Մանկավարժական ճամբար․ 27-31 մարտի

Աշխատանքի ուղղությունները

  • 9։00 — 9։20՝ ընդհանուր պարապմունք, օրվա անելիքի քննարկում
  • 9։20 — 12։20՝ աշխատանք դպրոցում․

9։20-11։20՝ դասասենյակի մաքրություն

11։20-12։20՝ այգեգործական աշխատանքներ Շուշան Ալեքսանյանի հետ

12։20 — 12։50՝ ընդմիջում

12։50 — 13։00՝ քայլք մայր դպրոց

13։30-14։30՝ հավաքներ նախագծային խմբերով

14։30-ից՝ անհատական առցանց աշխատանք

Մարտ ամսվա ամփոփում, հաշվետվության ներկայացում
Ապրիլի օրացույց, դասավանդողների նախագծերի հրապարակում
4-5-րդ դասարանների մարտ ամսվա գնահատում
Մայիսյան հավաքին ընդառաջ նախագծերի կազմում

Միասնական հավաքներ

  • Մարտի 29, 13:30՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում, ընդհանուր ժողով
  • Մարտի 31, 9:00՝ Ուսումնական ժամերգություն Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում
  • Մարտի 31, 9:20-ից՝ արտագնա նախագծեր, ուրբաթ-համերգ-փոխկանչ՝ արտագնա նախագծերի խմբերի

27 մարտի

Երկուշաբթի

9։00 — 9։20՝ ընդհանուր պարապմունք, օրվա անելիքի քննարկում

9։20-11։20՝ դասասենյակի մաքրություն

11։20-12։20՝ այգեգործական աշխատանքներ Շուշան Ալեքսանյանի հետ

12։20 — 12։50՝ ընդմիջում

12։50 — 13։00՝ քայլք մայր դպրոց

13:00-14:00 մասնախմբի հավաք

28 մարտի

Երեքշաբթի

9։00 -9։20՝ ընդհանուր պարապմունք, օրվա անելիքի քննարկում

9։20-11։20՝ դասասենյակի մաքրություն

11։20-12։20՝ այգեգործական աշխատանքներ Շուշան Ալեքսանյանի հետ

12։20 — 12։50՝ ընդմիջում

12։50 — 13։00՝ քայլք մայր դպրոց

13:00-13:30 հավաք նախագծային խմբերով

13։30-14։30

մասնակցություն գրական ակումբին

29 մարտի

Չորեքշաբթի

9։00 -9։20՝ ընդհանուր պարապմունք, օրվա անելիքի քննարկում

9։20-11։20 Մարտ ամսվա ամփոփում, հաշվետվության ներկայացում

11։20-12։20՝ այգեգործական աշխատանքներ Շուշան Ալեքսանյանի հետ

12։20 — 12։50՝ ընդմիջում

12։50 — 13։00՝ քայլք մայր դպրոց

13:00-14։00 մասնախմբի հավաք

30 մարտի

Հինգշաբթի

9։00 -9։20՝ ընդհանուր պարապմունք, օրվա անելիքի քննարկում

9։20-11։20 Ապրիլի օրացույց, նախագծերի հրապարակում

11։20-12։20՝ այգեգործական աշխատանքներ Շուշան Ալեքսանյանի հետ

12։20 — 12։50՝ ընդմիջում

12։50 — 13։00՝ քայլք մայր դպրոց

13:00-14:00 հավաք նախագծային խմբերով

31 մարտի

Ուրբաթ

9։00-ից մասնակցություն ուսումնական ճամփորդությանը։

20-24 մարտի. աշխատանքային փաթեթ

5-րդ դասարան

21 մարտի

Երկուշաբթի

Ուշադի՛ր կարդա առակը և փոխադրիҝր արևելահայերեն։

Երեք հարուստ

Երեք հարուստ կը վիճին ու վէճը հարթելու* համար կ՚երթան Խիկար
իմաստունին քով.
—Մենք եկած ենք գիտնալու, թէ մեզմէ ո՞վ հարուստ է։
—Դու՛ն խօսիր,— կը դիմէ իմաստունը առաջին մարդուն։
—Ես ոսկիի ու արծաթի, տուն ու տեղի, ունեցուածքի եւ արտ ու դաշտի տէր
եմ, հարստութեանս չափ ու սահման չկայ։
—Հիմա ալ դո՛ւն խօսէ տեսնենք,—կը դիմէ երկրորդին։
—Ես թէեւ թագաւորին զօրապետն եմ, բայց իրմէ երեք անգամ աւելի
հարուստ եմ։
—Իսկ դո՛ւն ինչ կ՚ըսես,— կը դիմէ Իմաստունը երրորդին։
—Ի՞նչ ըսեմ։ Ես ո՛չ պաշտօն ունիմ, ո՛չ ոսկի, ո՛չ արծաթ, ո՛չ ալ արտ ու
դաշտ։ Ես գիտուն մարդ մըն եմ, ունեցած-չունեցածս գլխուս մէջն է։
Երեքը լսելէն յետոյ Խիկար Իմաստուն կ՚ըսէ.
—Ձեզմէ ամէնէն հարուստը գիտունն է. անոր հարստութիւնը մնայուն ու
անվերջանալի է եւ ոչ ոք կրնայ զայն խլել անկէ…։

22 մարտի

Երեքշաբթի

Կատարի՛ր տրված առաջադրանքները։

23 մարտի

Չորեքշաբթի

Կարդա՛ առակները և փոխադրի՛ր արևելահայերեն։

ՏՈ՛ՒՐ ՀԱ ՏՈ՛ՒՐ

Մարդ մը անընդհատ կ’աղօթէր Աստուծոյ ու կը խնդրէր.
-Աստուա՜ծ, գոնէ անգամ մըն ալ ինծի՛ տուր, ի՞նչ կ՚ ըլլայ։ Տո՜ւր, որպէսզի
քիչ մըն ալ ես մարդավարի* ապրիմ։
Աստուծոյ հրեշտակներէն մէկուն խիղճը կը տանջէ։ Ան
կ’երթայ Բարձրեալին* քով ու կ’ըսէ.
-Տէ՜ր Աստուած, ոչ ոք խնդրանքով այդքան կ’աղօթէ Քեզի։ Մեղք է ան։
Անգամ մըն ալ այդ Մարդուն տուր։
-Ըսելիք չունիմ, կ’օգնեմ, կու տամ։ Բայց բազկաթոռին վրայ երկնցեր է ու
կ’ըսէ՝ տո՛ւր հա տո՛ւր։ Նման մէկուն ինչպէ՞ս տամ։ Անիրաւը գոնէ տեղէն
վեր ելլէր, գործ մը ընէր, ես ալ օգնէի՝ տայի…։

ԱԳԱՀ ՄԱՐԴԸ

Ագահ ու աչքը ծակ մարդ մը Աստուծմէ հետեւեալը կը խնդրէ.

-Տէ՛ր Աստուած, այնպէս ըրէ, որ ի՛նչ բանի որ դպչիմ՝ ոսկի դառնայ։
Աստուած կը կատարէ անոր ուզածը։ Ագահը դանակ կ՚առնէ որ հաց կտրէ,
սակայն ո՛չ միայն դանակը ոսկի կը դառնայ, այլեւ՝ հացը։
Լեղապատառ*՝ կ’երթայ ջուր խմելու. գաւաթին հետ… ջուրն ալ ոսկի կը
դառնայ։ Ինչի որ դպչի՝ ոսկիի կը վերածուի։

-Վա՜յ, Աստուած իմ, այս ի՞նչ փորձանք բերիր գլխուս, չե՛մ ուզեր, ա՛լ ոսկի
չեմ ուզեր, միայն կը խնդրեմ, որ լաւութիւնդ ետ վերցնես…։
Աստուած ագահ մարդուն աղաչանք-պաղատանքին չ’արձագանգեր, եւ ան
ոսկիի մէջ թաղուած, այնքա՜ն անօթի-ծարաւ կը մնայ, որ քանի մը օրէն կը
մեռնի…։

24 մարտի

Ուրբաթ

Կատարի՛ր առաջադրանքները։

20-24 մարտի․ աշխատանքային փաթեթ

4 -րդ դասարան

Երկուշաբթի

20 մարտի

Պատրաստվում ենք ուրբաթ-համերգին

Անգիր սովորել նշված ազգային խաղիկները։

Ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի,
Աղվեսն ելավ մարզանքի,
Ուստա փիսոն (Կարոն)կրակեց,
Աղվեսի փորը տրաքեց:

**

Ալ խնձորի իմ տղեն,
Շեկ շլորի իմ տղեն,
Կանաչ թզնի իմ տղեն,
Կարմիր նռնի իմ տղեն:

***

Կլոր պար, մեջը ծառ, նըստիմ հովը, կթեմ կովը,
Զմփիկ զարկեմ, ընկնիմ ծովը:

***

Ասեմ, չասեմ,
Լավ բան ասեմ,
Քթիդ խփեմ,
Քեզի խաբեմ:

***

Ծափին, ծափին, ծափ նաներով,
Փլավ կեփեմ պուտուկներով,
Գդալ չկա, լավաշ չկա,
Մենք ալ կուտենք մատիկներով

***

Թռի, թռի, թռցնեմ,
Սև հավի միս կերցնեմ,
Կարմիր գինի խմցնեմ,
Հով ծառի տակ քնցնեմ:

***

Էսպես աղջիկ ո՞վ ունի,
Շորերով շապիկ ունի,
Մարգրտով կոշիկ ունի,
Մեյդանը հարսնիք ունի:

***

Աղջիկ ունիմ օղերով,
Հարս պիտ անիմ քողերով,
Աղջիկ ունիմ հարսնացու,
Կտրիճ կուզիմ փեսացու,
Որի՞ն տամ, որի՞ն չտամ,
Հանիմ իշխան տղին տամ:

***

Կլորիկ ու թմբլիկ եմ,
Պստլիկ ու ճստլիկ եմ,
Քիթս պուճուր – պուճուրիկ է,
Աչուկներս սևուլիկ են,
Կա՞ ինձ նման սիրունիկը:
Չկա, չկա, չկա:

***

Ատամհատիկ,
Սիրուն թաթիկ,
Ուտենք հատիկ,
Որ հեշտ դուրս գա
Քո ատամիկ:

***

Տո՜տ, տո՜տ, տո՜տ արա,
Տոտիկներդ փոխ արա,
Կանաչ խոտիկ փոխ արա:

21 մարտի

Երեքշաբթի

Կատարի՛ր տեքստային աշխատանքը։

23 մարտի

Հինգշաբթի

Տերևի ծնունդը

Բողբոջի միջից դուրս եկավ ընկուզենու փոքրիկ, սրտաձև առաջին տերևը։ Ոչ ոք չդիմավորեց , ոչ ոք ուրախության ճիչ չարձակեց նրա ծննդյան առիթով։ Կարծես այգում որևէ փոփոխություն չէր եղել։ Միայն մայր ընկուզենին թեթևակի  սարսռաց և հազիվ լսելի շշունջով ողջունեց իր անդրանիկ որդու ծնունդը։ Նորածին տերևն աչքերը լայն բացած՝ սկսեց նայել շուրջը։ Երկինքն ամպամած էր։ Փչում էր սառնաշունչ քամին։ Մռայլ երկնքից թափվում էին անձրևի խոշոր կաթիլները։ Տերևը դողաց, վախեցավ և սոսկալի մենակություն զգաց։ Որդու տագնապին անմիջապես արձագանքեց մայր ընկուզենին և ասաց․

-Մի՛ հուսահատվիր, որդի՛ս, դու դեռ կտեսնես աշխարհի գեղեցկությունն ու կհմայվես նրանով։

Առաջադրանքներ

  1. Գրի՛ր տեքստում ընդգծված բառերի հոմանիշները։
  2. Տեքստից դո՛ւրս գրիր կոչական ունեցող նախադասությունը։ Փոփոխիր այնպես, որ կոչականը դառնա վերջադաս։
  3. Դո՛ւրս գրիր երկու վերջածանցավոր բառ։ Այդ ածանցներով կազմի՛ր մեկական նոր բառ։
  4. Տեքստից դո՛ւրս գրիր յոթերորդ նախադասությունը և համառոտի՛ր։

24 մարտի

Ուրբաթ

Կատարի՛ր առաջադրանքները։

Կարդում ու վերլուծում ենք Չարենց

Հինգերորդ դասարանցիները ծանոթանում են Եղիշե Չարենցի ռուբայիններին։ Ընթերցում են ու փորձում վերլուծել դրանք։

Արեգ Դուրյան

Գոհար Թալանչյան

Ռազմիկ Մեսրոպյան

Մարիա Հովհաննիսյան

Նատալի Մնացականյան

Նելսոն Խաչատրյան

Դավիթ Մովսիսյան

Դանիել Մաղաքյան

Գոռ Մանուկյան

Ճամփորդություն դեպի Չարենցի տուն-թանգարան

Ուսումնական ճամփորդության և օրվա տպավորությունների մասին պատմում են սովորողները

Նատալի Մնացականյան

Մարի Հարությունյան

Եվա Հայրապետյան

Հայկ Մարջանյան

Արեգ Երանոսյան

Գևորգ Մարուքյան

Դավիթ Մովսիսյան

13-17 մարտի․ առաջադրանքների փաթեթ

14 մարտի

5-րդ դասարան

Երեքշաբթի

Հղումով ծանոթացի՛ր և կատարի՛ր նախագծային աշխատանքը։

15 մարտի

Չորեքշաբթի

Կատարի՛ր ինքնաստուգումը։

16 մարտի

Հինգշաբթի

Կատարի՛ր առաջադրանքները։

17 մարտի

Ուրբաթ

Հղումով ծանոթացիր գրական ստեղծագործության ռուբայի ոճին, կարդա՛ Եղիշե Չարենցի հետևյալ ռուբայիները, ընտրի՛ր դրանցից մեկը և վերլուծի՛ր։

I

Ապրում ես, շնչում ես, դու դեռ կաս — բայց ամե՛ն վայրկյան դու ա՜յլ ես.
Անցյալ է դառնում քո ներկան— ու ամե՛ն վայրկյան դու ա՛յլ ես.
Բայց ներկան քո— հո՛ւնտ է գալիքի՝ մեռնելով— նա սնում է գալիքը,
Եվ այսպես— տևում ես դու երկար,— ու ամե՛ն վայրկյան դու ա՜յլ ես։

III

Նա թե՛ կյանք է, թե՛ մահ.— ակնթարթը.
Անհատնում հատնում է, վառք է.—
Եվ այսպես՝ մշտատև է աշխարքը.
Անդադար թարթում է— ու անթարթ է։

VI

Անցնում է, հոսում է, վարար է,
Ելնում է, սուզվում անդադար,
Մշտապես մեռնում է— ու հար է.
Մշտապես ու հար — անկատար։

XI

Վերցնում ես քարը— մտածում ես.
«Հետքեր է կրում նա ջրի» —
Բայց չէ՞ որ այդ նո՛ւյն վայրկյանին հենց
Իմ վրա դու քո ձեռքը դրիր։

XIII

Դու ամե՛ն վայրկյան քեզ ժխտում ես
Ու այդպես ժխտելով՝ հաստատում.
Պարտըվում ես դու քեզ ու հաղթում ես,
Սակայն մի՛շտ՝ այդ դո՛ւ ես — ու դո՛ւ:

XIV

Անտառը թափում է իր սաղարթը,
Անտառում հատնում է ու վատնում,
Բայց նայի՛ր— ինչքա՜ն նա զվարթ է,
Ինչքան նո՜ր է— ու մի՛շտ անհատնում։

XVI

Թե կտոր տեսնես մի ամպի— ասա՝ սա ուրի՜շ է արդեն.
Թե նստես, թե իջնես թամբից— ասա՝ սա ուրի՜շ է արդեն,
Վերադարձը դարձ չէ այլևս և ո՛չ էլ կրկնություն հնի,
Քո անցած ամե՛ն մի ճամփին ասա՝ սա ուրի՛շ է արդեն։

XVIII

Երկնքից թռչում է մի թռչուն.— քո ներկա՞ն է այն, բարեկա՛մս,
Ինքն իրեն ժխտող մի հնչյուն.— քո ներկա՞ն է այն, բարեկա՛մս.
Նա գնաց— ու կրկին դարձավ.— այդ նա՞ է արդյոք, թե ուրի՞շը…
Դու նրան էլ չե՛ս ճանաչում… քո ներկա՛ն է այն, բարեկամս:

XXIII

Ախ, նայե՛ք, այդ մարդը, այդ հիմարը.— նա տեսնում է լոկ այն, ինչ տեսնում է.
Հավատում է նա, որ սա քար է. նա տեսնում է լոկ այն, ինչ տեսնում է

Դու ծաղրիր նրան, իմաստո՛ւն, դու տեսնում ես աճումն ու ընթացքը
Եվ գիտես, որ ընթացք է աշխարհը,— նա տեսնում է լոկ այն, ինչ տեսնում է։

XXXIII

Մտե՜լ են տոնական դռներից — և դրախտ են կարծել այս տունը.
Սահմանված ձեռքով մի վերին՝ անխա՛խտ են կարծել այս տունը։—
Ետևի դռներից մենք մտանք՝ քանդելով սյուներն ու հիմերը—
Եվ գիտենք՝ ձեռքերով ձեր շինած մի զնդա՛ն է անձև այս տունը։

XXXVIII

Քեզ տրված է կյանքը, որ լինես՛— ու ոչինչ երազ չթվա,
Որ կյանքում քո կյանքը շինես— ու ոչինչ երազ չթվա.
Քեզ գերում է ընթացքը այս տաք, բայց տեսնո՞ւմ ես դու այն, որ գալիս է,
Գալիս է իր գալիքը հինե — ու ոչինչ երազ չթվա։

XL

Ընթացի՛ր դու, մա՛րդ, անդադար, որ ոչինչ քեզ երազ չթվա,
Որ լինես անվախճան ու հար — ու ոչինչ քեզ երազ չթվա,
Որ զգաս, շոշափես դու կյանքը՝ մշտախո՛սը դու այդպիսով —
Եվ դառնա աշխարհը՝ աշխարհ — ու ոչինչ քեզ երազ չթվա։

XLIII

Նա կուզեր, որ ողջը նրան միանգամ ընդմիշտ տրվի,
Որ կյանքի իմաստը հուրհուրան միանգամ ընդմիշտ տրվի.
Դու գիտես, որ ընթա՛ցք է աշխարհը, գոյանում է ու լինում անվերջ—
Եվ գուցե քեզ մահը միայն միանգամ ընդմիշտ տրվի։

XLIV

Ծնվում է, աճում է մի բան յուրաքանչյուր վայրկյան կյանքում.
Մեռնում է, կորչում է մի բան յուրաքանչյուր վայրկյան կյանքում,
Բայց ծնվողը — ծնվում է պայքարով, պայքարո՛վ է մեռնում և մեռնողը,—
Եվ այսպես — կոփվում է ապագան յուրաքանչյուր վայրկյան կյանքում։

Լրացուցիչ առաջադրանք

Ի՞նչ ընդհանրական գաղափար էր արտահայտված այս ռուբայիներում, փորձի՛ր մտքերդ շարադրել մի քանի նախադասությամբ։

Ընտրի՛ր քեզ ամենից շատ դուր եկած ռուբայիները և ձայնագրի՛ր ընթերցումդ։

13-17 մարտի․ աշխատանքային փաթեթ

4-րդ դասարան

Երեքշաբթի

14 մարտի

Կարդալ Թումանյանի պատգամը, առանձնացնել դուր եկած հատվածը։

16 մարտի

Հինգշաբթի

17 մարտի

Ուրբաթ

Աշխատանք <Հայոց լեզու 4 > առաջադրանքների փաթեթով։

Չարենցով՝ Չարենցի քաղաքում

Ճամփորդական նախագիծ

Մասնակիցներ` 5-րդ դասարանի սովորողներչարենցասերներ

Նպատակը՝ բացահայտում ու ճանաչում ենք մեր մեծերին։

Խնդիրները՝

Ծանոթացում Չարենցի կյանքին և գործունեությանը

Բանաստեղծությունների ընթերցում, բերանացի ուսուցում

Չարենցյան քաղաքային ընթերցում- ֆլեշմոբերի կազմակերպում

Այցելություն Չարենցի տուն-թանգարան, Չարենցի քաղաքային պուրակ

Թանգարանային ուսումնական ծրագրերի մասնակցություն

Նախագիծը կազմաված է երկու մասից։ Առաջին մասը նվիրված է Չարենցի ծննդյան օրվան։

Նկարագրություն

Բանաստեղծի ծննդյան օրը, մարտի 13-ին, առավոտից կսկսենք <Կարդում ենք Եղիշե Չարենց> նախագիծը։ Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքին կընթերցենք նրա բանաստեղծություններից, հինգերորդ դասարանցիների հետ կիրականացնենք ընթերցողական ֆլեշմոբեր, քննարկումներ, կկազմենք չարենցյան բառարաններ։ Այնուհետև, 12:30-ից սկսած, կմիանանք կրթահամալիրային չարենցյան ֆլեշմոբ Երևանում նախագծին՝ կիրականանցնեննք մեր ընթերցողական-թափառումը Չարենցի քաղաք Երևանում։ 13:00-ից, նշված քայլքի երթուղով, չարենցյան ընթերցումներով կշարժվենք դեպի Չարենցի պուրակ։ 14։30-ից կմասնակցենք համերգ միջոցառմանը, որից հետո կվերադառնանք դպրոց։

Քաղաքային քայլքի քարտեզը՝

Չարենցյան ընթերցարանի հղումը

Մեկնումը՝ 12:40

Վերադարձը՝ 15:30

Մասնակիցներ՝ հինգերորդ դասարանի սովորողներ։

1 Նարե Սարգսյան

2 Մարի Ավդալյան

3 Արեգ Դուրյան

4 Մարիա Նավոյան

5 Ռազմիկ Մեսրոպյան

6 Մարիա Հովհաննիսյան

7 Ժորա Գիժլարյան

8 Վիկտորիա Հարությունյան

9 Մանե Մաչկալյան

10 Լիլիթ Շարոյան

11 Արամ Տոնոյան

12 Մարիա Ստեփանյան

13 Լիա Մկրտչյան

14 Հասմիկ Ալեքսանյան

15 Ալեն Նազարյան

16 Աշոտ Գրիգորյան

17 Յանա Բաղդասարյան

18 Նատալի Մնացականյան

19 Արթուր Բազիկյան

20 Դավիթ Մովսիսյան

Անհրաժեշտ իրեր՝ թվային գործիքներ, ջուր, բրդուճներ, 500-ական դրամներ։

Ճամփորդության հայտը՝

հղումովСкачать

Մեր մեծ բանաստեղծի ծննդյան օրը ոգեղենությամբ լի էր։ Օրը սկսեցինք միասնական չարենցյան ընթերցումներով , շարունակեցինք <Կարդում ու նվիրում ենք Չարենց> երևանյան քայլք-ֆլեշմոբով և ամփոփեցինք Թամանյանի ճարատարապետության թանգարան-ինստիտուտում կազմակերպված համերգով։ Տպավորությունները դժվար է արտահայտել, փոխանցել բառերով։ Օրվա մասին պատմող տեսանյութը կփոխանցի այն լուսավոր ոգևորությունը, որը համակել էր բոլոր ներկաներիս, թե՛ սովորողներին, թե՛ դասավանդողներին ու հյուրերին։ Լավ է, որ միասին, կարողանում ենք ընթերցել , երգել ու ձոնել ամենագեղեցիկը։

Չարենցյան ընթերցումներ

<Կարդում ու նվիրում ենք Չարենց> նախագծի շրջանակում սովորողները հանդես են գալիս իրենց չարենցյան ընթերցումներով։

Յանա Բաղդասարյան

Դավիթ Մովսիսյան

Լիլիթ Շարոյան

Նելսոն Խաչատրյան

Լիա Մկրտչյան

Աշոտ Գրիգորյան

Աստղիկ Մեղրունի

Նատալի Մնացականյան

Էրիկ Աբգարյան

Մարիա Հովհաննիսյան

Մարի Ավդալյան-<Գիտե՞ք որ գարուն է արդեն>, <Կյանքը երգի, երկնքի պես․․>, <Ինչքան աշխարհը սիրես․․․>

Արեգ Դուրյան-<Մայր իմ անուշ ու անգին>

Հայկ Մարջանյան

Մարիա Ստեփանյան

Մանե Մաչկալյան

Գևորգ Մարուքյան