Ավ. Իսահակյան. նախագիծ

Նպատակը՝  Ծանոթացում Ավ.Իսահակյանի ստեղծագործություններին:

Խնդիրները՝

4-րդ դասարանում

 • Բառապաշարի հարստացում
 • Դարձվածքների, փոխաբերությունների ու համեմատությունների վերլուծություն
 • Արձակ /առակ, հեքիաթ, պատմվածք/ և չափածո ստեղծագործությունների առանձնահատկությունները  /բանաստեղծական հանգավորում, ռիթմ/
 • Առակի և հեքիաթի առանձնահատկությունները /նախաբան, վերջաբան/
 • Բանավոր խոսքի զարգացում. ընդարձակ և համառոտ պատմելու ունակությունների կատարելագործում
 • Ստեղծագործության բանալի մտքերի առանձնացում, հիմնական ասելիքի՝ գաղափարի վերլուծություն:

Շարունակել կարդալ

Համո Սահյան . նախագիծ

Այս կարճաժամկետ նախագիծը ներառված է «Ուսումնական աշուն» երկարաժամկետ նախագծում:

Նախագծի նպատակը -Աշնանային բանաստեղծությունների միջոցով, ծանոթացում Հ. Սահյանի ստեղծագործություններին:

Խնդիրները ներկայացված են՝  հոկտեմբերյան նախագծում

Համո Սահյան-Առաջադրանքերի փաթեթ

Սովորողների անհատական և ընտանեկան լրացուցիչ առաջադրանքների հղումները:

Հարությունյան Միլենա -4.3 դասարան  «Մշուշների շղարշի տակ»

«Ամեն, ամեն ինչ ոսկեզօծվել է»

Նազենի Սանոյան 4.2 դասարան «Ժայռից մասուր է կաթում»

Ռաֆայել Հովհաննիսյան 4.3 դասարան «Ընտանեկան ընթերցումներ»

Վիլյամ Սարոյան

Նախագիծն իրականացվում է 4-րդ և 5-րդ դասարաններում, սեպտեմբերի 7- 23-ը:

4-րդ դասարան

Նպատակը՝

Ծանոթացում Վիլյամ Սարոյանի ստեղծագործություններին

Խնդիրները՝

 • Ստեղծագործական և վերլուծական մտածողության զարգացում

Ընթերցում, մեկնաբանում, վերլուծում ենք Սարոյանի ստեղծագործությունները, մտքերը:

 • Ընթերցանության կարողությունների զարգացում / դերերով ընթերցանություն, արտահայտիչ ընթերցանություն/
 • Տեքստի գլխավոր մտքերը առանձնացնելու, համառոտ պատմելու կարողությունների զարգացում
 • Բառապաշարի հարստացում / նոր բառերի ուսուցում, բառային աշխատանքներ/
 • Հոմանիշներ և հականիշներ
 • Գեղարվեստական պատկերավորման միջոցներ / փոփաբերություններ, համեմատություններ, դարձվածքներ /

Շարունակել կարդալ

Ամառային ուսումնահետազոտական ճամբարի ծրագիր.

Աշխատանքային նախագիծ

Նպատակը՝ ուսումնական տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքների ամփոփում՝ վերլուծություն, գնահատում:

4-րդ դասարանում

Առաջին շաբաթ / 1-3 հունիսի /

 • Տարեվերջյան ստուգման նախապատրաստական աշխատանքներ / բանավոր, գրավոր /

5-րդ դասարանում

/4- հունիսի /

 • Ամառային կինոդիտում, քննարկում: /Չարլի Չապլին, կարճամետրաժ ֆիլմեր… / 

/5- հունիսի/

 • Խմբային աշխատանք-Պար-թատրոն: /Կարդում և ներկայացնում ենք մեզ ծանոթ կամ անծանոթ առակները, քառյակները, բանաստեղծությունները/:

/9, 11 հունիսի /

 • Ոսումնական ճամփորդություններ- արշավների, քաղաքային զբոսանք-պլեներների կազմակերպում  / Համագործակցություն Անահիտ Բեկյանի և ընկերների հետ/ :

/ 8, 10, 12 հունիսի/

 •   Ուսումնական խաղ-վիտկորինաներ: Հետաքրքրաշարժ առաջադրանքների, խմբային աշխատանքների կազմակերպման միջոցով ամփոփում ենք ուսումնական տարին: /Համագոծակցություն  Տաթև Աբրահամյանի և Հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանցիների հետ:
 • Ընթերցողի ակումբ: Ընթերցանություն, քննարկում, վերլուծություն: / Համագործակցություն Մարի Գաբանյանի հետ/:

Դիջիթեք 2014 + Ես կարող եմ…

Նախագիծը 4-րդ և 5- րդ դասարաններում

Նպատատակը՝ կիսամյակային աշխատանքների, ձեռք բերած կարողությունների և հմտությունների ամփոփում, ներկայացում:

Խնդիրները՝ 

 • աշխատանքաին նախագիծը ընթերցելու և վերլուծելու կարողությունների զարգացում
 • անհատական աշխատանքային պլան մշակելու, որևէ թեմայի շուրջ աշխատանք ծավալելու կարողությունների մշակում
 • վերլուծական մտածողության զարգացում
 • ասելիքը հակիրճ ձևակերպելու, գրագետ ու տրամաբանված խոսք շարադրելու կարողությունների մշակում
 • թեմայի շուրջ դիպուկ հարցադրումներ մշակելու և ձայնագրիչի գործածությամբ ինքնուրույն հարցազրույց վարելու կարողությունների զարգացում
 • ձեռք բերած կարողությունները ամբողջացնելու և թվային միջոցների, նոր ծրագրերի գործածությամբ դրանք ներկայացնելու, հրապարակելու  հմտությունների ցուցադրություն / ռադիոմոնտաժ, տեսանյութերի պատրաստում,/ վիդեոմոնտաժ /  հրապարակում, աշխատանք ուսումնական բլոգներում/
 • անցած նյութերի կրկնություն, ամրապնդում, թվային միջոցների կիրառմամբ, ուսումնական նյութերի պատրաստում

Բովանդակություն

 • Սովորողի կիսամյակային հաշվետվություն կամ Դիջիպատում
 • Ռադիոթատրոն — /դասարանական կամ խմբային ներկայացումներ /
 • ,,Թվային տեխնոլոգիաների կիրառության առավելություններն  ու առաջացրած խնդիրները մեր ուսումնական պրոցեսում,, ուսումնասիրություն-հարցախույզ Դպրոց-պարտեզի տարարատրիք սովորողների ու դասավանդողների հետ. արդյունքում՝ ռադիոհաղորդումների շարք   
 • կրթահամալիրի կայքը, ուսումնական բլոգները ուսումնասիրության, ընթերցանության մեդիատարածք

Ուսումնական աշուն-նախագիծ

նախագիծը 4-րդ և 5-րդ դասարաններում

Նախագիծն իրականացվում է հոկտեմբերի 19 ից –նոյեմբերի 3ը

Նպատակը— Ստեղծագործական, վերլուծական մտածողության զարգացում,

Խնդիրները՝

4-րդ դասարանում

 • Գեղարվեստական խոսքի արժևորման կարողությունների ձևավորում
 • Գրական ճաշակի զարգացում
 • Բառապաշարի հարստացում
 • Բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստների գործածություն
 • Բառերի, բառակապակցությունների և դարձվածքների գործառական կարողությունների զարգացում
 • Աշխարհաճանաչողության ընդլայնում
 • Դիտարկումներ անելու կարողությունների զարգացում

Շարունակել կարդալ

Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոն

Տևողությունը՝ նոյեմբերի 11-14-ը

4-րդ դասարան

Նպատակը՝ ծանոթանալ Մխիթար Սեբաստացու և մխիթարյանների գործունեությանը:

Խնդիրներ՝

 • Տեղեկատվական աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկությունների հայթայթում
 • Կրթահամալիրի գրադարանից, դասավանդողների բլոգներից օգտվելու կարողությունների մշակում
 • Անհրաժեշտ տեղեկության մշակման և վերլուծելու կարողությունների զարգացում
 • Տրված թեմայի շուրջ հարցազրույց վարելու կարողությունների ձեռքբերում
 • Ուսումնական կամ տեղեկատվական նյութի ստեղծում և հրապարակում անհատական բլոգներում

Նախագիծը՝ 5-րդ դասարանում

Նպատակը՝ ծանոթանալ Մխիթար Սեբաստացու կյանքին և մխիթարյանների գործունեությանը:

Խնդիրները՝

 • Տեղեկատվական աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղեկությունների հայթայթում, մշակում
 • Կրթահամալիրի գրադարանից, դասավանդողների բլոգներից օգտվելու կարողությունների մշակում
 • Անհատական մեդիափաթեթների ստեղծում, հրապարակում
 • Անհրաժեշտ տեղեկության մշակման և վերլուծելու կարողությունների զարգացում
 • Տրված թեմայի շուրջ հարցազրույց վարելու կարողությունների զարգացում
 • Ուսումնական կամ տեղեկատվական նյութի ստեղծում և հրապարակում անհատական բլոգներում

Շարունակել կարդալ