 սեպտեմբերի

Աշխատանքային փաթեթ 4-րդ դասարանի համար

22-09

Աշխատանք դասարանում— Դերերով ընթերցում, քննարկում ենք Սարոյանի ,, Նապաստակն ու առյուծը,, առակը: Բնութագրում ենք հերոսներին:

Աշխատանք տանը— Բլոգներում հրապարակում ենք դասարանում հորինած առակները, նկարազարդում և ձայնագրում ենք՝ ստեղծելով մեր ,,Առականի,,-ն: Կատարել բառային աշխատանքը

23-09

Աշխատանք դասարանում- Ընթերցում կամ ներկայացնում ենք մեր հորինած առակները, քննարկում դրանք:

Նախագծային աշխատանք— Ազատ ընտրությամբ ընթերցում ենք Սարոյանի առակները և դրանց վերաբերյալ առաջադրանքներ մշակում:

Տնային աշխատանք- Ներբեռնում ենք <<հայոց լեզու-4>> ուսումնական փաթեթը, լրացնում 2-6-րդ էջերը:

24-09

Աշխատանք դասարանում— Տեքստային աշխատանք ,,Առաջին օրը դպրոցում,, պատմվածքի շուրջ. մաս առաջին

Աշխատանք տանը- Հորինում ենք պատումներ <<Իմ առաջին օրը դպրոցում,, թեմայով և հրապարակում բլոգներում.

25-09

Աշխատանք դասարանում- Տեքստային աշխատանք ,,Առաջին օրը դպրոցում,, պատմվածքի շուրջ. մաս երկրորդ

Աշխատանք տանը— Բառային աշխատանք: Կատարում ենք <<հայոց լեզու 4,, փաթեթի 6-8րդ էջերի աշխատանքները:

26-09

Աշխատանք դասարանում— Կոմիտասյան օրերի մեկնարկ: նախագծային աշխատանք կոմիտասյան բանաստեղծությունների շուրջ

Աշխատանք տանը-Ընտրել Կոմիտասի բանաստեղծություններից մեկը և բերանացի անել:

5-րդ դասարանի համար

22-09

Աշխատանք դասարանում— Զրույց ազատության մասին: Գրավոր պատում ,,Մտորումներ ազատության մասին,, թեմայով:

Աշխատանք տանը-Դասարանական աշխատանքների հրապարակում բլոգներում: Գրի՛ր պատում ,,Քարի դարում,, արատեսյան եռօրյա նախագծի շուրջ. Ընթերցի՛ր այս պատմվածքի առաջին մասը,

23-09

Աշխատանք դասարանում- Արատեսյան պատումների ընթերցում, ներկայացում:

Աշխատանք տանը— Ներբեռնի՛ր Ս: Մարկոսյանի ,,Գործնական քերականություն,, փաթեթը, կատարի՛ր 1-10-րդ առաջադրանքները.

24-09

Դասարանական աշխատանք— Գրի՛ր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերովող բառեր, ընկերներիդ հետ դիտարկի՛ր.

Տնային աշխատանք— Ընթերցի՛ր Սարոյանի ,,Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը,, պատմվածքի երկրորդ մասը, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

25-09

Դասարանական աշխատանք- Տեքստային աշխատանք ,,Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը,, պատմվածքի շուրջ: մաս երրորդ.

26-09

Աշխատանք դասարանում,,Կոմիտասյան օրեր,, նախագծի մեկնարկ- Հետազոտական աշխատանք: Համացանցից գտիր տեղկություններ գտիր Կոմիտասի մասին, խմբագրի՛ր և հրապարակիր բլոգումդ;

Տնային աշխատանք— Ընթերցում ու մեկնաբանում ենք Կոմիտասի բանաստեղծությունները. Ընտրի՛ր քեզ դուր եկած բանաստեղծությունը, բերանացի արա և վերլուծի՛ր.

Սարոյանական օրեր

Մասնակիցներ՝ 4-5րդ դասարաննի սովորողներ

Ընթացքը՝ Սեպտեմբերի 15- 30

Նպատակը՝ Սովորողներին ծանոթացնել Սարոյանի կյանքի հետաքրքիր դեպքերին և նրա ստեղծագործություններին։

Խնդիրները՝

Սարոյանական բառապաշարի հարստացում / նոր բառերի ուսուցում, բառային աշխատանքներ/

Սարոյանական աշխարհայացքի ձևավորում ՝ մարդասիրություն, կենսասիրություն․․․

Վիլյամ Սարոյան 4-րդ դասարանի առաջադրանքների մեդիափաթեթ

Վիրավոր առյուծն ու կրիան

Նապաստակն ու առյուծը

Առաջին օրը դպրոցումԱռաջին օրը դպրոցում

Ծիրանի ծառըԾիրանի ծառ

Ես

Ուսումնական փաթեթ 5-րդ դասարան

Թե ինչ կարող է պատահել, երբ գոհացնում ես անշնորհակալ մարդկանց

Թե ինչպես է քաղաքի ձեռնածուն հիմարացնում թագավորին

Պատմվածքներ

Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Հատվածներ <<Մարդկային կատակերգություն>> վիպակից

Յուլիսիս

Հոմեր

Թակարդը, Աստված իմ, թակարդը

Ճառ մարդկային քթի մասին

Մարդկային կատակերգություն

Յուլիսիս

Հոմեր

Լրացուցիչ ընթերցանության նյութեր

Սարոյանի պատմվածքները

Պատմում է Սարոյանի որդին

Հուշապատում

Վ. Սարոյան, մեդիափաթեթ

Տասը խորհուրդ

Պատմում է Վիլյամ Սարոյանը

Առակներ

Սրամիտ Երիտասարդը

Հյուսնի պատմությունը

Թե ինչ է լինում, երբ փորձում են գոհացնել մարդկանց

Երկու արաբների պատմությունը

Նապաստակն ու առյուծը

Վիրավոր առյուծն ու կրիան

Օգտակար հղումներ՝

Հայ մեծերը՝ http://www.anunner.com/

Սրամտում է Սարոյանը

Իր մասին պատմում է Սարոյանը

Բարի հսկան

Արդյունքում

4, 5-րդ դասարաններում

Առաջադրանքների փաթեթների ստեղծում, հրապարակում

Էլեկտրոնային ընթերցարանների ստեղծում

Ընտանեկան ընթերցումներ

5-րդ դասարանում

<<Իմ Սարոյանը>> թեմայով, հետազոտական աշխատանքների ներկայացում։

Ստեղծագործությունների բանավոր և գրավոր վերլուծություններ։

Արդյունքում

<<Ես >> պատմվածքի

Տիգրան Գալստյան

Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Վահե Գաբրիելյան

Առաջին օրը դպրոցում

Անետա Կտակյան

Իմ առաջին օրը դպրոցում

Վաչե Վելիցյան

<<Առյուծն ու նապաստակը>> մեդիափաթեթ

Վաչե Վելիցյան

Ալեն Հարությունյան

Ռուբեն Շահվերդյան

Գոհար Եգանյան

Դավիթ Մուրադյան

Հորինում են սովորողները

Մեր առականին

Վահե Գաբրիելյան Մրջյունն ու սունկը

Հայկ Ղազարյան Ինքնահավան վարդը

Գոհար Եգանյան Ասեղն ու փուչիկը

Իմ արտակարգ ուսումնական ամառը

Նախագծի տևողությունը— սեպտեմբերի 1-14-ը

Առցանց նախագիծը ՝ 4-5 -րդ դասարաններում

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4.2 և 5.1 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝  Ծանոթացում, հաղորդակցային կարողությունների զարգացում, դրսևորում:

Խնդիրները՝

 • Սովորողի գրավոր և բանավոր խոսքի ձևակերպման, հստակ արտահայտման հմտությունների մշակում:
 • Ինքնարտահայտման կարողության զարգացում
 • Ստեղծագործական, քննադատական, տրամաբանական, նկարագրական, վերլուծական մտածողության զարգացում:
 • Ժամանակակաից տեխնոլոգիական հմտությունները կիրառելու և զարգացնելու կարողություն

Այս նախագիծն իր մեջ ներառում է հետևյալ ենթաթեմաները

Ինչպես եմ անցկացրել իմ արտակարգ ամառային արձակուրդը

Սովորողը ներկայացնում է, թե ինչպես և որտեղ է անցկացրել իր ամառային հանգիստը։ Ինչո՞վ է զբաղվել, ի՞նչ նոր բան է բացահայտել և այլն․․․

Իմ ընթերցողական, ստեղծագործական ամառը։

Սովորողը համառոտ ներկայացնում է իր ընթերցած գրքերի վերնագրերը, համառոտ ներկայացնում առավել տպավորված ստեղծագործությունը, գովազդում այն, հիմնավորում իր ընտրությունը։ Ցանկալի է նաև դուր եկած հատվածների տողերի մեջբերումը, մեկնաբանությունը /բացատրությունը/։

Իմ բացահայտումներով լի ամառը

Սովորողը պատմում է իր կատարած թարգմանչական, հետազոտական տարբեր նախագծերի մասին, ներկայացնում դրանք իր բլոգում և առցանց դասերի ընթացքում։

Այլ

Առաջարկում է սովորողը, ընտանիքը

Նախագծի իրականացման քայլերը

 1. Առցանց հանդիպման ընթացում ներկայացվում, քննարկում ենք նախագիծը։
 2. Սովորողը ընթերցում է նախագիծը, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկներ լրացումներ անում։
 3. Նախագծի հղումը հրապարակում է իր անհատական ուսումնական բլոգում և ընտրելով իրեն հետաքրքրող ենթաթեման, կատարում և հրապարակում է հանձնարաված առաջադրանքները։
 4. Հրապարակված առաջադրանքի հղումն ուղարկում է ինձ / դասավանդողին/
 5. Ուղարկված հղումները հրապարակվում են նախագծի արդյունքներ բաժնում

Արդյունքների ամփոփում, գնահատում

Նախագծային արդյունքների հրապարակումից հետո, սովորողները հնարավորություն են ստանում ծանոթանալ իրենց ընկերների աշխատանքներին։ Քննարկման արդյունքում /նաև ընտանեկան/ ընտրվում են լավագույն արդյունքները և հրապարակվում են <<Զատիկ>> ստեղծագործական ուսումնական բլոգում։

Աշխատանքի ներկայացման ձևերը՝

 • Անհատական, ընտանեկան տեսապատում, ռադիոպատում
 • Գրավոր պատում / ցանկալի է ֆոտոպատումների, տեսանյութերի ուղեկցությամբ/
 • Ռադիոպատում, ռադիովերլուծություն

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

1.Գրավոր կամ բանավոր խոսքը պիտի լինի հստակ, ամբողջական, գրավիչ մատուցմամբ։

2. Ներկայացվող տեսապատումը կամ ռադիոնյութը պետք է լինի գրագետ, հասկանալի, ամբողջական, չունենա տեխնիկական, այլ / երաժշտական ձևավորման հետ կախված/ թերություններ։

3. Հետազոտական աշխատանքի դեպքում անհրաժեշտ է նշել հղումը, նախագծի մասնակիցներին, եթե նախագիծը անհատական չէ։ Սովորողը պետք է ներկայացնի իր աշխատանքի ընթացքը և կցի արդյունքը։ Ներկայացման ձևն ընտրվում է նախագծային աշխատանքի սկզբունքներից ելնելով։ Եթե թարգմանական աշխատանք է, ներկայացվում է ընթացիկ պատումը / գրավոր կամ բանավոր/, կցվում է կատարած թարգմանաությունը և համապատասխան նյութի հղումը։

Եթե աշխատանքը սովորողների հետաքրքրության շրջանակներին համապատասխան այլ հետազոտական աշխատանք է, ապա կարող է աշխատանքի ընթացքն ու արդյունքը ներկայացվել անհրաժեշտ տեսաշարերի միջոցով ՝ լուսաբանմամբ։

Սովորողի մասնակցությամբ ընտանեկան նախագծերը խրախուսուվում են։

Առցանց նախագծի կազմակերպումը

Առցանց հանդիպումների ընթացքում նախագիծը քննարկելուց հետո, սովորողն ընտրում, առաջարկում է իրեն առավել դուր եկած թեման։

Պարզաբանվում են անհասկանալի հարցերը

Ներկայացվում են անհատական, ընտանեկան աշխատանքները

Քննարկվում են ընկերների կողմից իրականացված, ընտրված աշխատանքները։

Կարևոր

Դասավանդողը մշտական կապի մեջ է սովորողների, նրանց ծնողների հետ և հեռավար կերպով հետևում է աշխատանքի ընթացքին, դիտարկումներ, առաջարկներ անում։ ԱՆհրաժեշտության դեպքում՝ աջակցում։

Նախագծի ամփոփում

Իմ արտակարգ ամառային արձակուրդը

5.1 դասարան

Դավիթ Մուրադյան

Միքայել Հովհաննիսյան

Վահե Գաբրիելյան

Տիգրան Գալստյան

Սեյրան Շահսուվարյան

4.2 դասարան

Մարինե Մադոյան

Արգիշտի Ղարիբյան

Հարություն Կիրակոսյան

Դավիթ Հարությունյան

Տաթև Սարգսյան

Ռուբեն Շահվերդյան

Իմ ընթերցողական, ստեղծագործական ամառը

5.1 դասարան

Արեգ Քեշիշյան

Դավիթ Մուրադյան

Տիգրան Գալստյան

Արեգ Հարությունյան

4.2 դասարան

Տաթև Սարգսյան 1 2