Տորք Անգեղ և Հայկանուշ գեղեցիկ

Ընթերցումներ

Ատղիկ Հակոբյան և մայրիկ-5․2դասարան

 

Реклама

Հատված Անուշ պոեմից

ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՐԳ
X
(Համբարձման առավոտը)
Համբարձումն եկավ, ծաղկունքը ալվան
Զուգել են հանդեր նախշուն գորգերով։Փունջ-փունջ աղջիկներ սարերը ելան
Վիճակ հանելու աշխույժ երգերով։

— Համբարձում, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա,
Սև սարեր, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա։

Երգ ու բույր խառնած,
Թև-թևի բըռնած

Զուգում են լեռներ,
Ծաղիկ են քաղում,

Ծաղկի հետ խաղում,
Ինչպես թիթեռներ։

Համբարձում, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա,
Լավ օրեր, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա։

Եկավ Համբարձում՝
Ծաղկով զարդարված,
Մեր բախտին հարցում.
— Ո՞վ է մեզ գըրված։

— Ա՛յ ջան տղա, չոբա՛ն տղա, ո՞ւմն ես դու։
— Աստված գիտի, աշխարհ գիտի՝ իմն ես դու։

Դե հանի՛ր, ա՛ղջի,
Վիճակն ի բարին,
Երգերով գովենք
Էն իգիթ յարին։

— Բեղը ծիլ-ծիլ, բոյը թիլ-թիլ էն յարի,
Ի՜նչ դարդ ունեմ, քանի նա կա աշխարհի։

Համբարձում, յա՛յլա,
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա,

Հուր սըրտեր, յա՛յլա։
Յա՛յլա ջան, յա՛յլա։

Թընդում են երգեր, խընդում են սըրտեր,
Ու շուրջ բոլորած վիճակ են հանում.
Ելնում է մեկին իր երազն ու սեր,
Մյուսի մուրազը սըրտումն է մընում։

VI
Կըժերն ուսած՝ թըռվըռալով
Ջուրն են իջնում աղջիկներ,

Խընդում իրար ուսի տալով,
Երգը զընգում սարն ի վեր։

— Ամպի տակից ջուր է գալի,
Դոշ է տալի, փըրփըրում.
Էն ո՞ւմ յարն է նըստած լալի
Հոնգուր-հոնգուր էն սարում։

Ա՜յ պաղ ջըրեր, զուլալ ջըրեր,
Որ գալիս եք սարերից,
Գալիս՝ անցնում հանդ ու չոլեր,
Յարս էլ խըմե՞ց էդ ջըրից։

Յարաբ խըմե՞ց, յարաբ հովցա՞վ։
Վառված սիրտը էն յարի,
Յարաբ հովցա՞վ, յարաբ անցա՞վ
Անքուն ցավը ջիգյարի…

— Աղջի՛, քու յարն եկավ անցավ
Վառված, տարված քու սիրով,
Էրված ջիգյարն՝ եկավ անցավ,
Չըհովացավ պաղ ջըրով…

Ամպի տակից ջուր է գալի,
Դոշ է տալի, փըրփըրում.

Ա՜խ, իմ ազիզ յարն է լալի
Հոնգուր-հոնգուր էն սարում։

VII

Անուշ

ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ
(Համբարձման գիշերը)
Բազմած լուսնի նուրբ շողերին,
Հովի թևին՝ թըռչելով՝
Փերիները սարի գըլխին
Հավաքվեցին գիշերով։

— Եկե՜ք, քույրե՜ր, սեգ սարերի
Չըքնաղագեղ ոգիներ,
Եկե՜ք, ջահել սիրահարի
Սերը ողբանք վաղամեռ։

Օխտն աղբյուրից ջուր է առել

Կույս սափորով, լուռ ու մունջ,
Օխտը ծաղկից ծաղիկ քաղել,
Կապել սիրո ծաղկեփունջ։

Ջուրն ու ծաղիկ աստղունք դըրել,
Խընդիրք արել աստղերին,
Փափագ սըրտով խընդիրք արել՝
Բարի ժըպտան իր սերին…

Ափսո՜ս, Անո՜ւշ, սարի ծաղիկ,
Ափսո՜ս իգիթ քու յարին.
Ափսո՜ս բոյիդ թելիկ-մելիկ,

Ափսո՜ս էդ ծով աչքերին…։

  Ու նըրանց հետ՝ ցող-արցունքով
Լըցված սըրտերն ու աչեր՝
Սարի ծաղկունք տըխուր սյուքով
Հառաչեցին էն գիշեր։

— Վուշ-վո՜ւշ, Անո՜ւշ, վուշ-վո՜ւշ, քուրի՜կ,
Վո՜ւշ քու սերին, քու յարին…
Վուշ-վո՜ւշ, Սարո՜, վուշ-վո՜ւշ, իգի՜թ,
Վո՜ւշ քու սիրած սարերին…

— Եկե՜ք, քույրե՜ր, սեգ սարերի

Չըքնաղագեղ ոգիներ…
Ու փերիներն էսպես տըխուր
Երգում էին ողջ գիշեր։

Կանչում էին հըրաշալի
Հընչյուններով դյութական,
Ու հենց շողաց ցոլքն արևի՝
Անտես, անհետ չըքացան։

Խոր սուզվեցին ակն աղբյուրի,
Մըտան կաղնին հաստաբուն,
Ու լեռնային վըտակների

Ալիքները պաղպաջուն։

Կարդում և քննարկում ենք Աղայանի հեքիաթները

Ներկայացնում են 5-րդ դասարանի սովորողները։

<<Օձամանուկ և Արևահատ>>․ հեքիաթը պատմում և վերլուծում է Անժելիա Սիմոնյանը։

<<Եղեգնուհի>> Աստղիկ Հակոբյան

Ես Սեդան և Իռենը որոշեցինք ընտրել՝ <<Եղեգնուհի>> հեքիաթը։ Ես ընտրել եմ հենց դա, որովհետև առաջին հայացքից ինձ գրավեց հեքիաթի անվանումը։

<<Եղեգնուհի>> Իռեն Կարապետյան- Ինձ ամենաշատը գրավեց այն մասը, որտեղ թագավորը հանուն իր որդուընկավ աշխարհեաշխարհ, որպեսզի գտնի այնպիսի աղջիկ, որին իր որդին էր ուզում։ Նա դա արեց հանուն իր որդու երջանկության։

<<Խիզախը կամ աներկյուղը>> Գոռ Միրզոյան- Ես կարդացել եմ « Խիզախը կամ Աներկյուղը » հեքիաթը,  ինձ շատ հետաքրքրեց այդ հեքիաթի վերնագիրը, դրա համար ընտրեցի այդ հեքիաթը:

Հովհաննես ԱճեմյանԵս ընտրեցի <<Վիշապին հաղթողը>>, որովհատև վերնագիրը ինձ հուշեց, որ ինչ-որ  հերոսի մասին պետք է կարդամ:

Արթուր Մկրտչյան- Ղազարոս Աղայանի <<Ասլան Բալան>> — Ինձ  դուր  եկավ    Աղայանի  Ասլան  Բալա հեքիաթը,  որոհետևվ  նա  շատ  հետաքրիր  էր:  Հեքիաթը   ինձ գրավեց հենց սկզբից,   երբ  որսորդը  տեսնում,   թե  Այռուծն   ինչպես է  խնամում   Երեխային:

 

Ս. Ներսես Շնորհալի «Հաւատով խոստովանիմ» (գրաբար և աշխարհաբար)

Կարդա՛ հղումով

«Հաւատով խոստովանիմ»-ը համաշխարհային հոգևոր գրականության գոհարներից է (թարգմանվել է 36 լեզուներով): Բաղկացած է 24 տնից (օրվա 24 ժամերի համեմատ) և բովանդակում է աղոթքի բոլոր տեսակները (դավանական, զղջական, պաղատական, խոստովանական և այլն): Հեղինակն այն անվանել է «Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի աղոթք»: Գրված է արձակ, բայց հոգևոր ապրումների, հույզերի հարստությամբ և ներքին ռիթմով ազատ բանաստեղծություն է:

Աշխարհաբար

Ա (1)
Հավատով
խոստովանում և երկրպագում եմ Քեզ` Հա՛յր և Որդի՛ և Սո՛ւրբ Հոգի, անստեղծ և
անմա՛հ բնություն, հրեշտակների, մարդկանց և բոլոր եղածների՛ Արարիչ,
ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Բ (2)
Հավատով
խոստովանում և երկըրպագում եմ Քեզ, անբաժանելի լո՛ւյս, միասնական Սո՛ւրբ
Երրորդություն և Մի Աստվածություն, արարի՛չ լոյսի և հալածի՛չ խավարի,
հալածի՛ր իմ հոգուց մեղքերի և անգիտութեան խավարը և լուսաւորի՛ր միտքս`
աղոթելու Քեզ այժմ հաճույքով ու ստանալու Քեզանից իմ խնդրածները. և
ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Գ (3)
Հա՛յր
երկնավոր, Աստվա՛ծ ճշմարիտ, որ առաքեցիր Քո սիրելի Որդուն մոլորված ոչխարիս
փնտրելու համար, մեղա՜ երկնքի ու Քո առաջ, ընդունի՛ր ինձ ինչպես անառակ
որդուն և հագցրո՛ւ ինձ առաջին պատմուճանը, որից մերկացա մեղքով. և ողորմի՛ր
Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս: Читать далее

Կարդում ենք Աղայան

Ապրիլ ամսվա ընթացքում իրականացնում ենք <<Աղայանական օրեր>> նախագիծը։ Աղայանի մանկական պատմվածքները՝ իրենց ընտրությամբ, ներկայացնում են 4․2 դասարանի սովորողները։ Լսե՛ք։

«Երկու այծ»․ Անահիտ Թովմասյան- 

«Ոսկի և երկաթ»․ Գրիգոր Հարությունյան

«Ապագայի համար»․ Արտաշես Մեջլումյան

« Ընկերասեր եղջերուն» Նարեկ Պողոսյան

 «Հավն ու մեղուն» Քեթրին Եփրեմյան

«Երկու ձագիկ»․ Սոնա Հովհաննիսյան և Անիտա Գրիգորյան

Մարտ ամսվա հաշվետվություն

Ապրում ու ստեղծում ենք միասին

Մարտի 22-ին կայացավ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի նոր ընթերցասրահ-լաբորատաորիայի բացումը։ Ընթերցասրահ-լաբորատորիա ունենալու միտքը ժամանակի ընթացքում հասունացավ։ Մեր ընդարձակ, լուսավոր ու դպրոց-պարտեզի արևելյան թևում տեղավորված անաղմուկ սրահը նոր լուծումներ, ուսումնական աշխատանքի համար առավել գրավիչ միջավայր ստեղծելու  նախաձեռնություն էր պահանջում։

Ընթերցասրահ-լաբորատորիան նախագծելու գաղափարը հասունացավ հունվարյան ստուգատեսային ճամբարի օրերին։ Ես իմ ջոկատի սովորողների հետ վճռեցի հետևողականորեն, քայլ առ քայլ իրականացնել այս նախագիծը։ 

Ճամբարի օրերին մենք տարբեր նախագծերի ու ճամփորդությունների էինք մասնակցում, սակայն մեր գլխավոր գործը, ընթերցասրահի ձևավորմանն էր ուղղված։ Մենք ամեն օր ներկայացնում, լուսաբանում էինք աշխատանքի ընթացքը։ Ահա՛ այդ մասին պատմող ռադիոնյութը։

Մեր աշխատանքային նախագիծը շարունակ ընդլայնվում էր՝ նորանոր մասնակիցներ ընդգրկելով։ Ուրախալին այն է, որ լաբորատորիայի նախագծման և ձևավորման բոլոր փուլերում ակտիվ մասնակցություն ունեցան ո՛չ միայն դասավանդողները, այլև սովորողներն ու նրանց ծնողները։

Այս նախագծի իրականացումը նոր ծանոթությունների, համագործակցության և նոր ծրագրերի յուրացման հնարավորություն տվեց։ Ճամբարի ընթացքում ծանոթացանք կրթահամալիրի տեխնոլոգ-ձևավորող՝ Կարինե Մացակյանի հետ, ով երկու վարպետության դաս իրականացրեց ճամբարականների հետ՝ փոխանցելով միջավայրի նախագծման ու ձևավորման ծրագրային մի շարք հմտություններ։

 Առանց մեր դպրոցի սիրելի տեխնոլոգ՝ ընկեր Զառայի, գործն իհարկե՛ գլուխ չէր գա։ Նա էլ իր ջոկատի ճամբարականների ու օգնական ընկեր Քրիստինեի հետ միացավ մեզ ու սկսեցինք միջավայրի ձևավորումը։ Սովորողների հետ ստացան անհրաժեշտ երանգի ներկանյութը, ծանոթացան ներկելու հմտություններին։ Մեր ծրագրի ղեկավար ընկեր Տաթևն էլ անմասն չմնաց այս աշխատանքից․․․ Միասնական ուժերով ներկեցինք սենյակի խոռոչները, ջեռակները։ Ընկեր Էդմոնի օգնությամբ ազատեցինք սենյակը ավելորդ իրերից, կարի ու ձևի մասնագետներ՝ Մերի Խանջյանի և Թերեզա Թումանյանի օգնությամբ էլ չափեցինք, ձևեցինք վարագույրները։

Ֆոտոշար

Շարունակելի․․․

Մեր նոր ընթերցասրահի բացումը