Առաջադրանքների փաթեթ 13-17 սեպտեմբերի

5.2 դասարան

13 Երկուշաբթի

Քննարկում ենք <<Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը>> կերպարների վերլուծություն։

Դասարանական աշխատանք

<<Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը>> պատմվածքի գաղափարի քննարկում։

Շարադրի՛ր մտքերդ <<Ի՞նչ է գողությունը>> թեմայի շուրջ։ Չմոռանա՛ս վերլուծությունդ հրապարակել բլքգում։

14 երեքշաբթի

Տանը

 • Ո՞ր շարքերում են բառերը դասավորված այբբենական կարգով։

1. այգաբաց, այգեբաց, այգեգործ, այգեգործություն, այգեպան

2. բախտ, բախտավոր, բակ, բաղադրիչ, բաղաձայն

3. թավիշ, թատերագետ, թարգմանել, թարթիչ, թիթեռ

4. լավատես, լավորակ, լեգենդ, լեռնային, լեռնալիճ

5. երանգ, երանելի, երաշխիք, երաշտ, երգ

6. զանգ, զավակ, զարդարել, զարմանալ, զբաղվել

7. կատու, կարապ, կղզի, հազար, հաղթել

Կապակցությունների իմաստն արտահայտիր մեկ բառով։

Բուրդ տվող

Հոգի խռովող

Դեմքի գիծ

Պատիժ տալ

Խորհուրդ տվող

Բարի սիրտ ունեցող

Գինի վաճառող

Պտուղ տվող

Կուռք պաշտող

Միտք անել

Տրված բառերում գտի՛ր թաքնված արմատները։

Ընկուզենի

Ծուլություն

Ջրազուրկ

Գուժել

Լուսանալ

Ձնաբուք

Այս հղումով կարդա՛ քեզ հետաքրքրող տեղեկությունը և ընկերներիդ համար հակիրճ և հետաքրքրական (բանավոր) պատում պատրաստիր։

15 չորեքշաբթի

հինգշաբթի

Կատարել առաջադրանքները

25.Տրված բառերը հնչյունախմբերի են բաժանված: Ուշադրությո´ւն դարձրու դրանց մեջ մտնող ձայնավորներին ու բաղաձայններին և պատասխանի´ր հարցերին:

Մարդասեր — մար-դա-սեր, կառապան — կա-ռա-պան, ձեռագիր

-ձե-ռա-գիր, հեռագիր-հե — ռա-գիր, մեղեդի — մե-ղե-դի, բարեկամ

-բա-րե-կամ,աշակերտ — ա-շա-կերտ, ուրիշ- ու-րիշ, օղապարան

-օ-ղա-պա-րան, օրինակ — օ-րի-նակ:

Վանկը քանի՞ հնչյունից կարող է կազմվել:

Վանկում ինչպիսի՞ հնչյունի առկայությունն  է պարտադիր:

26. Նախորդ վարժության օրինակով՝ տրված բառերը վանկերի բաժանի´ր (փակագծում տրված է դրանց քանակը):

Արահետ (3), կածան (2), հերոս (2), բերանբաց (3), արկածային

(4), արդարադատ (4), կարգապահ (3), հերթական (3),

մատակարարել (5), ազատասեր (4):

27.Տրված են վանկեր: Վերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանված) բառերը:

Օրինակ՝

թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև, ա-րև-մուտք, ա-րև-կող, Տա-թև:

Բ. Տե-րե-վա-թափ, անձ-րե-վա-յին, ա-րե-վոտ, հե-վալ, բե-վե-ռա- յին, ձե-վա-կան, թե-վա-վոր, ու-ղե-վոր,սե-վա-նալ:

28.Տրված բառերը վանկատի´ր (վանկերի բաժանի՛ր): Ընդգծի՛ր այն  ևերը, որոնք վանկատման ժամանակ երկու տառով (ե, վ) չեն գրվում:

Սևուկ, թեթևություն, անձրև, բարևել, կարևոր, արևշող, թևանցուկ, տևական, թեթև:

17 ուրբաթ

Կարդալ Սարոյանի <<Գողացված հեծանիվ>> պատմվածքը։

Առաջադրանքների փաթեթ 13-17 սեպտեմբերի

4.1, 4.2 և 4.3 դասարաններ

13 երկուշաբթի

Ավարտին հասցնել տեքստային առաջադրանքները։ Նախապատրաստվել հեքիաթի դերային ընթերցանությանը։

14 երեքշաբթի

Դասարանական աշխատանք

Ներբեռնի՛ր և կատարի՛ր առաջադրանքները։

Տանը

 1. Տրված հնչյունները գործածելով` հնարավորինս շատ բառե’ր կազմիր: Մրցի’ր ընկերոջդ հետ:

Ն, կ, ե, ու, յ, ղ, ա, ր, տ:

 • Հնչյունների տեղերը փոխելով` նոր բառե’ր  կազմիր:

Երգ…………., զոր……….., ձոր………….., աղտ……….., գես……….., ծլել……………….,

դրամ…………, ծառա…………….., կարապ……………, ափսոս……………….,

հարս……….., կաղին………………:

 • Կազմի՛ր բարդ բառեր:

տերև              աչք

իջևան             ծածկել

արև                տուն

սև                    վառել

Գրի՛ր մեկ բառով։

Կճղակ ունեցող-

Սմբակ ունեցող-

Թև ունեցող-

Պոչ ունեցող- Ձայն ունեցող

Ի՞նչ մասնիկով են նման այս բառերը: Այդ մասնիկը գրի՛ր՝

Հիմա գրի՛ր՝ ի՞նչ է ցույց տալիս այդ մասնիկը:

 1. Տրված արմատներով բարդ բառեր կազմի՛ր:

Անուշ                        հեր

Վատ                         խիտ

Սև                              հոտ

Մայր                         մարդ

1. Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:

Ճանկ                                      անհագ

Կտրիճ                                   տնակ

Խրճիթ                                    մեգ

Մառախուղ                           քաջ

Անկուշտ                                ճիրան

15 չորեքշաբթի

Կարդա՛ առակը և կատարի՛ր առաջադրանքները։

16 հինգշաբթի

Դասարանում

Կարդացել, քննարկել ենք <<Առաջին օրը դպրոցում>> պատմվածքը։

17 ուրբաթ

Տանը

Առաջարկում եմ կատարել տեքստային առաջադրանքները։

06-10 սեպտեմբերի․ առաջադրանքների փաթեթ

4․1, 4.2 և 4.3 դասարաններ

06 սեպտեմբերի

Գծիկի փոխարեն տեղադրի՛ր ձայնավոր հնչյուններ և յուրաքանչյուր տարբերակում ստացի՛ր երեքական բառ։

Ս-ր

Թ-փ

Ծ-ռ

Թ-ք

Լ-ր

Գծիկի փոխարեն բաղաձայն հնչյուններ տեղադրի՛ր և բառեր ստացի՛ր։

Խա-, թու-, -եր, -ող,  -առ, -ույր

Գրի՛ր բառեր, որոնց մեջ երեք ձայնավոր հնչյուն կա։

Օրինակ՝ ապակի

Գրի՛ր բառեր, որոնք սկսվում և ավարտվում են ձայնավոր հնչյուններով։

Գրի՛ր բառեր, որոնք սկսվում և ավարտվում են բաղաձայն հնչյուններով։

07 սեպտեմբերի

երեքշաբթի

Կարդա՛ առակը և կատարի՛ր առաջադրանքները։

Կարդում ենք Սարոյան <<Վիրավոր առյուծն ու կրիան>>

08 սեպտեմբերի

չորեքշաբթի

Կատարի՛ր առաջադրանքները

1.Գրի՛ր մեկ բառով։

մարդ, որը լողում է

մարդ, որը հեծանիվ է քշում

մարդ, որը մեքենա է վարում

մարդ, որը ճամփա է գնում

մարդ, որն առաջնորդում է

 մարդ, որը որս է անում

 մարդ, որն անցնում է ինչ-որ տեղով մարդ, որը գնումներ է կատարում

2. Եթե նախադասությունները ճիշտ դասավորես, կիմանաս դելֆինների հետաքրքիր սովորության մասին։

Գիտնականները պարզել են, որ դելֆիններն այդ գիտակցաբար չեն անում։

Նրանք օգնում են մարդկանց մնալու ջրի վրա և հրում են դեպի ափ։

Կան բազմաթիվ պատմություններ այն մասին, թե ինչպես են դելֆինները փրկում խեղդվոդ մարդկանց։

Ուղղակի նրանք իրոք սիրում են հրել զանազան առարկաներ։

Չնայած այս ամենին՝ հայտնի է, թե դելֆինները որքան են սիրում մարդկանց և ատում շնաձկներին։

3.Իմաստով մոտ բառերը գրի՛ր իրար դիմաց։         

ճախրել           փոթորիկ                                    

սանդուղք        ձի                                                   

մարտ               աստիճան                     

մրրիկ               հանդարտ                        

զվարթ              սառը                                            

նժույգ               թռչել                                              

պաղ                 կատար                                         

մեղմ                 աշխույժ                           

գագաթ            պատերազմ                   

4. Բառարանից օգտվելով, գտի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:

Դուրեկան                                                        

հարուստ

ծառա                                                        

hայտնի

աջակցել       

 աղքատ

09 սեպտեմբերի

հինգշաբթի

Մասնակցե՛ք սեպտեմբեր ամսվա մայրենիի ֆլեշմոբին։

10 սեպտեմբերի

ուրբաթ

Հանգստյան օրերին առաջարկում եմ կարդա՛լ Վիլյամ Սարոյանի <<Ես>> պատմվածքը և նկարել դուր եկած հատվածը։ Չմոռանա՛ք աշխատանքը հրապարակել ձեր ուսումնական բլոգներում։

06-10 սեպտեմբերի առաջադրանքների փաթեթ

5. 2 դասարան

Կատարե՛լ առաջադրանքները։

2.Ինչո՞ւ են հայերեն տառերը միասին «այբուբեն» կոչվում: Ի՞նչ է նշանակում «Այբբենարան»:

3.Տրված տառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացել:

Ճ, ջ, ժ, ձ, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ,բ, ս, մ, ո, կ, ը, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ:

Ա, բ, գ,  ե, է, ը,

4.Զննի՛ր ուղղագրական բառարանը և պարզի՛ր, թե բառերն ինչպե՛ս (ինչ կարգով) են դասավորված:

5.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Եղինջ, շյուղ, պատշգամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա. սրճեփ:

6.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Մթերք, մղկտալ, մողես, մխիթարել, մատյան, միլիոն, մրջյուն, մեղավոր:

7.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Երբևէ, որևէ, այժմյան, դաստիարակ, գաղտնի, ելևէջ, արդուկ, երբեք, գզվռտոց, երախտիք, որևիցե, զվարթ, ականջօղ, բերրի, օրրան, տարրական, մրրիկ, թղթակից, զարթնել, հեքիաթասաց:

8.Այբբենական կարգով դասավորի՛ր՝

ա) սենյակիդ իրերի անունները,

բ) սիրածդ գրքերի անունները,

գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր ունենալ:

9.Մեկ տառ փոխելով տրված բառերից ստացի՛ր նոր բառեր:

Օրինակ՝

որդ — արդ (հիմա), երդ, որբ, որթ, որձ, որմ (պատ), որջ, որս:

Հորդ, հարդ, ուղտ, աղտ, գիրք:

10.Խմբերից ընտրի՛ր իմաստով մոտ մեկական բառ և զույգեր կազմիր:

Ա. Հնչել, հնչյուն, բարեհունչ, հնչեղ:

Բ. Գեղեցկաձայն, ձայնել, ձայնեղ, ձայն:

Լրացուցիչ

Ի՛նքդ փորձիր նմանատիպ առաջադրանքներ կազմել։

07 սեպտեմբերի

Կարդում ենք Սարոյան․ Կարդա՛ առակը և կատարի՛ր առաջադրանքները։

08 սեպտեմբերի

Կարդա՛ <<Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը>> պատմվածքի առաջին հատվածը։

09 սեպտեմբերի

հինգշաբթի

Գործնական քերականություն փաթեթից կատարի՛ր տրված առաջադրանքները։

23. Տրված բառերի մեջ մտնող հնչյունները գրի՛ր (փակագծում տրված Է, թե քանի՞ հնչյուն կա):

 Օրինակ՝

ասեղ (4) — ա, ս, ե, ղ:

Արմատ (5), երերալ (7), երազ (5), որոտ (5), տերև (5), որոշում (7), երևելի (8):

24.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

եղևնի — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Երիտասարդ, ոլոռ, ողնաշար, հրշեջ, գրքույկ, բարև, կարևոր, բաճկոն, ոտք, երամ:

Հիշի՛ր

Հնչյունը լսվում  և արտասանվում է, իսկ տառը գրվում  է: Տառը հնչյունի նշանն է:

Հայերենում երեսունվեց հնչյուն կա: Դրանք արտահայտվում են երեսունինը տառերով:

Երեսունվեց հնչյուններից վեցը ձայնավորներ են (ա, է, ը, ի, օ, ու), իսկ երեսունը՝ բաղաձայններ (բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ):

Է և ե տառերը  է հնչյունի նշաններն են:

Օ և ո տառերը  օ հնչյունի նշաններն են:

Ե և ո տառերը կարող են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտել (ե-յէ, ո-վօ):

Մեկից ավելի հնչյուն է  արտահայտում նաև և տառը (կա՛մ էվ, կա՛մ  յէվ):

10 սեպտեմբերի

ուրբաթ

Կարդալ <<Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը>> պատմվածքն ամբողջությամբ։

01․09-04.09 աշխատանքային փաթեթ

01 սեպտեմբերի

չորեքշաբթի

Ծանոթանալ <<Իմ ուսումնական ամառը>> նախագծին և առաջարկներ անել։

02 սեպտեմբերի

Հինգշաբթի

<<Ինչպես եմ անցկացրել իմ ամառային արձակուրդը>> թեմայով գրավոր կամ բանավոր պատում ներկայացնել։ Աշխատանքի բոլոր սկզբունքները ներկայացված են նախագծում։

Լրացուցիչ աշխատանք

Կատարի՛ր տրված առաջադրանքները։

Տրված բառերում գտի՛ր թաքնված արմատները։

Ընկուզենի

Ծուլություն

Փութաջան

Ջրազուրկ

Գուժել

Լուսանալ

Ձնաբուք

Յուրաքանչյուր բառի հնչյունները վերադասավորիր այնպես, որ նոր բառ ստանաս:

Ափսե, գեր,սարդ, վիճակ, թանաք, կանթ, նուշ, մական, հյուս, մուկ, տեգ, ուլ, թութ:

Բառերի սկզբից և վերջից ավելացրո՛ւ մեկական հնչյուն և նոր բառ ստացիր:

Վազ, կար, շուն, ական, վար, բար, հեր, որ:

Տրված հնչյուններնն այնպես դասավորիր, որ բառեր ստանաս:

Ա մ ի ք-

Ռ ա թ ո –

Ռ ե ձ ք —

Կ ա ժ բ ա –

Ղ ն ի ա կ

Ք ո ս խ

Տ ք ի մ —

Ր ի պ ն ա –

Կ չ ա կ ա –

Ընթերցումներ բարձունքին

Ընթերցանության նյութերի ընտրանի 4-րդ և 5-րդ դասարանցիների համար։

Հ․ Թումանյան

Ո՜նց է ժպտում իմ հոգին
Չարին, բարուն,― ամենքին.
Լույս է տալիս ողջ կյանքիս
Ու էն ճամփիս անմեկին։

****

Ո՞վ է ձեռքով անում, ո՞վ,
Հեռվից անթիվ ձեռքերով.
— Ջա՜ն, հայրենի՛ անտառներ,
Դուք եք կանչում ինձ ձեր քով։

****

իեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին.
Երկրից անցվոր, երկրի փառքին անհաղորդ է իմ հոգին.
Հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր,
Վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ է իմ հոգին։

Չարենց

Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս –
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի.
Թե ուզում ես չսուզվել ճահճուտները անհունի –
Պիտի աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս:
Այնպե՜ս արա, որ կյանքում ո՜չ մի գանգատ չիմանաս,
Խմի՜ր թախիծը հոգու, որպես հրճվանք ու գինի.
Որքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս –
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի…

*****

Ինչ որ լավ է՝ վառվում է ու վառում,
Ինչ որ լավ է՝ միշտ վառ կմնա.
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։
Մոխրացի՛ր արևի հրում,
Արևից թող ոչինչ չմնա, —
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։

*****

Թե կտոր տեսնես մի ամպի— ասա՝ սա ուրի՜շ է արդեն.
Թե նստես, թե իջնես թամբից— ասա՝ սա ուրի՜շ է արդեն,
Վերադարձը դարձ չէ այլևս և ո՛չ էլ կրկնություն հնի,
Քո անցած ամե՛ն մի ճամփին ասա՝ սա ուրի՛շ է արդեն։

*****

Ընթացի՛ր դու, մա՛րդ, անդադար, որ ոչինչ քեզ երազ չթվա,
Որ լինես անվախճան ու հար — ու ոչինչ քեզ երազ չթվա,
Որ զգաս, շոշափես դու կյանքը՝ մշտախո՛սը դու այդպիսով —
Եվ դառնա աշխարհը՝ աշխարհ — ու ոչինչ քեզ երազ չթվա։

Կոմիտասյան շաբաթ

«Կոմիտասյան օրեր» նախագիծը իրականացվում է ուսումնական օրացույցով` սեպտեմբերի 24-30-ը:

Մասնակիցներ՝ 4.2 և 5․1 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ կոմիտասյան երգերի ու բանաստեղծությունների միջոցով, սովորողների գեղարվեստական ճաշակի, լեզվազգացողության ու բառապաշարի հարստացում:

Խնդիրները՝ 4-րդ դասարանում

 • Ծանոթացում Կոմիտասի գործունեությանը, ստեղծագործական ժառանգությանը
 • Գեղարվեստական պատկերների / համեմատություններ, փոխաբերություններ/ ծանոթացում, վերլուծություն
 • Բանաստեղծությունների ընթերցում, բերանացի ուսուցում
 • Հակաբացիլ կոմիտասյան երգերի տարածում
 • Սովորողների ստեղծագործական-որոնողական աշխատանքի հմտությունների զարգացում
 • Բառապաշարի հարստացում, կոմիտասյան բառերի վերլուծության և բառարանների ստեղծման միջոցով։

Բովանդակություն

Հուշեր՝ Կոմիտասի մասին

Արդյունքում ՝

Համագործակցային նախագծերի կազմակերպում, դասարանական, ընտանեկան  մեդիանյութերի ստեղծում, տարածում․