Առաջադրանքների փաթեթ․ 06-10 դեկտեմբերի

06 դեկտեմբերի

Երկուշաբթի

Բլոգներում հրապարակել ուսումնական առաջին շրջանի հաշվետու պատումները՝ անհրաժեշտ հղումներով։

07 դեկտեմբերի

Երեքշաբթի

Կարդում ենք արևմտահայերեն՝ Հուրի Աթթարեանի հետ։

08 դեկտեմբերի

Չորեքշաբթի

Հետաքրքիր է իմանալ

Կարդա՛ հետաքրիր փաստեր աշխարհի լեզուների մասին, առանձնացրո՛ւ և ներկայացրո՛ւ քեզ ամենից շատ դուր եկած տեղեկությունը։

Գործնական քերականություն 5 փաթեթից կատարիր տրված առաջադրանքները։

149. Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանող մի քանի բառ գրի´ր:

Օրինակ՝

Ինչպե՞ս մոտեցավ: — Արագ մոտեցավ: Իսկույն մոտեցավ: Լրջորեն մոտեցավ: Կամաց-կամաց մոտեցավ: Հազիվհազ մոտեցավ: Հետզհետե մոտեցավ: Եվ այլն:

Ո՞վ եկավ:
Ի՞նչը քաղցրացավ:
Տատը ի՞նչ է անում:
Գիրքը ի՞նչ է լինում:
Ինչպիսի՞շնիկ է:
Ինչպե՞ս գտավ:
Ե՞րբ եկավ;

150. Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանող մի քանի բառ գրի´ր:

Ի՞նչը վերջացավ:
Ո՞վ մտավ:
Տղան ի՞նչ արեց:
Անձրևը ի՞նչ եղավ:
Ինչպիսի՞ դաս էր:
Ո՞ր գզեստն է հագին:
Ինչպե՞ս մոտեցավ:
Ե՞րբ կգամ:
Ինչքա՞ն հետաքրքիր է:

151. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությանը բացատրի´ր:

   Ա                                Բ

Անտառ         —            խշշում է

աղջիկ           —            խաղում է

մարդ             —            կանգնում է

մեքենա         —            սլացավ

քամի              —           դադարեց

152. Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի´ր:

Ա                         Բ

Պար       —        պարում է
երգ         —        երգել է
կանչ      —         կանչել է
հարց    —        հարցրել է
կապ      —         կապում  է

153. Ա և Բ  խմբի բառերի տարբերությունը  գտի´ր (ի՞նչ են  ցույց տալիս, ի՞նչ հարցերի են պատասխանում): Բ խմբի ր ստերին ին՞չ անուն կարելի  է տալ:

Ա. Տղա, թանաք, խրճիթ, արգելք, բաժակ, բանալի, տատիկ, ուսուցչուհի, թռչուն, հեղեղ, դերձակ:
Բ. Հնձում ենք, խաղում  էինք, լուսավորում  ես, կտցահարեց, վազում էիք, թակում եմ, հեղեղել է, խռնվում են, շփոթեցի, բացել եք:

154. Տրված բառախմբերում պակասող բառերն ավելացրո´ւ , որ դառնան նախադասություննր:

Բակում մի երիտասարդ սրինգ ….
Երեխան քարերի մեջ ինչ-որ բան ….
Մի մարդ մութ գիշերով ձոր ….
Անձրևը անընղհատ ….
Արևի առաջին շողերի հետ քաղաքն աղմուկով ….

155. Նախորդ աոաջադրանքը կատարելիս ինչպիսի՞ բառեր ավելացրիր:

Դրանք բայեր են: Հին հայերենում «բայ» նշանակում է «խոսում է, ասում է»:

156. Ի՞նչ ընդհանրություն ունեն ընդգծված բառերը (ի՞նչ հարցի են պատասխանում, ի՞նչ են ցույց տալիս):

Արջը տանձ է ուտում:
Մեր բարդին սոսափում է:
Սևաչյա աղջիկը երգում է:
Միայնակ ծաղիկը սպասում էր վերջին քամուն:
Անվանի մարզիկի հետ հանդիպելու կգա՞ս:
Նա մոտեցավ խշշացող գետին:

Առաջադրանքների փաթեթ 06-10 դեկտեմբերի

4-րդ դասարան

Երկուշաբթի

Դեկտեմբերի 7

Դասարանում

Յուրաքանչյուր առածում տեղադրի՛ր ընդգծված բառի հականիշները։

Նախ մտածի՛ր, ․․․․․ գործն սկսի՛ր։

Ինքը՝ կարճ, լեզուն ․․․։

Ինչ որ ցանես, էն էլ․․․։

Թանկից ․․․ չկա։

Ինչպե՞ս կասես մեկ բառով

Ցուրտն ընկնել-

Դադար տալ-

Ճանապարհ դնել-

Փախուստի դիմել-

Լույսը բացվել-

Մութն ընկնել-

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը՝ գրելով է կամ ե։

-ղևնի, -ակ, վայր-ջք, գրեթ-, -ղ-գնուտ, բազմ-րանգ, -րգ, -սկիմոս, ապ-րջանիկ, -կ-ղեցի, -ղյամ, նրբ-րշիկ, -ռուզեռ, տի-զերք, -րթուղի։

Լրացրո՛ւ բաց թողնված օ կամ ո տառերը։

-ձիք, ան-թևան, ան-րսալի, ձկն-րս, բաց-թյա, -րորոց, տն-րեն, բար-րակ, շաբաթ-րյակ, հանր-գուտ։

Ձևով նույն, բաց իմաստով տարբեր բառեր գրի՛ր։

Օրինակ՝ բազուկ, հոտ, գլուխ․․․․

Գրի՛ր բառեր, որոնք ունեն մեկ տառի տարբերություն։

Օրինակ՝

Շուտ-շատ

Տանը

Ընթերցել և պատմել սովորել <<Ցանկությունների ծառը>> հեքիաթը։

Երեքշաբթի

08 դեկտեմբերի

Մի քանի նախադասությամբ հաշվետու պատում գրիր քո ուսումնական առաջին շրջանի ձեռքբերումների մասին։ Լավ կլինի, որ նախագծերի հղումներն էլ կցես։

Կարող ես նաև բանավոր պատումի տեսքով ներկայացնել։

Ուսումնական ձմեռ

Տևողությունը՝ դեկտեմբերի 6-19-ը։

Նախագծի նպատակը՝ ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում, ինքնագնահատում, հաշվետվությունների ներկայացում։

Խնդիրները՝

Ձեռք բերած հմտությունների, կարողությունների ներկայացում՝ անհատական, խմբային կամ ընտանեկան նախագծերի միջոցով

Ինքնագնահատում, ինքնաստուգում

Բլոգային խմբագրական աշխատանքներ

Աշխատանքի ուղղությունները

Բլոգների ուսումնասիրություն— Սովորողները վերանայում, խմբագրում են իրենց ու ըստ ցանկության՝ նաև ընկերների բլոգները։ Ուղղում են վրիպումները, սխալները, լրացնում բացթողումները։

Հաշվետվություններ-Սովորողները գրավոր կամ բանավոր պատումի տեսքով ներկայացնում են իրենց ուսումնական հաշվետվությունները՝ կցելով նաև իրականացրած տարաբնույթ նախագծերի հղումները։

Ինքնագնահատում, ինքնաստուգում— Սովորողները ներկայացնում են իրենց կարողությունները՝ պատմելով ձեռքբերումների ու բացթողումների մասին։ Փորձում են գնահատել իրենց ուսումնական առաջին շրջանի աշխատանքը և զարգացումը։

Անհատական նախագծեր— Յուրաքանչյուր սովորող հանդես է գալիս անհատական կամ ընտանեկան որևէ նախագծի միջոցով՝ ներկայացնելով իր նախասիրությունները կամ հետաքրքրությունները։ Նախագծային աշխատանքը կարող է ներառել նաև կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի առաջին շրջանի նախագծերից որևէ մեկը։

Աշխատանքի ընթացքը

Աշխատանքներն իրականացվելու են որպես ուսումնական ընթացքի բաղկացուցիչ։ Լրացուցիչ առաջադրանքները ներառելու են ընտանեկան և հետազոտական նախագծերը։

Նախագծի ամփոփում

Սովորողների բլոգներում հրապարկվում են վերը նշված աշխատանքների ամփոփիչ հղումները։ Լավագույն նախագծերը կամ հաշվետվությունները հրապարակվելու են դպրոցի ենթակայքում կամ դասավանդողների բլոգներում։

Առաջադրանքների փաթեթ 29-03 դեկտեմբերի

Երկուշաբթի 29

5-րդ դասարան

Գործնական քերականություն 5. կատարե՛լ առաջադրանքները

127. Ի՞նչ սկզբունքով են ընտրված յուրաքանչյուր շարքի բառերը: Բարձրաձայն կարդա´ և գտի՛ր, թե ո՞ր բառը դրան չի համապատասխանում:

Ա. Ամենաերկար, համաեվրոպական, հայելի, ամենաեռանդուն, կիսաեզրափակիչ, կիասեփ, վրաերթ:
Բ. Նայել, վայել, վայելել, վայելք, հայելանման, հայեր, ինքնաեռ, շղթայել, Կայեն, ծառայել:

128. Կետերի փոխարեն է, օ, ե,ո տառերից մեկը գրի´ր: Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ ճշտի´ր այդ բառերի գրությունը:

Միջ.րեի շոգից ու տ.թից կարծես ամ.ն ինչ հալվել ու ան.ացել էր: Թվում էր, թե բացի .ձերից ոչ մի կ.նդանի արարած չկա աշխարհում: Լավ .ր, որ նախ.րոք պատրաստվել .ինք: Կես.րվա տ.թին մնում .ինք մեր զով սենյակում, .րեկոն անցկացնում .ինք բաց.թյա տաղավարում:

129. Գրի´ր բառամիջում է ունեցող յոթ բառ: Այդ բառերով կազմի´ր նախադասություններ:

 130.Գրի´ր բառամիջում о ունեցող յոթ բառ: Այդ բառերով կազմի´ր նախադասություններ:

Երեքշաբթի

30 նոյեմբերի

Կարդա՛ Իսահակյանի <<Երգի հրապույրը>> լեգենդը, կատարի՛ր 1-3 րդ առաջադրանքները։

Չորեքշաբթի

01 դեկտեմբերի

Գործնական քերականություն 5 փաթեթից կատարի՛ր 132-136-րդ առաջադրանքները։

02 դեկտեմբերի

Հինգշաբթի

Քննարկի՛ր <<Երգի հրապույրը>> լեգենդի գլխավոր ասելիքը և կատարի՛ր հանձնարարված առաջադրանքները։

03 դեկտեմբերի

Ուրբաթ

Կարդում ենք Թումանյան

Համագործակցային նախագիծ` Արեգ Տոնոյանի հետ. կարդում ենք Թումանյանի քառյակները։

Մասնակիցներ՝ 4.1 դասարանի սովորողներ

Քառյակներ։

Վերջացա՜վ…
Կյանքս մաշվեց, վերջացա՜վ.
Ինչ հույս արի` փուչ ելավ,
Ինչ խնդություն` վերջը ցա՜վ։

Ա՛նց կացա՜ն…
Օրերս թռան, ա՛նց կացա՜ն.
Ախ ու վախով, դարդերով
Սիրտըս կերա՜ն, ա՛նց կացա՜ն։

Ո՞ւր կորա՜ն…
Մոտիկներըս ո՞ւր կորա՜ն.
Ինչքան լացի, ձեն ածի`
Ձեն չի տվին, լո՜ւռ կորան։

Ե՛տ չեկավ…
Գնա՜ց գնա՜ց, ետ չեկավ,
Անկուշտ մահին, սև հողին
Գերի մնաց, ետ չեկավ։


Մինչև էսօր իմ օրում
Մարդ չեմ տեսել ես շորում.
Մարդը մերկ է ու անինչ,
Սիրտ ունի լոկ իր փորում։

Քանի՜ մահ կա իմ սրտում,
Թափուր գահ կա իմ սրտում.
Չէ՛, դու էլ ես մահացու.
Մահի ահ կա իմ սրտում։

Կյանքից հարբած անցավոր,
Ահա դարձյալ անցավ օր,
Դու վազում ես դեպի մահ —
Մահը բռնում հանցավոր

Ե՛տ եկե՜ք…
Գարնան վարար գետ եկե՛ք
Անցա՜ծ օրեր, խի՛նդ ու սե՛ր,
Դարձե՜ք, իրար հետ եկե՜ք։

Հին աշխարհքը ամեն օր
Հազար մարդ է մտնում նոր,
Հազար տարվան փորձն ու գործ
Ըսկսում է ամեն օր։

Ո՜վ իմանա` ո՛ւր ընկանք,
Քանի՛ օրվա հյուր ընկանք,
Սերն ու սիրտն էլ երբ չկա`
Կրա՜կ ընկանք, զո՜ւր ընկանք։

Ինչքա՜ն ցավ եմ տեսել ես,
Նենգ ու դավ եմ տեսել ես,
Տարել, ներել ու սիրել,-
Վատը` լավ եմ տեսել ես։

Քանի՜ ձեռքից եմ վառվել,
Վառվել ու հուր եմ դառել,
Հուր եմ դառել` լույս տվել,
Հույս տալով եմ սպառվել։


Երազումս մի մաքի
Մոտս եկավ հարցմունքի.
― Աստված պահի քո որդին,
Ո՞նց էր համը իմ ձագի…

Մընացել է բերդը մեզ,
Հաղթանակի երթը մեզ.
Անց են կացել` ով կային,
Հիմի կգա հերթը մեզ։

Հոգիս` տանը հաստատվել —
Տիեզերքն է ողջ պատել.
Տիեզերքի տերն եմ ես,
Ո՞վ է արդյոք նկատել։

Ո՜նց է ժպտում իմ հոգին
Չարին, բարուն,― ամենքին.
Լույս է տալիս ողջ կյանքիս
Ու էն ճամփիս անմեկին։

Ի՜նչ ես թռչում, խև-դև սի՛րտ,
Հազար բանի ետև, սի՛րտ,
Ես ո՞նց հասնեմ հազար տեղ
Քեզ պես թափով, թեթև, սի՛րտ։

Աղբյուրները հընչում են
ու անց կենում,
Ծարավները տենչում են
ու անց կենում,
Ու երջանիկ ակունքներին
երազուն`
Պոետները կանչում են
ու անց կենում։

Ի՜նչ իմանաս ըստեղծողի
գաղտնիքները անմեկին.
Ընկեր տըվավ, իրար կապեց
Էս աշխարհքում ամենքին.
Բանաստեղծին թողեց մենակ,
մե՜ն ու մենակ իրեն պես,
Որ Իրեն պես մըտիկ անի
ամեն մեկին ու կյանքին։

Էնքան շատ են ցավերն,
ավերն իմ սըրտում,
Էնքան տըրտում կորան լավերն
իմ սըրտում…
Չեմ էլ հիշում չար ու խավար
էս ժամին`
Ե՛րբ են փայլել ուրախ օրերն
իմ սըրտում։

Հե՜յ ճամփանե՛ր, ճամփանե՛ր.
Անդարձ ու հին ճամփաներ,
Ովքե՞ր անցան ձեզանով,
Ո՞ւր գնացին ճամփաներ։― Տիեզերքում աստվածային մի ճամփորդ է իմ հոգին.
Երկրից անցվոր, երկրի փառքին անհաղորդ է իմ հոգին.
Հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռավոր,
Վար մնացած մարդու համար արդեն խորթ է իմ հոգին։


— Էս է, որ կա… Ճիշտ ես ասում. թասդ բե՛ր։
Էս էլ կանցնի` հանց երազում, թասը բե՛ր։
Կյանքն հոսում է տիեզերքում զնգալեն,
Մեկն ապրում է, մյուսն սպասում. թասդ բե՛ր։

Ո՞ր աշխարքում ունեմ շատ բան, միտք եմ անում` է՞ս, թե էն.
Մեջտեղ կանգնած միտք եմ անում, չեմ իմանում` է՞ս, թե էն.
Աստված ինքն էլ, տարակուսած, չի հասկանում ինչ անի.
Տանի՜, թողնի՜,- ո՞րն է բարին, ո՞ր սահմանում` է՞ս, թե էն։

Մեր կյանքը- կարճ մի վերելք,
Անցնել հանգիստ ամեն
տանջանք ու վայելք,
Ապրել անախտ, անցնել անհաղթ — հոգիանալ ու նորեն,
Նյութից զատված, անմահ աստած- վերադառնալ դեպ իրեն։

Կորցրել եմ, ո՞ւր գըտնեմ,
Տեղըդ իմաց տուր` գըտնեմ,
Ման եմ գալի էս մըթնում
Քեզ մոտ գալու դուռ գըտնեմ։

Ամբողջական փաթեթը կարդա՛ հղումով

Առաջադրանքների փաթեթ 29-03 դեկտեմբերի

4-րդ դասարան

Երկուշաբթի 29 նոյեմբերի

  1. Տրված արմատներով ուրիշ բառեր կազմիր:

Երգ

կարգ

միրգ

ձիգ

հաց

տոն

  1. Ընտրի’ր համապատասխան բառը:

Ցնծալ, ցնցել, հնձել, հունցել:

Ա) Մարդը ողջ օրը  —- խոտը:

Բ) Ամանորին ժողովուրդը   ․․․․․․․   ողջ գիշեր:

Գ) Մայրս գաթայի համար խմոր   ․․․․․    :

Դ) Ինքնաթիռի վթարի լուրը   ․․․․․․ մարդկանց:

  1. Գրի՛ր մեկ բառով

Հրդեհ հանգցնող մարդ

Քիչ տաք, գոլ

Անթթխմոր կաթնահունց հաց

Առվի, առվակի և այլ հոսող ջրերի ձայնը

Կարմիր և սև պտուղներ ունեցող հատապտուղ

  1. Գտի՛ր հականիշները և գրի՛ր իրար դիմաց։

Արևածագ                        նախորդ                                 ուրախ                        անվախ

առաջին                           նախաբան                             աղքատ                      սևահեր

հաջորդ                            այո                                          թուխ                           եդեմ

ոչ                                      վերջին                                   դրախտ                      ունևոր

քաջ                                   վերջալույս                              դժխեմ                        առույգ

վերջաբան                       վախկոտ                                քաջ                             դաժան

  1. Շարունակի’ր ըստ օրինակի:

Ապ – երախտիք – ապերախտ

Ան – վախենալ – անվախ

ան-համբերել-

Դժ – բախտավոր –

Արտ – գաղթական –

Նախ – քանակ –

Տ – գեղեցիկ –

չ-հավանել-

6. Տրված բառերը ճի’շտ դասավորիր և կարդա՛ նախադասությունները։

Մեսրոպ Մաշտոցը, հայոց, ստեղծել է, այբուբենը։

Ով, նա, աշխատի, կուտի։

Աշխատասեր, մրջյունները, միջատներ են։

Փայլփլում են, գիշերը, աստղերը, երկնքում, ամեն։

Երեքշաբթի

30 նոյեմբերի

Ներբեռնի՛ր և կատարի՛ր տեքստային աշխատանքը։

01 դեկտեմբերի

Չորեքշաբթի

Կարդա՛ <<Արտասովոր եղջերուն>> պատումը, և փորձի՛ր համառոտ պատմել։

02 դեկտեմբերի

Հինգշաբթի

Կատարի՛ր տրված առաջադրաքները։

Փորձի՛ր գուշակել հանելուկների պատասխանները։

Ինքը՝ պուճուր,

Շնորհքը՝ մեծ,

Բարուն՝ նեցուկ,

Ագահին՝ ցեց։

***

Բյուր կայծկլտուն սիրուն ձագեր՝

Շոր չունեն, նույն շորն են հագել։

Տրված արմատներով բարդ բառեր կազմի՛ր։

օդ-

բարդ-

մարդ-

օր-

Արմատների և բառերի յուրաքանչյուր եռյակից կազմի՛ր երկուական բարդ բառ։

ծանր, շոգի, քարշ-

սար, հարթ, վայր-

գիծ, ուղիղ, անկյուն-

ձյուն, շատ, ծաղիկ-

հարց, զրույց, կից-

տոն, փոռ, վաճառ-

թիվ, ամիս, նշան-

Ընդգծի՛ր բարդ բառերը։

Հանրագիտարան, փողհար, անբարեխիղճ, գովազդ, երկնակամար, բեմահարթակ, մեծահոգի, աշխարհամաս, դանդաղկոտ, ձիթապտուղ, յուղաներկ, մրցանակակիր, բանաձև, լուսաբաց։

Գրի՛ր նույնանունների բացատրությունները։

Քանոն-

Զատիկ-

Սփ-

Բութ-

Գրի՛ր մեկ բառով։

Զրույց անել-

կռիվ անել-

գրի առնել-

խաղ անել-

ներս գալ-

Տրված բառերով բառակապակցություններ կազմի՛ր։

Քարե-

վախկոտ-

քսան-

դեղնած-

քնքուշ-

Յուրաքանչյուր շարքում մեկ բառ ավելորդ է, ընդգծի՛ր այն։

Քաջ— արի, խիզախ, աներկյուղ, ուժ

Մեծ-խոշոր, հարոստ, հսկա, վիթխարի

Մշուշ-մառախուղ, մեգ, քամի, թուխպ

Կարմիր-ալ, բոսոր, գազարագույն, կարմրագույն

Արքա-թագավոր, մարտիկ, կայսր, գահակալ

Բառաշարքում ընդգծի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։

Մաքուր-անբիծ, կապույտ, ջինջ, զուլալ, բարակ, պարզ։

Անվանի՛ր մեկ բառով։

Մեղուներ բուծող-

մանկան բժիշկ-

սրտից բխող-

հայրենիքը սիրող-

մրջյունների բույն-

լույս տվող-

նավ վարող-

Իմ սեբաստացիական միջավայրը

Ներկայացնում են՝ Տաթև Սարգսյանը և Մարի Գևորգյանը․ 5.2 դասարան

Էլին Ժուարիս Ավդալյան

Ստեփանյան Մարիա

Աստղիկ Մեղրունի

Ալեն Նազարյան

Արեգ Դուրյան

Նարե Սարգսյան

Էվելինա Սաֆարյան և Իվետտա Բաբայան

Մանե Մաչկալյան և Ռազմիկ Մեսրոպյան