Անհատական աշխատաժամանակ 14-18 սեպտեմբերի

14 սեպտեմբերի․ երկուշաբթի

Ոսւումնական պարապմունքների նախապատրաստություն ֆիզիկական միջավայրում

Բլոգային աշխատանք

Էլ․ փոստի ստուգում

Առցանց դաս

15 սեպտեմբերի․ երեքշաբթի

0ր:45-09:00 — Սովորողների դիմավորում

09:00- 10:00 Բլոգային աշխատանք․ նախագծային աշխատանքների ամփոփում, էլ․ փոստի ստուգում

10:00-11:00 Առարկայական ծրագրի մշակում

11:00-11:45 Ուսումնական պարապմունք 4.2 դասարանի սովորղների հետ

Առաջադրանքների փաթեթների լրամշակում

12:55- 13:35 Ոսւոմնական պարապմունք 5.1 դասարանի սովորղների հետ

19:00 — Մասնակցություն սեբաստացի բաց համայնքի առցանց ժողովին

16 սեպտեմբերի․ չորեքշաբթի

08:45-09:00 Սովորողների ընդունում

09:00-09:45 Բլոգային աշխատանք

09:50-10:35 Ուսումնական պարապմունք 4.2 դասարանի սովորողների հետ

Աշխատանքային փաթեթների մշակում

11:20-12:05 Ուսումնական պարապմունք 5.1 դասարանի սովորողների հետ

Ուսումնական աշխատանքներ էլ․ փոստով

17 սեպտեմբերի հինգշաբթի

08:45- 09:00 սովորողների ընդունում

09:00-09:45 Բլոգային աշխատանք

09:50-10:35 Ուսումնական պարապմունք 5.1 դասարանի սովորողների հետ

10:40-11:25 Ուսումնական պարապմունք 4.2 դասարանի սովորողների հետ

11:25- 12:00 Էլ․ փոստի սպասարկում, հեռավար աշխատանք սովորողների հետ

12:00-13:00 Բլոգային աշխատանք, առաջադրանքների փաթեթների կազմում

18 սեպտեմբերի․ ուրբաթ

08:45- 09:00 սովորողների ընդունում

09:00-09:45 Էլ․ փոստի ստուգում, բլոգային աշխատանք

09:50-10:35 Ուսումնական պարապմունք 5.1 դասարանի սովորողների հետ

11:20—12:05 Ուսումնական պարապմունք 4.2 դասարանի սովորողների հետ

12:05-13:00 Օրվա ամփոփում, հաջորդ շաբաթվա անելիքների նախապատրաստում։

Կոմիտասյան օրեր

«Կոմիտասյան օրեր» նախագիծը իրականացվում է ուսումնական օրացույցով` սեպտեմբերի 25-30-ը:

Մասնակիցներ՝ 4.2 և 5․1 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ կոմիտասյան երգերի ու բանաստեղծությունների միջոցով, սովորողների գեղարվեստական ճաշակի, լեզվազգացողության ու բառապաշարի հարստացում:

Խնդիրները՝ 4-րդ դասարանում

 • Ծանոթացում Կոմիտասի գործունեությանը, ստեղծագործական ժառանգությանը
 • Գեղարվեստական պատկերների / համեմատություններ, փոխաբերություններ/ ծանոթացում, վերլուծություն
 • Բանաստեղծությունների ընթերցում, ուսուցում
 • Երգերի բերանացի ուսուցում, տարածում
 • Սովորողների ստեղծագործական-որոնողական աշխատանքի հմտությունների զարգացում

Թեմաներ

Խնդիրները՝ 5րդ դասարանում

Թեմաներ՝

Արդյունքում ՝

Համագործակցային նախագծերի կազմակերպում, դասարանական, ընտանեկան  մեդիանյութերի ստեղծում։

Նախագծի ամփոփում

Սարոյանական օրեր

Մասնակիցներ՝ 4-5րդ դասարաննի սովորողներ

Ընթացքը՝ Սեպտեմբերի 15- 30

Նպատակը՝ Սովորողներին ծանոթացնել Սարոյանի կյանքի հետաքրքիր դեպքերին և նրա ստեղծագործություններին։

Խնդիրները՝

Սարոյանական բառապաշարի հարստացում / նոր բառերի ուսուցում, բառային աշխատանքներ/

Սարոյանական աշխարհայացքի ձևավորում ՝ մարդասիրություն, կենսասիրություն․․․

Վիլյամ Սարոյան 4-րդ դասարանի առաջադրանքների մեդիափաթեթ

Վիրավոր առյուծն ու կրիան

Նապաստակն ու առյուծը

Առաջին օրը դպրոցումԱռաջին օրը դպրոցում

Ծիրանի ծառըԾիրանի ծառ

Ես

Ուսումնական փաթեթ 5-րդ դասարան

Թե ինչ կարող է պատահել, երբ գոհացնում ես անշնորհակալ մարդկանց

Թե ինչպես է քաղաքի ձեռնածուն հիմարացնում թագավորին

Պատմվածքներ

Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Հատվածներ <<Մարդկային կատակերգություն>> վիպակից

Յուլիսիս

Հոմեր

Թակարդը, Աստված իմ, թակարդը

Ճառ մարդկային քթի մասին

Մարդկային կատակերգություն

Յուլիսիս

Հոմեր

Լրացուցիչ ընթերցանության նյութեր

Իմ գերդաստանը

Հուշապատում

Վ. Սարոյան, մեդիափաթեթ

Տասը խորհուրդ

Պատմում է Վիլյամ Սարոյանը

Առակներ

Սրամիտ Երիտասարդը

Հյուսնի պատմությունը

Թե ինչ է լինում, երբ փորձում են գոհացնել մարդկանց

Երկու արաբների պատմությունը

Նապաստակն ու առյուծը

Վիրավոր առյուծն ու կրիան

Օգտակար հղումներ՝

Հայ մեծերը՝ http://www.anunner.com/

Սրամտում է Սարոյանը

Իր մասին պատմում է Սարոյանը

Բարի հսկան

Արդյունքում

4, 5-րդ դասարաններում

Առաջադրանքների փաթեթների ստեղծում, հրապարակում

Էլեկտրոնային ընթերցարանների ստեղծում

Ընտանեկան ընթերցումներ

5-րդ դասարանում

<<Իմ Սարոյանը>> թեմայով, հետազոտական աշխատանքների ներկայացում։

Ստեղծագործությունների բանավոր և գրավոր վերլուծություններ։

Մայրենի լեզվի առարկայական ծրագիր

Նախաբան․ մասնագիտական դիտարկումների իմ փորձից

Գործնական մայրենի լեզու

Մայրենի լեզվի դասավանդումը կրտսեր դպրոցում, այլ կերպ ասած՝ խոսքի մշակույթ առարկան, տասնյակ տարուց ավել, իմ աշխատանքային ուսումնասիրության առարկան է դարձել: Իմ այս մեթոդական հիմնավորման դրդապատճառը, մի խումբ ծնողների հարցադրմանն է ուղղված: Մենք՝ կրթահամալիրի դասավանդողներս, հաճախ ենք հանդիպում ծնողների համառ դիմադրությանը, ովքեր կարծում են, թե մայրենի լեզուն յուրացնելու համար ուղղագրական ու քերականական կանոն-սահմանումների ուսուցումը խիստ պարտադիր է: Իմ աշխատանքային փորձի, տարբեր հետաքրքրություններ և ունակություններ ունեցող սովորողների դիտարկման արդյունքում համոզվել եմ, որ մայրենի լեզուն յուրացնելու, այն ճանաչելու և կատարելագործելու ամենակարճ ճանապարհը խոսքի մշակումն է՝ այն անընդհատ հղկելու կարողության ձևավորումը: Սա անավարտ մի գործընթաց է, որը ուղեկցում է մեզ  ողջ կյանքի ընթացքում: Ահա՝ ինչու մեր կրթական ծրագրի հիմքը հենց լեզվագործունեության արդյունքում, մտքի՝ բանավոր ու գրավոր խոսքի կատարելագործումն է: Մտքի ծնունդը ստեղծագործական աշխատանք է, խոսքը՝ միտքը արտահայտելու գործնական կարողություն: Ոչ մի պարտադրանք կամ սահմանում չի կարող գործնական հմտություն փոխանցել մարդուն, առավել ևս՝ երեխային: Ուստի լեզուն յուրացնելու ամենաարդյունավետ միջոցը, այն ինչպես խաղալիք՝ շարունակ գործածելով, խաղալով, քանդելով ու հավաքելով ուսումնասիրելն է՝ դիտարկելը։

Լեզվի ուսուցումը նպատակաուղղված է`

Ընդհանուր դրույթներ

մայրենի լեզվի կարևորության գիտակցմանը

մայրենի լեզվի անաղարտության պահպանմանը

մայրենի լեզվով`  բանավոր և գրավոր խոսքի միջոցով, սեփական մտքերը, հույզերն արտահայտելու, մարդկանց հետ հաղորդակցվելու, շրջապատող աշխարհը և մարդկանց հասկանալուն, բնության, հասարակության և մարդու մասին գիտելիքներ ստանալուն.

լեզուն որպես մշակութային արժեքի ընկալմանը, այն կրելու, պահպանելու ու տարածելու անհրաժեշտության գիտակցմանը.

սեփական ստեղծագործական ունակությունները դրսևորելու և զարգացնելու, ինքնակրթության, ինքնադաստիարակության, ինքնակատարելագործման մղելուն:

Ուսուցման խնդիրները

Կրտսեր դպրոցում մայրենի լեզվի ուսուցման խնդիրներն են`

գրավոր ու բանավոր ճիշտ խոսքի և հստակ արտահայտման անհրաժեշտ հմտությունների մշակում.

սովորողի խոսքային ինքնարտահայտման պահանջմունքի պահպա­նում ու զորացում. մեդիահմտությունների անընդհատ զարգացման միջոցով  խոսքի, ստեղծագործական մտահղացումների հրապարակայնացում, հանրայնացում  (բլոգի, կայքի, սոցցանցի և վիրտուալ այլ միջոցներով).

վերլուծական ու նկարագրական հմտությունների, ստեղծագործական, քննադատական մտածողության  զարգացում.

լեզվաբանական գիտելիքների յուրացման և լեզվական նյութի միջոցով՝ սովորողների ընդհանուր կրթական հայացքների ընդարձակում.

hամացանցային տեղեկատվական դաշտում կողմնորոշվելու կարողություն, բառարաններից և տեղեկատու աղբյուրներից օգտվելու հմտու­թյան զարգացում։

Ուսումնական բնագավառը 4-5-րդ դասարաններում ներկայացված է հետևյալ դասընթացներով`

«Մայրենի լեզու» (շաբաթական 5 ժամ),

սովորողների ընտրությամբ մեդիալրագրություն դասընթաց (շաբաթական 4 ժամ),

սովորողի ընտրությամբ տնային աշխատանքը՝ որպես լրացուցիչ կրթության նախագիծ

Մայրենիի ուսուցումը կազմակերպվում է գրավոր և բանավոր խոսքի միջոցով

Կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցին համապատասխան դասավանդողը հեղինակային նախագծերը հրապարակում է իր բլոգում: Յուրաքանչյուր ուսումնական պարապմունքից առաջ հրապարակում է նաև օրվա անելիքը` անհրաժեշտ առաջադրանքներով, ուսումնական նյութերով և հղումներով, ինչպես նաև առանձին սովորողներին ուղղված լրացուցիչ առաջադրանքներով:

Ուսուցումը մշտապես հենվում է լեզվի իրական գործառության վրա՝ կարևորելով, որ սովորողը կարողանա միտքը ձևակերպել, անկաշկանդ հաղորդել. հասկանալ և հասկանալի լինել, խոսքը դարձնել հրապարակելի։ mskh.am սոցիալական ցանցը` կայքը` իր TV-ով, ռադիոյով, ենթակայքերով ու էլեկտրոնային ամսագրերով, դասարանական և անհատական բլոգները, այլ սոցիալական ցանցերում սովորողների անհատական էջերը ստեղծում են սովորողների խոսքային ինքնարտահայտման պահանջմունքի խթանման և բավարարման իրական միջավայր, շփման-հաղորդակցման ազատ և բնական պայմաններ: Խոսքի յուրացման աշխատանքը ստեղծագործական աշխատանք է, որը կապվում է սովորողի առօրյայի, գործունեության և միջավայրի (ընտանիք, բակ, թաղ, դպրոց), կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով որոշված ստուգատեսների-փառատոների, տոների-ծեսերի հետ: Այսպիսի միջավայրում, ուր ամեն պահի իր խոսքին հետևում են ընկերները, ուսուցիչներն ու ծնողները, ծանոթ ու անծանոթ մարդիկ, սովորողը գործնականում յուրացնում է անձնական կենսափորձի հետ կապված շարադրություն, տպավորություն, նկարագրություն, լուր, հարցազրույց, ռեպորտաժ, հաշվետվություն ստեղծելու հմտություններ, սովորում է նաև իրեն հետաքրքրող թեմաներով լրաքաղ անելով ու փոխադրելով, թարգմանություններ անելով, արձագանքելով այլոց խոսքին, մասնակցելով առցանց քննարկումների:

Ուսուցումը կազմակերպվում է ուսումնական թվային միջոցների լիարժեք և ամբողջական կիրառմամբ: Ուսումնական պարապմունքը կազմակերպվում է պրոյեկտորի, էլեկտրոնային գրատախտակի, համացանցի, անհատական համակարգիչների, ձայնագրիչի կիրառմամբ: Ուսումնական նյութերն ստեղծվում են` օգտագործելով համակարգչային նոր ծրագրեր: Թվային ձայնագրիչը, ֆոտոխցիկը, բջջային հեռախոսը և այլ թվային միջոցներ օգնում են ասելիքը ներկայացնել նաև լուսանկարներով, աուդիո-տեսանյութով` ամբողջացնելով ինքնարտահայտման հնարավորությունը:

Լեզվական գիտելիքների յուրացման աշխատանքը նաև հետազոտական աշխատանք է, որի ժամանակ սովորողը ինքնուրույն վերլուծում և համադրում է, օրինաչափություն գտնում, սահմանում: Որպեսզի սովորողը հանգիստ, հաստատուն և ինքնավստահ անցնի որոշակի ճանապարհ և ամեն հաջորդ քայլին ավելի ընդունակ դառնա ինքնուրույն առաջ շարժվելու, նրան առաջարկվող աշխատանքը  բավարարում է հետևյալ պայմաններին.
— մատչելի է այնքան, որ սովորողը ցանկանա և կարողանա հնարավորին չափ ինքնուրույն կատարել,
— համապատասխանում է սովորողի մտավոր, հոգեկան և բարոյական մակարդակին,
— նպաստում է սովորողի հոգևոր աշխարհի, արժեքային կողմնորոշման, աշխարհայացքային պատկերացումների ձևավորմանը։

Որևէ դասագիրք չի կարող լինել ուսումնական միակ կամ գլխավոր նյութը, տեղեկատվության միակ աղբյուրը. ուսումնական նյութերը անընդհատ թարմացվում-հարմարեցվում են սովորողին: Ուսումնական նյութերի հիմնական շտեմարանը մեդիագրադարանն է, որի բաժանորդն են սովորողն ու ուսուցիչը: Մեդիագրադարանն անընդհատ լրացվում է թվային (այլոց կողմից և տեղում` կրթահամալիրի սովորողների, ուսուցիչների կողմից թվայնացված) գրքերով, համացանցային ռեսուրսներով և կրթահամալիրի ուսուցիչների, սովորողների և այլոց ստեղծած տեսա-աուդիոնյութերով: Ուսումնական նյութեր ընտրելիս և հաձնարարելիս ուսուցիչը նկատի է ունենում նաև սովորողի ընդունակությունները և նախասիրությունները:

Մայրենի լեզվի պահպանության խնդիրը մայրենիի ուսուցչի մենաշնորհը չէ: Խնդիրների մի մասը ընդհանուր է հանրակրթական ծրագրում ընդգծրկված բոլոր բնագավառների դասընթացների համար: Հանրակրթական որևէ դասընթացի ծրագիրը, ուսումնական տվյալ բնագավառի հանրակրթական նպատակներից  բխող խնդիրներից բացի, ներառում է նաև լեզվական խնդիրներ.
— կարդալու (ըմբռնելու, փոխադրելու) կարողության ձևավորում և զարգացում.
— լսելու (ըմբռնելու, փոխադրելու) կարողության ձևավորում և զարգացում.
— որոշակի թեմայով խոսքի ձևակերպման կարողության ձևավորում և զարգացում.
— մայրենի լեզվի անաղարտության և զարգացման համար պատասխանատվության զգացման զարգացում:
Այլ առարկայի դասընթաց վարողը ոչ միայն ինքն է գրական մաքուր հայերեն խոսում, այլև հետևում է սովորողի խոսքին, խոսքային աշխատանք կազմակերպելիս համագործակցում է մայրենի լեզվի ուսուցչի հետ, տեքստեր առաջարկում մայրենի լեզվի ուսումնական պարապմունքներին` որպես վարժության նյութ:

Սովորողի ուսումնական աշխատանքը: Սովորողը գրագետ է դառնում խորասուզված մտավոր աշխատանք կատարելու ընթացքում։ Լեզվական-խոսքային կարողությունների զարգացմանն են ուղղված.

ա) ուսումնական նյութը` որպես խոսք, ըմբռնելուն ուղղված աշխատանք.

անծանոթ բառերի, եզրույթների բացատրություն,

նախադասությունների վերաշարադրելուն և հոմանիշ կառույցներով փոխարինելուն ուղղված աշխատանք, տեքստի փոխադրություն,

տեքստի վերլուծում, բովանդակության քննարկում, եզրակացության ձևակերպում,

մասնագիտական բառարանների, գիտահանրամատչելի, հանրագիտարանային գրականության գործածում և այլն.

բ) բանավոր և գրավոր խոսքի մշակման, լեզվական օրինաչափությունների յուրացման վարժությունների և առաջադրանքների կատարում.

գ ) խոսքային-արտադրական (ստեղծագործական) աշխատանք.

Վիքիդարանի և հանրագիտարանային հայալեզու կայքերում հոդվածների (քերականական, բնագիտական, մաթեմատիկական, հասարակագիտական, տեխնոլոգիական,  մարզական, արվեստի) առցանց խմբագրում-սրբագրում,

հետաքրիր, ուսումնական նյութերի թարգմանություն բլոգի, կայքի, ամսագրի, որևէ ուսումնական պարապմունքի համար,

ուսումնական պարապմունքների ժամանակ` բանավոր և ուսուցչի բլոգում,  mskh.am սոցիալական ցանցում` առցանց քննարկումների կազմակերպումը,

ուսումնական այլ նյութերի ստեղծումը.

դ) բանավոր խոսքի վերլուծում-խմբագրում. սովորողը գտնում է խոսքի քերականական-ոճական, հնչերանգային թերությունները, հիմնավորում փոփոխությունը (ուսանելի է  այդ նպատակով օգտագործել նաև այլ առարկաների դասերին սովորողի կազմած բանավոր խոսքի՝ բանավոր փոխադրության, խնդրի քննարկման այլ խոսքի ձայնագրությունները), հետևում է իր բանավոր խոսքին, այն հասկանալի դարձնելու և ճշգրտելու համար մի քանի անգամ (ինչքան անհրաժեշտ է) վերաշարադրում միտքը.
ե) գրավոր խոսքի վերլուծում-խմբագրում.  սովորողը գտնում է քերականական-ոճական, ուղղագրական, կետադրական թերությունները, հիմնավորում փոփոխությունը, աշխատում իր գրածի վրա, հասկանալի և ճշգրիտ դարձնելու համար, անհրաժեշտության դեպքում, մի քանի անգամ վերաշարադրում ու խմբագրում (նաև այլ առարկաների դասերի ժամանակ կազմած գրավոր խոսքը).
զ) ներկայացում (խնդիր, առաջարկ, տնային, ուսումնական-հետազոտական աշխատանքի ընթացքը, արդյունքը և այլն).
է) հետազոտական-ստեղծագործական աշխատանք. մեդիաօլիմպիադայի առաջադրանքի կատարում, հետազոտական նախագծի մշակում և իրականացում։ Նախագիծը կարող է առնչվել ուսուցվող լեզվաբանական թեմային, կարող է լինել կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցով որոշված ստուգատեսի, ստեղծագործական հավաքի ծրագրով որոշված աշխատանք, լրագրողական հետաքննություն և այլն.
ը) ստուգողական աշխատանք (ինքնաստուգում, ստուգում):

Ուսուցիչը կարևորում Է  կազմակերպված ու ճիշտ խոսքը, սովորեցնում իր խոսքը դիմացինի նկատմամբ վերաբերմունքի չափանիշ համարել։ Սովորողը սկսում է տեսնել իր խոսքի մի (մանավանդ՝ վերջնական) տարբերակի առավելությունը մյուսներից։ Նա այսպես նախ մշակում Է սեփական ոճի տարրերը, հետո՝ գրավոր և բանավոր արտահայտվելու իր ոճը, յուրացնում խոսքային վարքի կուլտուրան՝ սովորում է ըստ անհրաժեշտության խոսել, լսել, արձագանքել, մասնակցել քննարկումների, բանավիճել։
Լեզվական նյութը (տարբեր ոճի, ժանրի, տիպի տեքստերը, որ գործածվում են ուսուցման ընթացքում) անմիջականորեն ուղղված Է  լեզվի յուրացմանը՝ և´ գիտակցված, և՛ ոչ գիտակցված մակարդակով։ Բացի կոնկրետ առաջադրանքը կատարելուց, սովորողը նյութից ակամա վերցնում Է լեզվական կառույցներ ու կաղապարներ, սեփականում բառեր ու արտահայտություններ։
Լեզվական նյութի, կատարված լեզվական աշխատանքի ու զանազան շարադրությունների քննարկումները, զրույցներն ու բանավեճերն օգնում են, որ սովորողը մտքերը զրուցակցի համար հասկանալի ու փաստարկված շարադրել, լսել, տրամաբանված խոսել սովորի, մտածել՝ լսելու ընթացքում, իր և ընկերների խոսքում գտնել հակասություններն ու անճշտությունները, համոզել, ապացուցել, համաձայնել, հանդուրժել տարակարծությունը։
Լեզվաբանական գիտելիքների յուրացումը երկակի է  նպաստում սովորողի խոսքի մշակմանը։ Դա միաժամանակ և´ միջոց է դառնում, որ նա մտածի և խոսի, և´ հիմք՝ լեզվագործունեության հետագա զարգացման համար։ Մի կողմից՝ նա դատողություններ Է անում և ձևակերպում՝ յուրացնելով խոսքի որոշակի ոճ ու կաղապարներ, մյուս կողմից սովորում Է օրինաչափություններ ու դրանք գործածում խոսքում։ Լեզվական համակարգն ուսուցանող առաջադրանքների մեծ մասը (մանավանդ՝ թեմաներն ամփոփող) ուղղված է խոսքին։ Ուսուցիչն անընդհատ հետևում Է, որ սովորողի խոսքը կաղապարված ու միօրինակ չլինի, բայց և ենթարկվի ուսուցանված լեզվական օրենքներին և օրինաչափություններին։
Ուղիղ գրելու (ուղղագրությունը յուրացնելու) համար սովորողն աշխատում է ուսումնառության ամբողջ ընթացքում արտասանությամբ և գրությամբ տարբեր բառեր գործածելու, ուղղագրական օրենքներ ու կանոններ յուրացնելու, նաև՝ գրածը ճշտելու, կոնկրետ բառի ուղղագրության վրա ուշադրություն դարձնելու միջոցով։ Ուսուցչի խնդիրը նաև ուղղագրական բառարաններից օգտվել սովորեցնելը և այդ աշխատանքին վարժեցնելն է։

Ուսուցման նյութական միջավայրը

ուսումնական կաբինետ-ընթերցասրահ՝ անխափան անլար ինտերնետ կապով, ձայնային ուժեղարարով, դասավանդողի, սովորողների անհատական համակարգիչ, տեսագրող, ձայնագրող, լուսանկարող թվային միջոցներ.

ուսումնական անհատական թվային միջոցներ (պլանշետ, նեթբուք, նոթբուք), ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ.

դպրոցի, կրթահամալիրի այլ ուսումնական տարածքները, այդ թվում՝ բակը.

քաղաքը՝ թանգարան, ցուցասրահ, համերգասրահ, թատրոն, կինոթատրոն, մշակութային այլ կենտրոն, հուշարձան, փողոց, այգի.

հանրապետության գյուղ, քաղաք, տեսարժան վայր, ճարտարապետական կոթող, պատմության, բնության հուշարձան։

Մեդիամիջավայրը`

անհատական համակարգչում (պլանշետ, նեթբուք, նոթբուք) դասընթացի ծրագրով որոշված համակարգչային ծրագրեր, ուսումնական մեդիագրականություն, էլեկտրոնային առարկայական թղթապանակ).

դասարանի, դասավանդողի, սովորողի անհատական ուսումնական բլոգներ.

հանդեսներ՝ պատանեկան գործող և որպես ուսումնական նախագիծ ստեղծվող ամսագրեր

կրթահամալիրի մեդիագրադարան [3].

Ուսումնական TV և ռադիո խմբագրություններ

mskh.am, դպրոցի ենթակայքը, այլ ենթակայքեր, մանկավարժական ամսագրեր

վիրտուալ պահոցներ և ցանցեր (Soundcloud,  wordpress, YouTube, facebook,  googledrive, slideshow  և այլն).

այդ թվում նաև՝ աշխատանքային նյութի այլ փաթեթներ, ինչպես, օրինակ՝ Բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների լեզվաբանական խնդիրներ,  Լեզվաբանական ամառային դպրոցԼեզվաբանություն դպրոցականների համարՀ. Աճառյանի «Լիակատար քերականությունը», էլեկտրոնային բառարանների (օրինակ՝ nayiri.com), գեղարվեստական գրականության (ինչպես՝ Համահայկական էլեկտրոնային գրադարանԳրքամոլkoob.ru և այլ) էլեկտրոնային գրադարաններ.

ծրագրերի իրականացմանն առնչվող մեթոդական մշակումները՝ հեղինակային կրթական ծրագրերի հեղինակ մանկավարժական աշխատողների մշակած և թարգմանած հոդվածներ՝ «Դպիրի» Խոսքի մշակույթ, «Գրականություն» բաժիններում։

Ծրագրի իրականացման համար սովորողին և դասավանդողին անհրաժեշտ գործիքները` համացանցին միացված անհատական համակարգիչ (նոթբուք-նեթբուք-պլանշետ), տեսագրող, ձայնագրող, լուսանկարող թվային միջոցներ:

Համակարգչային անհրաժեշտ ծրագրերը`

տեքստի ստեղծման ծրագրեր (MS Office կամ համարժեք այլ).

թվային գրականության ընթերցանության համար (Adobe Reader, WinDjView reader և/կամ համարժեք այլ).

աուդիո-, տեսանյութի ստեղծման-մոնտաժման ծրագրեր (Adobe Premier Pro կամ համարժեք այլ).

աուդիո-տեսանյութի օգտագործման համար (Adobe Flash Player, համարժեք այլ).

Ուսուցման նյութը

Ընթերցանության նյութը` դասական և ժամանակակից մանկա-պատանեկան գրականության նմուշներ, հոդվածներ, գիտահանրամատչելի նյութեր, որոշվում է` հետևելով կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցին, ընտրվում է կրթահամալիրի մեդիագրադարանից, կրթահամալիրի կայքից և ենթակայքերից, էլեկտրոնային ամսագրերից, ԶԼՄ-ներից: Այդ թվում` գրաբար` գրականության ծրագրով նախատեսված հատվածներ հայ հին գրականությունից (հայ հին վիպերգության հատվածներ, Նարեկացու տաղեր և այլն), առակներ (խրատներ) Հին Կտակարանից, Նոր Կտակարանից, երաժշտության, ծեսի՝ ծրագրով նախատեսված շարականներ:
Լեզվական նյութը:  Սովորողի տեքստն է (գրավոր և աուդիո), որի սրբագրման-խմբագրման միջոցով սովորողը նաև յուրացնում է լեզվական գիտելիքներ, գործնական քերականական վարժություններ` կրթահամալիրում ստեղծված ուսումնական ձեռնարկներից, լեզվաբանական խնդիրներ:
Տեքստային աշխատանքը: Գրավոր և բանավոր շարադրում` տպավորություն, նկարագրություն և բնութագրում, լուր, ակնարկ, հարցազրույց,  օտար լեզուներից թարգմանություն, փոխադրում:

Մեդիա հմտություններ (գործիքներ, համակարգչային ծրագրեր,  կրթահամալիրի կայք): Լեզվական երևույթներն ուսումնասիրելիս սովորողները, կիրառելով դրանք, ստեղծում են նյութեր (տեքստեր, աուդիո և տեսանյութեր)՝ օգտագործելով ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ, հեռախոս, որոնք համակարգչային համապատասխան ծրագրերով մշակվում են, բերվում վերջնական տեսքի:

Ուսումնական նյութին ներկայացվող պահանջներ

Ուսումնական նյութը պետք է նպատակաուղղված լինի.

սովորողի մտածողության, երևակայության, ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը.

լեզվամտածողության, լեզվազգացողության զարգացմանը.

վերլուծելու, համադրելու, եզրահանգումներ անելու կարողությունների զարգացմանը

աշխարհճանաչողության ընդլայնմանր, գրական ճաշակի ու աշխարհայացքի ձևավորմանն ու զարգացմանը,

ստեղծական-հետազոտական ուսումնասիրություններ կատարելու հմտությունների զարգացմանը.

ինքնուրույն աշխատելու հմտություններ զարգացնելուն, նաև ինքնակրթությամբ զբաղվելուն:

Բառապաշարի հարստացմանը

Ուսումնական նյութը պետք է.

համապատասխանի նախատեսված տարիքին՝ իր լեզվական կառույցներով, բովանդակությամբ, ձևավորմամբ, ՏՀՏ հմտությունների կիրառմամբ

լինի խոսքային-լեզվական, ձևավորման, ծրագրային-տեխնիկական առումով գրագետ.

պարունակի կարճ կամ երկար ժամանակում լուծելի որոշակի խնդիր (խոսքային, ընթերցանության, լեզվաբական)

անհրաժեշտության դեպքում ունենա համապատասխան հղումներ (թեգեր)

Բանավոր խոսքի զարգացման մեթոդները կրտսեր դպրոցում

Մի քանի գործնական աշխատանքների օրինակներ

Աշխատանք ռոդարիական հնարներով․ Երևակայան երկանդամներ

Աշխատում ենք Դ. Սոկոլովի «Ծույլ գետ» հեքիաթի շուրջ

Խմբային աշխատանքի, վերլուծական, քննադատական մտածողության խթանմանն ուղղված աշխատանք․ խաղարկային դատարան

Հ․ Թումանյանի <<Չախչախ թագավորը>> հեքիաթի շուրջ

Ինչպես խթանել սովորողների ընթերցասիրությունը

Գիրքը կենսունակ է միայն այն դեպքում, եթե նրա ոգին ուղղված է դեպի ապագա:

Օնորե դը Բալզակ

Շատերըկարծումենորտեխնիկայիզարգացման նորդարաշրջանը հետինպլանէմղել ընթերցանությունը և գրքերին փոխարինելու են եկել համակարգչային խաղերն ու ֆիլմերը: Եսայդպեսչեմկարծումքանզի  ընթերցասիրությանը չիկարողխոչընդոտելոչմիտեխնիկականառաջընթաց: Ճի՛շտ հակառակը: Տեխնիկական առաջընթացը եկել է լրացնելու և առավել արդյունավետ դարձնելու կրթության որակն ու անհրաժեշտ ինֆորմացիաների հայթայթումը: Ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր առաջընթաց չի կարող գոյատևել առանց գրագետ ու ինֆորմացված հասարակության: Գրքերն իրենց դերը  չեն կորցրել, պարզապես կրթության ու ինֆորմացիայի մատուցման ձևերն են փոխվել: Ես շատ անգամ եմ լսել այլ դպրոցներում դասավանդող գործընկերներիս դժգոհություններն ու հուսահատ կարծիքներն այս թեմայի վերաբերյալ և փորձել եմ հասկանալ, թե ի՞նչն է նրանց այդպես մտահոգում: Կարծում եմ, որ պատճառն ամենևին էլ  <չսովորող, անհետաքրքրասեր > սովորողները չեն: Պարզապես պետք է ընդունել, որ հանրապետության բազմաթիվ դպրոցներումդասավանդվողծրագրերնուհնացածգրադարան — հաստատություններըսպառելենիրենց գրավչությունըուդուրսմղվելընթերցող սովորողներիուշադրությունից: Ես բազմիցս հնարավորություն եմ ունեցել դիտարկելու մեր կրթահամալիրում իրականացվող դասապրոցեսները և սեփական փորձից ելնելով ` կարող եմ համոզված պնդել.

Ընթերցասիրությանը խթանելու համար հարկավոր է սովորողների մեջ հետաքրքրություն և ուսումնասիրելու ցանկություն առաջացնել:  Հարկավոր է բորբոքել հայտնագործելու ու փնտրելու ցանկությունը: Եթե յուրաքանչյուր ուսուցչի հաջողվի ինֆորմացիայի փնտրտուքը կամ ընթերցանությունը հաճելի աշխատանքի վերածել, ապա հարկ չի լինի բողոքել շարունակ աճող անտարբերությունից: Ներկայիս հարուստ ինտերնետային կապն ու համակարգչային բազմաթիվ ծրագրերը կարող են խթանել գրքերի ու բառարանների հանդեպ հետաքրքրությունն ու դրանք կարևորելու, խնամքով պահպանելու մոտեցում ձևավորել: Երբ սովորողը նյութ ստեղծելու, այն ձևավորելու, հրապարակելու կամ տպագրելու հնարավորություն ունենա, կսովորի նաև գնահատել ու խնամքով վերաբերվել տպագրված գրքերին:  Օտարալեզու կայքերից նյութեր ընթերցելու և թարգմանելու գործընթացը առաջին պլան կմղի բառարանների գործածությունը  նաև էլեկտրոնային բառարաններից օգտվելու հմտություններ կձևավորի, իսկ տպագիր բառարանները կդադարեն մեր ինտերիերի ձևական բաղկացուցիչը լինելուց ու գրապահարանների խորքում պահված դարակներից կհայտնվեն սովորողների սեղանին:  Մեծահասակների դժգոհությունները, խորհուրդ- խրատները չեն կարող սեփական գործողությունների համար պատասխանատու և ազատ անհատ դաստիարակել: Անհատը կերտվում է սեփական աշխատանքի, ինքնափնտրտուքի, ինքնուրույն համոզմունքների ձեռքբերման ճանապարհին: Ընթերցանությունը ինքնանպատակ չէ, այն մտավոր աշխատանք է, որի արդյունքում  ձևավորվում է  ընթերցասեր, սեփական ոճն ու ճաշակը ունեցող, մտածող մարդը: Այսպիսով՝  ընթերցասեր անհատի ձևավորումը նաև հասարակական պահանջ է:

Բլոգային ուսուցումը ինքնուրույնության նոր աստիճան, անհատականացված կրթության կազմակերպիչ

Ոսումնական գործընթացի բլոգային կազմակերպումը կրթահամալիրում սկսեց գործել  2010-2011թվականներին։ Ամենասկզբում բլոգավարությունը փորձարկվեց կրթահամալիրի մի քանի փորձառու ուսուցիչների կողմից, հետո, աստիճանաբար տարածվեց ու պարտադիր դարձավ յուրաքանչյուրիս համար։ Տարիներ առաջ բլոգավար դառնալու միտքը ինձ անհասանելի էր թվում։ Կրթահամալիրում աշխատանքային փորձ ունենալով հանդերձ, չէի պատկերացնում, թե բլոգավարությունն ինչպե՞ս կարող է դասավանդողի ամենօրյա աշխատանքի կարևոր բաղկացուցիչը լինել։ Իսկ հիմա՝ դժվար է հակառակը պատկերացնել։ Բլոգս ինձ համար մի գրավիչ ու հարազատ մեդիահարթակ է դարձել, ազատության ու ինքնուրույնության նոր աստիճան, ինքնազարգացման ու ինքնարտահայտման անփոխարինելի տիրույթ։ Կարծում եմ ՝ այսպես է մտածում յուրաքանչյուր սեբաստացի բլոգավար։ Յուրաքանչյուրիս համար մեր ուսումնական բլոգը ինքնակրթության, ինչպես նաև սեբաստացիական համերաշխության դրսևորման՝ հաղորդակցության-ճանաչողության անփոխարինելի մեդիահարթակներ են դարձել։

Բլոգային ուսուցումը բեկումնային փոփոխություններ մտցրեց իմ մանկավարժական գործունեության մեջ․ ամբողջովին փոխեց աշխատանքիս կազմակերպումը։ Հեղինակային մանկավարժությամբ զբաղվելը փաստացի, ամենօրյա գործունեություն դարձավ, առանց որի դժվար է պատկերացնել ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը։ Բլոգային աշխատանքի ընթացքում, որպես հեղինակային ծրագրի կազմակերպիչ, ես ավելի ինքնուրույն ու ազատ եմ՝ միևնույն ժամանակ պատասխանատու, իմ կատարած ամենօրյա աշխատանքի համար։ Անկեղծորեն պետք է նշեմ, որ հեշտ չէր հրաժարվել, ինձ համար հեղինակություն վայելող ուսուցիչներիս ստեղծած, մեր հեղինակային մանկավարժության խորհրդանիշը դարձած  ուսումնական փաթեթներից, որոնց օգնությամբ նաև ինքս եմ մասնագիտական հմտություններ ձեռք բերել։

Այս ամենը գիտակցելով հանդերձ, այժմ ինքս եմ խրախուսում սովորողներիս առավել ինքնուրույն հանդես գալ, ազատ լինել դասագրքային ու ծրագրային պարտադրանքից։ Կարծում եմ, որ բլոգային անհատական աշխատանքը ամենից առաջ ուղղված է մարդու՝ սովորող-սովորեցնողի անհատականացված ուսուցմանը, ինքնազարգացմանը։ Բլոգային ուսուցման բերած անհատական աշխատանքի արդյունքում ջնջվում են բոլոր տեսակի անջրպետները։ Այս կարևոր մեդիահարթակում յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ քո ուսուցիչը՝ անկախ տարիքից ու աշխատանքային փորձից։ Յուրաքանչյուրը ճանաչելի է իր կատարած աշխատանքով, բերած թարմությամբ ու մտքի թռիչքով։ Ուսուցումն այս տիրույթում բազմազան խթաններ ունի․այն ոչ մի դեպքում սերտում չես անվանի։ Ընթերցանության նյութերի բազմազանության մեջ ընտրելու, ընթերցելու, թարգմանելու-ներկայացնելու, հրապարակային մտածելու ու ճանաչողություն ձեռք բերելու անսահման տարածք է ուսումնական բլոգը յուրաքանչյուրիս համար։

Մի՞թե ինքնակրթության կարևորության գիտակցմանը,  անձանձրույթ ուսուցմանը չեն ուղղված մեր ջանքերը։  Որպես դասավանդող կարող եմ փաստել, որ բլոգային ուսուցումը շարունակ նոր հմտություններ ու որակներ է փոխանցում ինձ ու սովորողներիս։ Իմ առաջիկա աշխատանքի կազմակերպումը ես տեսնում եմ բլոգային ուսուցման ընձեռած բազմաշերտությունը համադրելու միջոցով , ավելի կոնկերտ կազմակերպել յուրաքանչյուր սովորողի անհատական զարգացման գործընթացը։ Կարևորը ուսուցումը ձանձրալի չդարձնելն է։

Գնահատում․ իմ մոտեցումները

Գնահատումը ուսումնական գործընթացի կարևոր խթանն է ։ Ուսումնական գործընթացում գնահատման չափանիշները անփոփոխ են ու բխում են սովորողի առաջընթացի շահերից։ Գնահատման նպատակը սովորողի ձեռք բերած կարողությունները, ձեռբերումները գրանցելու և բացթողումներն ու թերացումները շտկելու համար են։

Անհատական ուսուցման դեպքում, գնահատման չափանիշներն ու մոտեցումները նույնպես ուղղված են սովորողի անհատական զարգացմանը։ Դրանք ավելի շատ արդյուքների գրանցման նպատակ են հետապնդում։ Ամենակարևորը գնահատումը գնահատանիշի հետ չշփոթելն է, գնահատանիշը ծնողի և ուսուցչի ձեռքին լծակ չդարձնելը։ Սովորողը պետք է գիտակցի, որ կարևորվում է իր ամենօրյա ջանքը, աշխատասիրությունը, ինքնուրույնությունը, ստեղծականությունը։ Չի խրախուսվում , հետապնդվում է՝ ծուլությունը, անպատասխանատվությունը, թափթփվածությունը, նմանակումը։ Այստեղ ոչ մի դեպքում վրիպել չի կարելի։ Չսովորող անտարբերը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի՝ ներառվելով, ոչ թե պատժվելով կամ ձևական, անբավարար գնահատանիշ ստանալով։ Ես տվյալ դեպքերում հետամուտ եմ լինում, որ յուրաքանչյուրը աշխատի, ներկայանա իր հնարավորությունների չափով։

Կարևոր եմ համարում սովորողների մոտ ինքնագնահատման, ինքնավերահսկման կարողությունների  զարգացումը։ Այս հմտությունները կրտսեր տարիքից պետք է ձևավորել։ Դասավանդողներն ու ծնողները այս հարցում կարևոր անելիք ունեն ու պետք է համագործակցությամբ հանդես գան։ Ինքնուրույն գործունեություն ծավալող, ստեղծագործական աշխատանք կատարող մարդը պետք է գիտակցի, որ ամենակարևորը ինքնագնահատումն է, ինքնազարգացման միջոցով՝ ինքնաշտկումը։ Զարգացումը անընդհատ գործընթաց է, որը ուղեկցում է ողջ կյանքի ընթացքում ։  Հետևաբար, չկա ավելի օբյեկտիվ կամ արդյուանվետ միջոց՝ քան ինքնագնահատումը, ինքնավերահսկումը։

Ոսուցչի կողմից իրականացվող միակողմանի ստուգումները անարդյունավետ ու ժամանակատար միջոցներ են։ Աշխատանքների ստուգման գործընթացը, սխալների շտկումը նույնպես ուսումնական գործընթացի պետք է վերածել։ Դրանք լեզվական նոր հմտությունների փոխանցման ու ամրապնդման լավագույն հնարներ կարող են հուշել, իսկ կոնկրետ, կենդանի օրինակի վրա աշխատելը արդյունավետ ու գործնական աշխատանքի բազում տարբերակներ։

Ինչպես եմ վերաբերվում գնահատանիշին

Գնահատումը կարևոր է, սակայն ես միշտ էլ մեծ դժվարությամբ եմ սովորողի կատարած աշխատանքը գնահատանիշի՝ միավորանոց համակարգի բերում։ Իրանակում ո՞վ կարող է արդարացի լինել, ճշգրիտ գնահատել մարդու աշխատանքի արդյունքը, հասկանալ, ճանաչել նրա ձեռքբերումի, հաղթահարման աստիճանը։ Գնահատիշային գնահատման դեպքում միշտ էլ վրիպելու վտանգ կա։ Պարզ է, որ դրանք կրթական ոլորտում հորինվել են սովորողի զարգացման մակարդակը մոտավորապես արձանագրելու համար, սակայն միշտ  երկմտանքոմ եմ վերաբերվել գնահատման այս համակարգին։ Մատյանում գնահատանիշ դնելուց հետո մտածում եմ՝ արդյո՞ք լավ եմ ճանաչում իմ տվյալ սովորողի հնարավորությունները․․․ Արդյո՞ք գնահատանիշի միջոցով չեմ վնասում նրա ինքնագնահատականի ձևավորմանը։ Գուցե դա է պատճառը, որ միշտ կիրառում եմ իմ պատկերացումներից քիչ բարձր գնահատելու սկզբունքը։ Լավ է, որ կրտսեր դպրոցում դա ոգևորող ազդեցություն է ունենում։

Կարծում եմ

Հեղինակային, անհատական ուսուցման դեպքում, սովորողի աշխատանքի արդյունքը, զարգացումն այնքան ակնհայտ է, հրապարակային։ Անհատական ուսումնական բլոգում հրապարակված են ամսվա, կիսամյակի ընթացքում կատարած աշխատանքները, նախագծերը։ Կատարված, սակայն չհրապարակված աշխատանքները մեդիահմտությունների վատ գործածության կամ դրանց չտիրապետման, դպրոցներում առկա տեխնիական խնդիրների կամ հեղիանակային կրթական ծրագիրը չյուրացնելու մասին են վկայում։ Սրանից էլ տեսանելի ու օբյեկտիվ գանատակա՞ն։

Ինչպե՞ս եմ գնահատում մատյանում

Իմ առարկայ բաժնում Էլեկտրոնային մատյանում հիմնականում առաձնացված են  հետևյալ  բաժինները

Բանավոր խոսք

Գրավոր խոսք

Նախագծային աշխատանք

Բլոգավարություն

Տնային աշխատանք-հեռավար աշխատանք

Բանավոր ու գրավոր խոսքը գնահատելիս  հաշվի եմ առնում սովորողի գրագետ, ամբողջական ինքնարտահայտման կարողությունները։

Գերազանց եմ գնահատում ասելիքի գրագետ ձևակերպումը, ընթերցասիրությունը, ստեղծագործական, յուրօրինակ մտածողությունը, ամբողջական խոսքի հստակ ձևակերպումը, որոնք տեսանելի են ամենօրյա գրավոր ու բանավոր խոսքի, քննարկումների ժամանակ։

Բլոգավարությունը  գնահատելիս հաշվի եմ առնում ուսումնական բլոգներում ,,մայրենի լեզու >> բաժնում հրապարկված նյութերի հաճախակիությունը, բլոգի գործածությունը՝ որպես ուսումնական միջավայր։ Հիմանակում աղյուսակում նշում եմ + կամ – նշաններով։

Նախագծային աշխատանքները  բազմազան են։ Դրանք չեն սահմանափակվում միայն դասի կամ կոնկրետ նախագծի ընթացքում իրականցված նախագծային աշխատանքներով։ Այս բաժնում առկա են նաև սովորողների անհատական կամ համագործակցային, խմբային աշխատանքները։ Բարձր են գնահատվում ամբողջական, գրագետ կատարված աշխատանքները / թարգմանության փորձեր, խմբագրություններ, թեմատիկ պատումներ/ ։

Տնային կամ լրացուցիչ աշխատանք—  Այս աշխատանքը սովորողի կատարած հեռավար ընտանեկան կամ ինքնուրույն կատարած աշխատանքն է։ Տնային առաջադրանքները գնահատելիս հաշվի են առնվում ընտանեկան-համագործակցային նախագծերը, ինչպես նաև նախագծային անհատական հետազոտական աշխատանքները։ Նմանատիպ աշխատանքների միջոցով հիմնականում գնահատում եմ  սովորողների ինքնուրույնությունը, համագործակցային ու հետազոտական աշխատանքի կարողությունները, նախագծային աշխատանքներում հնարավորինս շատ մարդկանց ներգրավելու, ստացած հմտությունները փոխանցելու կարողությունները։

Ամենակարևորը

Մարդկային հարաբերություններում ամենակարևորը փոխադարձ հարգանքն ու վստահությունն է։ Համոզվածությունը՝ որ դիմացինդ չի թերագնահատի, չի անտեսի քեզ, կատարածդ ջանքը։ Համոզված եմ, որ սովորողի համար չկա ավելի արդյուանվետ գնահատական, քան սիրելի ուսուցչի խորաթափանց ուղղորդումը՝ ժպիտը, շոյանքը, գովասանքը, խեթ հայացքը, կամ լուռ վրդովմունքը․․․ Այս միջոցները եղել և մնում են իմ գնահատման ամենազադեցիկ ու գործուն միջոցները։ Ես միշտ փորձում եմ, ջանում, սիրելի ու հետաքրքիր ուսուցիչ լինել իմ սովորողների համար, որպեսզի հաջողեմ։

Անհատական աշխատաժամանակ

2020-21 սեպտեմբերi

Աշխատանք մեդիամիջավայրում

Առարկայական ծրագրի մշակում

Սեպտեմբեր ամսվա նախագծերի մշակում, հրապարակում

Առցանց հանդիպումներ ծնողների հետ

Առցանց դասերի կազմակերպում

Առցանց աշխատանք մասնագիտական խմբով

Սովորողների նախագծային աշխատանքների հրապարակում

Բլոգային աշխատանքներ

Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում

Ուսումնական միջավայրի նախապատրաստում, խնամք

Ծառատունկ, դպրոցական միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ

Սեպտեմբերի 15-ից հակաբացիլ ուսումնական միջավայրում առկա ուսումնական պարապմունքների կազմակերպում

Իմ արտակարգ ուսումնական ամառը

Նախագծի տևողությունը— սեպտեմբերի 1-14-ը

Առցանց նախագիծը ՝ 4-5 -րդ դասարաններում

Նախագծի մասնակիցներ՝ 4.2 և 5.1 դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝  Ծանոթացում, հաղորդակցային կարողությունների զարգացում, դրսևորում:

Խնդիրները՝

 • Սովորողի գրավոր և բանավոր խոսքի ձևակերպման, հստակ արտահայտման հմտությունների մշակում:
 • Ինքնարտահայտման կարողության զարգացում
 • Ստեղծագործական, քննադատական, տրամաբանական, նկարագրական, վերլուծական մտածողության զարգացում:
 • Ժամանակակաից տեխնոլոգիական հմտությունները կիրառելու և զարգացնելու կարողություն

Այս նախագիծն իր մեջ ներառում է հետևյալ ենթաթեմաները

Ինչպես եմ անցկացրել իմ արտակարգ ամառային արձակուրդը

Սովորողը ներկայացնում է, թե ինչպես և որտեղ է անցկացրել իր ամառային հանգիստը։ Ինչո՞վ է զբաղվել, ի՞նչ նոր բան է բացահայտել և այլն․․․

Իմ ընթերցողական, ստեղծագործական ամառը։

Սովորողը համառոտ ներկայացնում է իր ընթերցած գրքերի վերնագրերը, համառոտ ներկայացնում առավել տպավորված ստեղծագործությունը, գովազդում այն, հիմնավորում իր ընտրությունը։ Ցանկալի է նաև դուր եկած հատվածների տողերի մեջբերումը, մեկնաբանությունը /բացատրությունը/։

Իմ բացահայտումներով լի ամառը

Սովորողը պատմում է իր կատարած թարգմանչական, հետազոտական տարբեր նախագծերի մասին, ներկայացնում դրանք իր բլոգում և առցանց դասերի ընթացքում։

Այլ

Առաջարկում է սովորողը, ընտանիքը

Նախագծի իրականացման քայլերը

 1. Առցանց հանդիպման ընթացում ներկայացվում, քննարկում ենք նախագիծը։
 2. Սովորողը ընթերցում է նախագիծը, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկներ լրացումներ անում։
 3. Նախագծի հղումը հրապարակում է իր անհատական ուսումնական բլոգում և ընտրելով իրեն հետաքրքրող ենթաթեման, կատարում և հրապարակում է հանձնարաված առաջադրանքները։
 4. Հրապարակված առաջադրանքի հղումն ուղարկում է ինձ / դասավանդողին/
 5. Ուղարկված հղումները հրապարակվում են նախագծի արդյունքներ բաժնում

Արդյունքների ամփոփում, գնահատում

Նախագծային արդյունքների հրապարակումից հետո, սովորողները հնարավորություն են ստանում ծանոթանալ իրենց ընկերների աշխատանքներին։ Քննարկման արդյունքում /նաև ընտանեկան/ ընտրվում են լավագույն արդյունքները և հրապարակվում են <<Զատիկ>> ստեղծագործական ուսումնական բլոգում։

Աշխատանքի ներկայացման ձևերը՝

 • Անհատական, ընտանեկան տեսապատում, ռադիոպատում
 • Գրավոր պատում / ցանկալի է ֆոտոպատումների, տեսանյութերի ուղեկցությամբ/
 • Ռադիոպատում, ռադիովերլուծություն

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները

1.Գրավոր կամ բանավոր խոսքը պիտի լինի հստակ, ամբողջական, գրավիչ մատուցմամբ։

2. Ներկայացվող տեսապատումը կամ ռադիոնյութը պետք է լինի գրագետ, հասկանալի, ամբողջական, չունենա տեխնիկական, այլ / երաժշտական ձևավորման հետ կախված/ թերություններ։

3. Հետազոտական աշխատանքի դեպքում անհրաժեշտ է նշել հղումը, նախագծի մասնակիցներին, եթե նախագիծը անհատական չէ։ Սովորողը պետք է ներկայացնի իր աշխատանքի ընթացքը և կցի արդյունքը։ Ներկայացման ձևն ընտրվում է նախագծային աշխատանքի սկզբունքներից ելնելով։ Եթե թարգմանական աշխատանք է, ներկայացվում է ընթացիկ պատումը / գրավոր կամ բանավոր/, կցվում է կատարած թարգմանաությունը և համապատասխան նյութի հղումը։

Եթե աշխատանքը սովորողների հետաքրքրության շրջանակներին համապատասխան այլ հետազոտական աշխատանք է, ապա կարող է աշխատանքի ընթացքն ու արդյունքը ներկայացվել անհրաժեշտ տեսաշարերի միջոցով ՝ լուսաբանմամբ։

Սովորողի մասնակցությամբ ընտանեկան նախագծերը խրախուսուվում են։

Առցանց նախագծի կազմակերպումը

Առցանց հանդիպումների ընթացքում նախագիծը քննարկելուց հետո, սովորողն ընտրում, առաջարկում է իրեն առավել դուր եկած թեման։

Պարզաբանվում են անհասկանալի հարցերը

Ներկայացվում են անհատական, ընտանեկան աշխատանքները

Քննարկվում են ընկերների կողմից իրականացված, ընտրված աշխատանքները։

Կարևոր

Դասավանդողը մշտական կապի մեջ է սովորողների, նրանց ծնողների հետ և հեռավար կերպով հետևում է աշխատանքի ընթացքին, դիտարկումներ, առաջարկներ անում։ ԱՆհրաժեշտության դեպքում՝ աջակցում։

Նախագծի ամփոփում

Իմ արտակարգ ամառային արձակուրդը

5.1 դասարան

Դավիթ Մուրադյան

Միքայել Հովհաննիսյան

Վահե Գաբրիելյան

Տիգրան Գալստյան

Սեյրան Շահսուվարյան

4.2 դասարան

Մարինե Մադոյան

Արգիշտի Ղարիբյան

Հարություն Կիրակոսյան

Դավիթ Հարությունյան

Տաթև Սարգսյան

Ռուբեն Շահվերդյան

Իմ ընթերցողական, ստեղծագործական ամառը

5.1 դասարան

Արեգ Քեշիշյան

Դավիթ Մուրադյան

Տիգրան Գալստյան

Արեգ Հարությունյան

4.2 դասարան

Տաթև Սարգսյան 1 2

Մուտքի ճամբարում

25-08-2020. Օր առաջին

Ամեն անգամ՝ ինչպես առաջին անգամ

Ինչպես գիտենք, կրթահամալիրում աշխատելու կամ սովորելու հայտ ներկայացրած բոլոր սեբաստացիները, առանց խտրության, նույնիսկ ֆիզարձակուրդից վերադարձողները, պետք է մասնակցեն հնգօրյա «Մուտքի ճամբար»-ին: Կազմակերպվող ամենշաբաթյա ճամբարները ընդգրկում են դասավանդողների տարբեր խմբեր: Յուրաքանչյուրը կարող է ընտրել իրեն հարմար ժամանակահատվածը:

Ճամբարի ընթացքում կազմակերպվող շրջայցերը, հնարավորություն են տալիս ծանոթանալ կրթահամալիրի շարունակ ու անվերջ փոփոխվող միջավայրին, իրականացվող հեղինակային ծրագրերին ու մանկավարժական սկզբունքներին: Կրթահամալիրում ամեն բան այնպե՜ս ու այնքա՜ն արագ է փոփոխվում, որ ինձ պես հնաբնակներն էլ, կարճ ժամանակ բացակայելուց հետո, ստիպված են հաղթահարումների լուրջ փորձություն անցնել… Այստեղ սովորելու, ճանաչելու, զարմանալու առիթներ միշտ կան: Սկզբում մտածում ես՝ դե, ամեն բան այնքա՜ն ծանոթ ու հարազատ է, ի՞նչ կա, որ չես տեսել, ո՞ւմ չես ճանաչում… Բայց արի ու տես, որ առաջին իսկ ճամբարային օրդ լեցուն է դառնում բացահայտումներով, հասկանում ես, որ ժամանակն այս «ստեղծական մոլորակում» էլի առաջ է ընկել:

Նորելուկ սեբաստացի ուսուցիչների կողքին դու էլ զարմացած աչքերով հին գործընկերներիդ ճանաչելու, հիանալու բազմաթիվ առիթներ կունենաս: Առաջին անգամ կանցնես քեզ երբևէ ծանոթ, բայց հիմա անճանաչելի դարձած ճամփեքով ու կհպարտանաս, որ սա քո հարազատ Տունն է, որ դու այս ամենի մի մասնիկն ես… վերադարձած:

Օրվա քրոնիկոն 26-08-20

Իմ այսօրվա հայտնությունները սեբաստացի երկու հասարակագետ ուսուցիչներն էին: Մեր ճամբարի ղեկավար՝ Վարդան Կարապետյանը՝ ով այնքա՜ն նման է իր հայրենի խաղաղ ու զուլալ բնությանը… Այնքան դրական զգացողություններ փոխանցեց մեզ՝ իր չպարտադրող ու շիտակ մանկավարժական զրույցներով, համեստ, բայց վստահ առաջնորդությամբ…

Դե, տիար Տիգրանյանին լսելն էլ լուրջ ինտելեկտուալ փորձություն էր… Կարծես հաջողեցի😊 Մեկ ժամից ավել տևած ինտերակտիվ զրույցն այնքա՜ն անձանձրույթ, տպավորիչ էր… Մեկ ամսվա մտածելու առաջադրանք ունեմ… 🙃

Մեր բովանդակալից զրուցն սկսվեց ինտերակտիվ դասի պահանջների քննարկմամբ, շարունակվեց նախագծի արդյունավետ կազմակերպման ձևերի ներկայացմամբ ու հասավ մինչև Պիգմալիոնի էֆեկտ, դեմ առավ մեզանում դեռևս չհասկացված, աղավաղված «տրամաբանություն» կոչվող առարկայի շուրջ անըմբռնելի տեսակետներին ու չավարտվեց…

Չենք մոռանա նաև այն պնդումը, որ առաջին տեղում միշտ հարգանքն է սովորողի հանդեպ, նրան մտածելու, հարցադրումներ անելու, իր տեսակետը փնտրելու կարողությունների փոխանցումը: Ուսուցիչը պիտի շատախոս չլինի… Եվ սա դեռ ամենը չէ…

Հ.Գ.

Ես ուրախ եմ, որ ճամբարի արդյունքում, ինձ ծանոթ գործընկեր-ուսուցիչներիս նորովի ճանաչեցի: Կրթահամալիրը այսքան սիրելի ու հատուկ է նաև այս բացառիկ նվիյալ մարդկանց՝ սեբաստացի անխոնջ ու երբեք չծերացող դասավանդողների շնորհիվ: Այստեղ հին ու նորն իրար է խառնված🥰

Ճամբարային երրորդ օրվա քրոնիկոն

Ճամբարային հինգերորդ օրվա քրոնիկոն

Հակաբացիլ միջավայրի ներկայացում. շրջայց Տիարի հետ

Քայլ դեպի կրթահամալիրի Հարավային դպրոց- պարտեզ:

Պարզ հագնվեք, շատ քայլեք, ճախրե՜ք… Ձեր մտքերի, գաղափարների, թռիչքների մեջ եղեք, մարդկային կապերը կարևորեք… Թոթափե՛ք առօրյան, կենցաղը… Իրերի աշխարհը կաշկանդում է մարդուն՝ զրկելով մեծագործություններից:

Աշոտ Բլեյան

Քամի

oo-Ostrouhov-I.

Քամին,
Աշնան քամին
Թռցնում է դեղին նժույգները իրա:
Ինչ-որ մի տեղ հիմա
Հավաքել է մի
Ու փչում է աշնան հոգեվարքի ժամին
Իր ահռելի հոգին մի վիթխարի բերան:

Քամին, Աշնան քամին
Հռնդում է հիմա.
Փոշու հսկա դեզեր փախցընում են իրար
Սարսափահար դարձած նախիրների նման:

Քամին, Աշնան քամին…
Քաղաքը գորշ ու մութ:
Ամեն անցորդ դեղին զառանցանք է հիմի,
Որ իրիկվա մեգին երազվել է քամուն:

Փողոցները երկա՜ր,
Ու ձանձրալի, աշնան անձրևների նման,
Փողոցները, որ կան,
Փողոցների ներկան,
Փողոցները` դաժա՜ն, անհրապույր, չարկամ,-
Որքա՜ն, որքա՜ն, որքա՜ն ահավոր են հիմա:

Քամին,
Աշնան քամին
Մոլորվել է ասյտեղ.
Մահվան սարսուռ առած վիրավոր է նա մի:
Ու կարող է հիմա ամեն արգելք քանդել
Քամին,
Աշնան քամին…

Հռնդում է,
Փնչում,
Ահեղացունց ցնցում ցուցանակները չոր.
Զըրնգում են ահից պատուհաններն հնչուն,
Ու թռչում է քամին,- երկարաթև թռչուն,-
Զարհուրելի, զազիր փողոցների միջով…

Խելապտույտ, անմարդ փողոցներում կորած,
Զարհուրելի ոխով ու զայրույթով իրա,
Որպես ոսոխ տեսած մի վիթխարի հովազ,
Հայացքներում` փոշի և արևամուժ ավազ,-
Քամին, աշնան քամին հարձակվում է ահա
Անօգնական կքած բուլվարների վրա:

Օ՛, բուլվարի հիվանդ ծառերը որբ ու խենթ,
Ցնծոտիներ հագած պառավների նման,-
Ծվատում են նրանք դեղին մազերն իրենց,
Գլուխները ցնցում ու մորմոքում հիմա:

Ծառերը ծե՜ր, հիվանդ,
Ծառերը ծուռ ու չոր,
Մուրացկանի նման ծառերը խեղճ ու մերկ.
Քամին ծեծում է ծեր գլուխները նրանց
Ու ճչում է մահվան չարագուշակ ճչով.-
Երբե՛ք,
Երբե՛ք,
Երբե՛ք…

Օ, գթացե՛ք հիմա.
Այդ ծառերին` խաչված բուլվարներին ամա,
Օ, փրկեցե՛ք նրանց հարվածներից քամու,
Որ բերում է նրանց մահվան մորմոք ու մահ:

Օ, գթացե՛ք հիմա.
Լսե՛ք, լսե՛ք, լսե՛ք.-
Այս ահռելի, դաժան, հոգեվարքի ժամին`
Պիտի դառնա, որ ձեր հոգինե՛րը խուժե –
Քամին,
Աշնան քամին…

1922

Իմ Տերյանը․ 2018

35402961_946027065558479_9206069529174605824_nԱնդարձություն 

Մենք բաժանված ենք։ Օրերի փոշին

Դեռ չի աղոտել քո դեմքը գունատ.

Բայց ես օտար եմ արդեն այն հուշին,

Ուր վեհ էր երազն ու բախտը ժլատ։

 

Սառն աչքերով եմ նայում ես հեռվում

Մեռած օրերիս ցնորքին հիմա. —

Ուրիշից լսած մի երգ է թվում,

Ու թեև քաղցր է, բայց իմը չէ նա։

 

Մենք մնաս բարով չասինք իրարու,—

Ի՞նչ կարիք իզուր տանջվել ու տանջել։

Մեզ կյանքը նետեց միմյանցից հեռու,

Եվ մենք չուզեցինք մեկմեկու կանչել։

 

Տարիներն անցան, և հին օրերին

Նայում եմ ահա անտարբեր սրտով,

Եվ որպես գերին հլու իր բեռին,

Տանում եմ կյանքի օրերն անվըրդով։

 

Էլ ոչ մի կանչի ես ձայն չեմ տալիս

Ու եթե հանկարծ խոսքերըդ հնչեն,

Եթե տեսնեմ քեզ վերադառնալիս,—

Քեզ ինչպե՞ս կանչեմ.— ես այն չե՛մ, այն չե՛մ.

****

Դու շրջում ես ամենուրեք, դու չըկաս,
Աներևույթ դու խոսում ես աշխարհում,
Հանկարծ, անկարծ շշնջում ես, որ կըգաս,
Հըմայում ես, կանչում, կանչում ու լռում.

Քնքուշաբույր ծաղիկների թերթերում,
Հույս դաշտերի խաղաղ նիրհող օվկիանում
Եվ աստղազարդ, խորհրդավոր գիշերում,
Եվ ջրերի արծաթաճոճ օրրանում։

Ամենուրեք մի կարոտ ես դու նետել,
Քո ըստվերն ես փռել անծիր աշխարհում,
Դու ես հյուսում աստղացանցը ոսկեթել,
Գիշեր ու զօր կյանքը դու ես զարդարում։

Եվ աշխարհի ուղիներում ես մոլոր
Թափառում եմ և որոնում տխրադեմ,
Լսում եմ քո ձայնը անուշ-լուսավոր,
Կանչում եմ քեզ, բայց անունըդ չգիտեմ։

*****

Բյուր մարդոց մեջ,
Պաղ մարդոց մեջ,
Որպես տրտում
Անապատում —
Մենակությո՜ւն,
Մենակությո՜ւն…

Ախ, այս տրտում,
Երկրի ցրտում
Անլուր ընկան,
Անխոս հանգան
Երկնքի հուշ
Երգերս անուշ։

Եվ իմ հոգում,
Ցուրտ ու միգում,
Խինդը մեռավ,
Բախտը մարավ
Անվերադարձ,
Անվերադա՜րձ…

****

Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը՝ կույր,
Կա քո հոգու մեջ անթափանց մի մութ,
Քո մութ հայացքում կա մի քնքուշ սուտ՝
Քեզ միշտ թաքցնող մի նուրբ վարագույր…
Փակ են քո սրտի հեռուներն իմ դեմ,
Հավետ քեզ կապված՝ քեզ օտար եմ ես.
Երբ խենթ խնդությամբ փայփայում եմ քեզ՝
Ե՛վ սիրում եմ քեզ, և՛ քեզ չըգիտեմ։
Փակ են քո սրտի հեռուներն իմ դեմ,
Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը՝ կույր.
Քո հոգու վըրա կա մի վարագույր,—
Ո՞վ ես դու, ո՞վ ես,— բնավ չըգիտեմ…

ՇԻՐԱԿԻ ԴԱՇՏԵՐԻՑ

Աստղերն են ժպտում լուսեղեն նազով,
Խաղաղ դաշտերը մութն է համբուրում.
— Ես կախարդված եմ միշտ նույն երազով,
Միշտ նույն ցնորքն է իմ սիրտը այրում։
Մոտեցած երկնից աստղերը պայծառ
Ժպտում են խաղաղ քո աչքերի պես.—
— Իմ լքված սրտի կարոտը անծայր
Ամեն ինչի մեջ որոնում է քեզ…